Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Kulisy kultovní scény z filmu Velký (1988): Robert Loggia a Tom Hanks o chodícím klavíru v F.A.O. Schwartz

Kulisy kultovní scény z filmu Velký (1988): Robert Loggia a Tom Hanks o chodícím klavíru v F.A.O. Schwartz

Photo © Turner Network Television (TNT)
Photo © Turner Network Television (TNT)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Robert Loggia ve fil­mu Velký (1988): „Co je to za obchod? F.A.O. Schwartz. Šli jsme tam, Tom [Hanks] a já, vidí­me dva chláp­ky oble­če­né jako my, a oni se chys­ta­li nato­čit [scé­nu tan­ce na kla­vír] jen s noha­ma. Přišlo nám to směš­né. Řekli jsme těm chla­pům, kte­ří byli oble­če­ni jako my, ať si dají pohov. Takže jsme byli v plné pará­dě, což z toho udě­la­lo mno­hem kla­sič­těj­ší scé­nu. Tom a já jsme tan­či­li všich­ni. Plnoštíhlý pohled... Netrvalo to vůbec dlou­ho, oprav­du. Jen asi jeden záběr.“

Chodící kla­vír v newy­or­ském hrač­kář­ství F.A.O. Schwarz byl 6,5 met­ru dlou­hý a hrál pou­ze jed­nu oktá­vu. Toto pia­no bylo pří­liš malé pro píseň „Heart and Soul“, kte­rou Penny Marshallová potře­bo­va­la, aby Hanks a Loggia zahrá­li. Kontaktovala Rema Saraceniho, tvůr­ce cho­dí­cí­ho pia­na, a řek­la, že potře­bu­je posta­vit dosta­teč­ně vel­ké, aby se na něj vešly tan­čí­cí nohy dvou dospě­lých mužů. Ochotný Saraceni tedy vyro­bil 16 stop dlou­hé, plné tříok­tá­vo­vé pia­no, kte­ré bylo pro tuto scé­nu dosta­teč­ně širo­ké.

„Herec je imi­tá­tor, hra­je mno­ho růz­ných rolí. Kdybyste hrál pořád stej­nou roli, bože, to by byla nud­ná kari­é­ra. Když se vži­je­te do růz­ných rolí a sta­ne­te se jiným člo­vě­kem, tomu se říká herec­tví... Je to výzva. Když si pře­čte­te scé­nář, nechce­te být pořád stej­ný, chce­te se změ­nit, jste jiný člo­věk. Proto je herec­tví úžas­ná kari­é­ra. Nejste pořád stej­ný člo­věk.“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Roberte Loggio!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88084 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72224 KB. | 21.04.2024 - 20:35:44