Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha

Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha

stažený soubor
stažený soubor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nory Horaceová stá­le byd­lí u tety Margo, kte­rá ji bere tak jako by jí měl brát její otec, ředi­tel slav­né čaro­děj­nic­ké ško­ly. Její magie je tro­chu jiná než u ostat­ních děti a tak cho­dí do tří­dy s názvem Kouzla vzhů­ru noha­ma, kte­rou pod­po­ru­jí nejen všich­ni uči­te­lé, ale dokon­ce i samot­ný ředi­tel Gonzales. Nory jed­no­ho rána stá­la na veran­dě domu tety Margo, kte­rá už ode­šla do prá­ce – byla taxi­kář­ka – pře­vá­že­la na koš­tě­ti a čeka­la na spo­lu­žá­ka a kama­rá­da Eliotta, kte­rý měl však dneska popr­vé zpož­dě­ní. Nakonec ode­šla sama, pro­to­že se přes ní pře­hnal dal­ší spo­lu­žák a kama­rád Bax s tím, že při­jde poz­dě.

Tak vběh­la do ško­ly a i s Baxem, kte­rý se opět pro­mě­nil v bal­van. Zákonitě tak musel zno­vu na ošet­řov­nu, kde mu dali pod­le Baxe hnus­ný likér, po kte­rém se pro­mě­nil zpát­ky. Tento roč­ník dosta­li všich­ni žáci, kte­ří jsou ve tří­dě s Nory a Baxem dou­čo­vá­ní. Právě Nory a Bax měli tre­né­ra pana Vitomina, vel­mi své­ráz­né­ho uči­te­le a feno­me­nál­ní­ho měni­če. Když se popr­vé setka­li tvá­ří v tvář, tre­nér jim mimo jiné vyprá­věl o tur­na­ji zva­ném tygro­bal. Na to však Nory potře­bo­va­la, aby zůsta­la celá kotě­tem ovlá­da­jí­cím lid­ské myš­le­ní, a ne, že by byla napůl kotě a napůl koza, jako ráno, když sežra­la své tetě mno­ho věcí – kober­ce, ale i kvě­ti­ny.

Trenér poru­čil, aby Nory před­ved­la svou pře­mě­nu v kotě. Přeměnila se správ­ně, ale Baxe nemohl za nic na svě­tě při­nu­tit k jeho pře­mě­ně, Bax byl totiž zvlášt­ní měnič – měnil se v bal­van. Další ráno Nory čeka­la zno­vu na Elliota, pro­to­že spo­lu cho­di­li do ško­ly běž­ně, kro­mě minu­lé­ho rána. Dneska však bylo všech­no v pořád­ku. Nory vyzví­da­la na svém nej­lep­ším kama­rá­do­vi, proč vče­ra nepři­šel, tak se sko­ro nic nedo­zvě­dě­la. Tak dora­zi­li do ško­ly. Eliott šel napřed a v ten oka­mžik se natáh­nul jak širo­ký, tak dlou­hý a za ním všech­ny ostat­ní děti.

Příčinou bylo kame­ní všech veli­kos­tí. Ředitel Gonzales, kte­rý měl mimo­cho­dem spe­ci­a­li­za­ci Zmizík, při­šel a ozná­mil, aby všich­ni zůsta­li na mís­tě tak dlou­ho, dokud se všech­no neu­kli­dí, on že povo­lá uklí­zeč­ky. Ovšem ješ­tě před­tím se zača­lo s pode­zí­rá­ním. Jako prv­ní to padlo na osmá­ky, ti se však brá­ni­li, že oni to neu­dě­la­li. V bal­va­ny se pro­mě­ni­la i poklad­nič­ka s min­ce­mi, do kte­ré při­spí­va­li všich­ni žáci. Navíc se to zača­lo svá­dět na tří­du Kouzla vzhů­ru noha­ma. Drtivá vět­ši­na věři­la tomu, že to byli oni. Lacey pat­ři­la k spe­ci­a­li­za­ci Zápalníků, dří­ve kama­rá­di­la s Eliottem, ale nyní už ne. Tu zmen­ši­la omy­lem Marigold, spo­lu­žač­ka Nory.

Lacey na zákla­dě toho, že byla zlá a pomstych­ti­vá, zača­la sepi­so­vat peti­ci. Ta se jí začals plnit pod­pi­sy poté, co se na tur­na­ji v kotěba­lu všech­no zača­lo měnit v kame­ny. Lacey se poved­lo nasbí­rat pade­sát pod­pi­sů, což byl urče­ný počet, kte­rým se musel ředi­tel Gonzales zabý­vat. Nakonec se zjis­ti­lo, že za všech­ny tyhle pro­mě­ny v bal­va­ny a kame­ní může Bax, ale ne schvál­ně. Tím, že se mu dával lek­tvar, aby se mohl pro­mě­nit zpát­ky v člo­vě­ka, se u něj pro­je­vi­la aler­gic­ká reak­ce a na jejím zákla­dě začal samo­vol­ně vše měnit. Řediteli Gonzalesovi se odnes­la peti­ce, ve kte­ré Lacey a spol. chtě­li, aby tří­da Kouzla vzhů­ru noha­ma zanik­la, tak ji roz­tr­hal s tím, že žáci nebu­dou roz­ho­do­vat o těch­to věcech.

Druhý díl – stej­ně kva­lit­ní jako ten prv­ní. Opět nád­her­ná obál­ka a super pří­běh pro malé i vět­ší. Příběh nava­zu­je ve tře­tím díle. Má 184 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 149 Kč zde.

 • Autor: Sarah Mlynowski a dal­ší
 • Žánr: kni­hy pro děti
 • Nakladatelství: Baronet
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […] Posted in Recenze knih
 • Lenoch - kniha27. července 2017 Lenoch - kniha Cameron Boxer je obyčejný třináctiletý kluk, který nemá v hlavě nic jiného než videohry. Spolu se svými třemi kamarády – Pavel, Chuck a Börje – ten mimochodem žije ve Švédsku, trénují na […] Posted in Recenze knih
 • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
 • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
 • Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí29. ledna 2020 Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí Proč fouká vítr? Odkud se bere sníh? Co je to jinovatka? Proč sníh křupe pod nohama? Co je to Cirrus, Stratus nebo Cumulus? Na tyto otázky a ještě mnohem více vám odpoví kniha Sabiny […] Posted in Recenze knih
 • Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem9. prosince 2019 Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem Jezdí také Ježíšek tramvají? Máte rádi dobrodružné příběhy s vánoční tématikou? Hledáte pro své začínající čtenáře milý a laskavý příběh o prvňáčkovi Víťovi? Daniela Krolupperová je […] Posted in Recenze knih
 • Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.21. května 2019 Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2 Komiksová kniha od Jana Šorma je, jak už název napovídá o Janu Zajícovi, tedy skutečné osobě, která stejně jako více známý Jan Palach spáchal sebevraždu, co by protest a nesouhlas s ruskou […] Posted in Recenze komiksů
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […] Posted in Recenze knih
 • Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha7. dubna 2018 Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná knižní cestopis dvou kamarádek Peggy a Mirky, které se vydaly do Londýna. Obě dvě nasedly do […] Posted in Recenze knih
 • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […] Posted in Film roku 2017
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26276 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71878 KB. | 18.07.2024 - 14:08:26