Kritiky.cz > Knihovnička > Zoev Jho, Diana Luppi: E.T.101 kosmická příručka (nouzové vydání pro planetu Zemi)

Zoev Jho, Diana Luppi: E.T.101 kosmická příručka (nouzové vydání pro planetu Zemi)

IMG 20220325 095547
IMG 20220325 095547
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Směs mimo­zem­ských teo­rií, duchov­ní moud­ros­ti a humor­né­ho nad­hle­du. No přes­ně! „Lidé na této pla­ne­tě pro­je­vu­jí pří­mo neu­ro­tic­ký strach z inva­ze Aliens. Spouštěčem toho­to stra­chu byl hlo­da­vý pocit, že v neko­neč­ném vesmí­ru by snad pře­ce jen mohl někde exis­to­vat ješ­tě jiný inte­li­gent­ní život.

Vlády rea­gu­jí svým typic­kým odpo­rem vůči vše­mu cizí­mu a sobec­ky, tak, že zbro­jí pro­ti něče­mu, co již dáv­no vědí, že je sku­teč­nos­tí…“

A to jsme tepr­ve na začát­ku vše­ho. Ostatně pohnut­ky, kte­ré lid­stvo ovlá­da­jí, jen málo­kdy koře­ní v čem­si zdra­vém a pro­spěš­ném. Stále víc se dozví­dám, nejen v této kni­ze, to je prav­da, že lid­stvo je doce­la dost porou­cha­né.

Protože v kni­ze jakož­to lidi:

 1. dostá­vá­me pořád­nou čoč­ku!!! ale váž­ně pořád­nou!!!
 2. dostá­vá­me rady, u kte­rých si řek­ne­te, že váž­ně nejsou špat­ný. Třeba tu, že oběť těž­ko bude tvo­řit něco dob­ré­ho a hez­ké­ho pro svět. Oběť je ráda, že pře­ží­vá a ani to ji mnoh­dy neči­ní potě­še­ní.

No ale vůbec, asi tato část z ano­ta­ce nej­lé­pe kni­hu vysti­hu­je:

„Nosíte v sobě mat­nou vzpo­mín­ku, že jste se tu ocit­li z něja­ké­ho důvo­du, a že vaše nyněj­ší prá­ce s tím nemá nic spo­leč­né­ho? Pokud ano - vydrž­te!!

Jak se v ira­ci­o­nál­ním svě­tě stát sku­teč­ným člo­vě­kem? Dost těž­ký úkol a řek­la bych, že čas­to na mne i text dělá dojem, že autor tak moc chce najít řeše­ní, že ho hle­dá úpl­ně všu­de. Ale nelze mu to zazlí­vat, pro­to­že nic jiné­ho, než hle­dat řeše­ní úpl­ně všu­de, nám ani nezbý­vá. Dílem tak kni­ha dodá­vá sílu a ener­gii, dílem ji ale i vysá­vá, pro­to­že komu to ješ­tě nedo­šlo, tak mu dojde nesmy­sl­nost lid­ských počí­ná­ní a napros­tá škod­li­vá nelo­gič­nost moc­ných.

Ale...

Pokud se tu necí­tí­te jako doma, v této kni­ze máte šan­ci, že se cítit jako doma bude­te. Pak dopo­ru­ču­ji vzít si ji jako pří­ruč­ku. Číst si jed­not­li­vé čás­ti pod­le nála­dy a s časo­vý­mi roze­stu­py. To byl stav, kdy jsem byla schop­na sem tam něco pochy­tit a vzít si do své­ho men­tál­ní­ho roz­po­lo­že­ní a živo­ta. Dojmy stří­da­lo uvě­do­mě­ní a nápad, že by to takhle mož­ná šlo.

Kolik lidí, tolik názo­rů. Skutečně je to pří­ruč­ka.

Pro kaž­dé­ho bude ale úpl­ně jiná, na kaž­dé­ho půso­bit jinak.

Máte-li ale rádi humor, nad­hled, říz­né větič­ky uka­zu­jí­cí na bola­vá i naděj­ná mís­ta lid­stva - pak je toto pro vás to pra­vé.

Řídící stře­dis­ko se sta­ne dob­rým par­ťá­kem na čte­ní.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-books.eu, 2022

IMG 20220325 095547
IMG 20220325 095547

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Dark Tower (1987)28. prosince 2012 Dark Tower (1987) Obrovský mrakodrap ovládají pekelné síly, které zabijí každého, kdo se jim postaví do cesty! Při posledních opravách moderního mrakodrapu dochází k sérii podivných úmrtí. Vyšetřování […] Posted in Horory
 • Nintendo si pro 35. výročí legendárního italského...13. ledna 2021 Nintendo si pro 35. výročí legendárního italského... Nintendo si pro 35. výročí legendárního italského instalatéra Maria připravilo Switch v modročervené edici. Posted in Krátké herní aktuality
 • Listopad v kinech3. listopadu 2003 Listopad v kinech Do kin přijde očekáváné Matrix Revolutions, nejúspěšnější animovaný film Finding Nemo od Pixaru a mnoho dalších filmů z amerických i evropských filmových studií.5.11.Matrix Revolutions […] Posted in Filmové premiéry
 • Nositel Oscara Mark Rylance: Spielbergův muž pro všechno od Lincolna po Most špiónů"18. ledna 2024 Nositel Oscara Mark Rylance: Spielbergův muž pro všechno od Lincolna po Most špiónů" Mark Rylance je díky Oscarovi za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli za film Most špiónů (2015) jedním ze tří lidí, kteří získali Oscara za herecký výkon ve filmu Stevena Spielberga. […] Posted in Zajímavosti
 • Smrtelné stroje | Mortal Engines11. prosince 2018 Smrtelné stroje | Mortal Engines Ve čtvrtek do kin vstoupila dlouho připravovaná novinka, na kterou z producentského křesla dohlížel Peter Jackson. Řeč je samozřejmě o novém dobrodružném filmu Smrtelné stroje, […] Posted in Filmové recenze
 • Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení,...23. června 2020 Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení,... Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení, Vyvolený, Rozpolcený, Skleněný), který by měl do kin dorazit 23. 7. 2021 se začne natáčet toto léto v Dominikánské republice. K […] Posted in Krátké aktuality
 • Forgotten Ones, The (2009)5. srpna 2014 Forgotten Ones, The (2009) Na ztraceném ostrově žije humanoidní kmen, na který už i evoluce zapomněla. Oni však nezapomněli jak chutná lidské maso… Pětice přátel vyrazí na plavbu lodí. Chtějí si […] Posted in Horory
 • Winchester (2018)8. července 2019 Winchester (2018) Prolitá krev z jejich zbraní si žádá odplatu! Správní rada zbrojařského impéria rodu Winchesterů, hodlá nechat přezkoumat příčetnost dědičky Sarah, která dle jejich […] Posted in Horory
 • Chainsaw Man14. ledna 2023 Chainsaw Man 10/10 – Druhý anime seriál, se kterým jsem v životě přišel do styku (pokud nepočítám ty, které hrávali před lety ráno o víkendu v televizi) a opět je to naprostý BANGER. A to to ani […] Posted in Krátké recenze
 • Tip Goal by Nicklas Jensen22. května 2021 Tip Goal by Nicklas Jensen Posted in Videa

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80523 s | počet dotazů: 319 | paměť: 71970 KB. | 23.04.2024 - 13:17:34