Kritiky.cz > Recenze her > Juro Janosik

Juro Janosik

Juro1
Juro1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podporujeme čes­ko­slo­ven­ské hry. Na recen­zi se k nám dosta­la slo­ven­ská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůr­ce Petera Jurkovského a sto­jí nece­lých 10 eur.

Autor už pro fanouš­ky slo­ven­ské­ho Jura při­pra­vil v roce 2019 úspěš­nou hru LEgend of Janosik, kte­rá se sta­la hrou hrou na mobil roku 2019.

Při zahá­je­ní hry nás jako hrá­če autor umís­tí na Slovensko, kdy si při úvod­ním int­ru pro­hlíd­ne­te leh­kou lek­ci děje­pi­su o his­to­rie Jánošíka. Hráč se pohy­bu­je na mapě Slovenska a během dese­ti leve­lů hráč pozná slo­ven­ské hra­dy, a tak je to také dob­rá pro­hlíd­ka slo­ven­skou his­to­rie.

Grafika hry je veli­ce pove­de­ná a vel­mi este­tic­ká a jed­no­du­ché posta­vy Jánošíka a jeho pro­tiv­ní­ků jsou vel­mi pove­de­né. I zvu­ky se poved­ly. Hudba ani jed­not­li­vé zvu­ky ničím záži­tek hry neni­čí.

Jura2

Hra spo­čí­vá v jed­no­du­chém pohy­bu na mapě mezi zboj­ní­ky a hra­dy. Sbírání jed­not­li­vých suro­vin není zákla­dem hry, postup­ně postu­pu­je­te mapou, omra­ču­je­te vojá­ky, aby jste moh­li vylou­pit hrad­ní poklad­ni­ce. S peně­zi obda­ru­je­te ves­ni­ča­ny, pro­to­že by jinak Janošík nebyl Jánošíkem.

Hra na Slovenské pomě­ry je vel­mi pove­de­ná a dopo­ru­ču­ji ji ke kou­pi. Jedná se o vel­mi pove­de­ný RPG, ve kte­rém se dozví­te tro­cha více his­to­rie o Juraji Jánošíkovi.

90 %

Foto: Peter Jurkovský


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41096 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72162 KB. | 22.04.2024 - 14:50:02