Kritiky.cz > Recenze knih > Malá Ema - čtení pro prvňáčky

Malá Ema - čtení pro prvňáčky

mala ema
mala ema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro své­ho prv­ňáč­ka báječ­né čte­ní? Máte rádi ilu­stra­ce Markéty Vydrové? Zuzana Barilová je autor­kou kni­hy Malá Ema, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou Bambook v edi­ci čte­ní pro prv­ňáč­ky. 

Malá Emička dosta­ne ke svým šes­tým naro­ze­ni­nám krá­líč­ka, kte­ré­ho hned pojme­nu­je Kulička. Eminka trá­ví prázd­ni­ny u tety a strý­ce na stat­ku, u dědy a babič­ky na ven­ko­vě, kde se sta­rá o zví­řa­ta, může se pro­jet na poní­cích, uvi­dí, jak se naro­dí pra­vé hří­bě, najde ště­ňát­ko, no pros­tě zaží­vá ty nej­lep­ší dob­ro­druž­ství. Které zví­řát­ko bude Ema učit závo­dit? Jak to nako­nec s Tuláčkem dopad­ne? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně se nebu­de­te nudit.

Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce.  Kniha má moc hezkou titul­ní stra­nu a bude se urči­tě líbit všem hol­čič­kám. I strán­ky v kni­ze jsou uvnitř růžo­vé s prouž­ky. Velmi pěk­ně zpra­co­va­ná pohád­ka pro prv­ňáč­ky. Osobité a vese­lé ilu­stra­ce Markéty Vydrové dopl­ňu­jí krás­ný pří­běh o malé hol­či­ce a jejich zví­ře­cích kama­rá­dech.

S kníž­kou si autor­ka i ilu­strá­tor­ka dala zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu.

Veselý pří­běh o zví­řa­tech ve mě zane­chal hlu­bo­ký dojem. Jako malá hol­ka jsem se ráda sta­ra­la o všech­ny zví­řa­ta, měla fůru koček, sle­pic, krá­lí­ků. Chtěla jsem být zvě­ro­lé­kař­kou. Sen se mě sice nespl­nil, ale díky této kni­ze jsem se vrá­ti­la do své­ho dět­ství a vzpo­mí­na­la na všech­na ta dob­ro­druž­ství, kte­rá lze se zví­řa­ty zažít. A co jich bylo. I když už doma nemá­me tako­vé hos­po­dář­ství, jako když jsem byla malá, péče o naše kočič­ky mě dělá vždy radost.

Kniha se mě moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem dětem, ale i rodi­čům a pra­ro­di­čům, kte­ří hle­da­jí pou­ta­vý pří­běh pro své děti a vnou­ča­ta. Pokud sáh­ne­te po kni­ze Malá Ema, nebu­de­te lito­vat. Tak pří­jem­né čte­ní všem!

Kniha Malá Ema je pro úpl­ně všech­ny děti. Autorský hono­rář je pro­to věno­va­ný Nadačnímu fon­du dět­ské onko­lo­gie KRTEK, kte­rý dětem pomá­há. Koupě kaž­dé kni­hy je tedy milým pří­spěv­kem na dobrou věc.

Autor: Zuzana Barilová

Ilustrace: Markéta Vydrová

Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce čte­ní pro prv­ňáč­ky

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-247-3501-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Husiti - 40 % Husitů se nebojíme a klidně si vymyslíme vlastní verzi, jak je možné vykládat historické ob...
Šarlatán – Recenze – 80% České koprodukční drama Šarlatán, natočené polskou režisérkou Agnieszkou Holland (Hoříc...
Zkouškové 6 ...
Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte necha...
Trauma-informovaný přístup v sociální práci Došlo ve vašem okolí k tragédii, neštěstí nebo přepadení? Osoby, jež nepříjemné situace...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51195 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69700 KB. | 01.12.2023 - 08:17:04