Kritiky.cz > Horory > Evidence (2013)

Evidence (2013)

rp Evidence 2013 Movie Poster.jpg
rp Evidence 2013 Movie Poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na mís­tě bru­tál­ní­ho masa­k­ru v Nevadské pouš­ti bylo nale­ze­no něko­lik poni­če­ných video­na­hrá­vek. Tým detek­ti­vů se pod­le nich poku­sí zana­ly­zo­vat všech­ny vodít­ka, kte­ré by je doved­li k pacha­te­li.

Tým detek­ti­vů sto­jí před slo­ži­tým úko­lem. Na opuš­tě­né ben­zí­no­vé sta­ni­ci upro­střed pus­ti­ny byly nale­ze­ny pozůstat­ky lid­ských těl – po bru­tál­ním masa­k­ru a jedi­ným vodít­kem jsou nale­ze­né video­ka­me­ry a mobil­ní tele­fo­ny. Poničené zázna­my mají dopo­mo­ci k iden­ti­fi­ka­ci obě­tí, ale jejich zana­ly­zo­vá­ní bude slo­ži­té, pro­to­že nahráv­ky jsou v dosti zubo­že­ném sta­vu. Střípek po stříp­ku tak exper­ti začnou pood­ha­lo­vat děsi­vý pří­běh sku­pi­ny mla­dých lidí, kte­ří se vyda­li za zába­vou do Las Vegas…

Režie: Olatunde Osunsanmi
Rok výro­by: 2013
Délka: 94. min
Země: USA
Hrají:
Radha Mitchell …………………..(detek­tiv Burquez)
Stephen Moyer …………………...(detek­tiv Reese)
Caitlin Stasey ……………………..(Rachel)
Torrey DeVitto ……………………(Leann)
Nolan Gerard Funk ………………...(Tyler Morris)
…a dal­ší

No, to vám teda řek­nu, že ješ­tě teď ve mně kolu­jí dosti roz­po­ru­pl­né poci­ty. Nejsem žád­ným vel­kým fanouš­kem fil­mů, kde figu­ru­je pře­de­vším ruč­ní kame­ra, ale tady mi to jak­si sed­lo. Detektivní záplet­ka nám do jis­té míry nabíd­ne i kou­sek ori­gi­na­li­ty, ale dá se tu najít i něko­lik ruši­vých ele­men­tů. Tvůrce bych tro­chu poká­ral za něko­lik nezá­živ­ných pasá­ží, kdy jsem měl sto chu­tí pohnout s časo­mí­rou dopře­du, ale zas na dru­hou stra­nu jsem se nechtěl ochu­dit o postup­né pood­ha­lo­vá­ní pří­bě­hu. Sice mě tro­chu štval fakt, že ty zábě­ry z kamer a tele­fo­nů jsou dost čas­to pře­ru­šo­vá­ny (na můj vkus), ale zas na dru­hou stra­nu ale­spoň bylo o mír­né napě­tí posta­rá­no. Ani já jsem dopře­du netu­šil, kdo bude dal­ší na řadě a postup­ná likvi­da­ce postav mani­a­kem ve svá­řeč­ské mas­ce měla taky něco do sebe. Ovšem nejsem sice žád­ný odbor­ník přes svá­řeč­ky, ale ty scé­ny s „odpa­dá­vá­ním – upa­lo­vá­ním“ kon­če­tin byly tro­chu při­ta­že­né za vla­sy, stej­ně jako finál­ní odha­le­ní závě­reč­né poin­ty.
Jinak urči­tě potě­ši­la pří­tom­nost Radhy Mitchell, ale něja­ký osl­ni­vý výkon nepřed­ved­la. Ona jí to ani její posta­va detek­tiv­ky neu­mož­no­va­la. Její roli by dle mého názo­ru zvlád­la i kte­rá­ko­liv jiná hereč­ka úpl­ně stej­ně. Asi nej­vět­ší pro­blém jsem tu měl s atmo­sfé­rou. Přestože byla cítit ve vzdu­chu sna­ha tvůr­ců o její ponu­rost, kte­rou mělo zajis­tit stří­dá­ní sní­má­ní kame­ry a dopro­vod­ných zvu­ků, tak to zafun­go­va­lo jen tak napůl. Když už se totiž koneč­ně zača­lo něco dít a atmo­sfé­ra zača­la sta­teč­ně houst­nout, tak to opět zha­til poka­že­ný záběr, nebo střih a pře­sun k detek­ti­vům. Ze začát­ku to mož­ná na něko­ho půso­bi­lo dob­ře, ale s při­bý­va­jí­cím časem to zača­la být otra­va.
Evidence tak v koneč­ném zúčto­vá­ní abso­lut­ně ničím nevy­bo­ču­je z řad prů­měr­ných fil­mů, kte­ré sice něčím pře­kva­pí, ale záro­veň ani niko­ho moc nena­dchnou. Tvůrcům jejich myš­len­ku nebe­ru, občas si sku­teč­ně pohrá­li s divá­kem jako kočka s myší, ale ško­da té zdlou­ha­vos­ti někte­rých pasá­ží. Možná to chtě­lo ješ­tě tro­chu víc při­tvr­dit a ubrat infra­vi­dě­ní – to zabi­tí jed­né z obě­tí vypa­da­lo váž­ně tro­chu blbě a na „Star Wars“ tu nikdo zvě­da­vý nebyl. Každopádně neli­tu­ju, že jsem to viděl, leč dopo­ru­čo­vat to niko­mu nehod­lám.

Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Výchova prožitkem - tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy4. září 2020 Výchova prožitkem - tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavé inspirace pro tvoření? Chcete se dozvědět více, co znamená pojem artefiletika? Tak to jste na správné adrese. Radka Rubešová a Veronika Kirchnerová jsou […] Posted in Recenze knih
  • Black Panther31. ledna 2018 Black Panther O ČEM FILM JE: Studio Marvel uvedlo do kin další film - tentokrát o Black Pantherovi. Film vypráví o válečníkovi jménem T'Challa, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, musí vrátit […] Posted in Filmové recenze
  • Potvrzeno: Russell Crowe bude oceněn na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 20237. května 2023 Potvrzeno: Russell Crowe bude oceněn na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2023 Russell Crowe včera oznámil, že vystoupí v Karlových Varech během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2023, a dnes ráno organizátoři potvrdili, že oscarový herec bude skutečně […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Soutěž k filmu Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu9. listopadu 2023 Soutěž k filmu Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu S premiérou filmu Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu vyhlašujeme soutěž u knihu Kouzelná Beruška a Černý Kocour - Náramky a jiné ozdoby. Stačí odpovědět správně 3 odpovědi a […] Posted in Soutěže
  • Resident Evil: Zatracení - 50 %5. října 2012 Resident Evil: Zatracení - 50 %  Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drsná Alice v pokračování hrané filmové série RESIDENT EVIL od režiséra Paul W. S. Andersona, který dokázal ze slušného béčka sklouznout […] Posted in Filmové recenze
  • Tři králové (TV seriál) 199810. června 2013 Tři králové (TV seriál) 1998 Současná (respektive polistopadová) seriálové produkce české, potažmo československé televize (televizí) bývá často a s oblibou terčem velké kritiky. Nakolik je ona kritika oprávněná, […] Posted in TV Recenze
  • #2062: Kultovní komiksy7. listopadu 2019 #2062: Kultovní komiksy   Kultovní komiksy Vydalo nakladatelství Josef Vybíral v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 168 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Ivo […] Posted in Recenze komiksů
  • Praha v proměnách času2. února 2024 Praha v proměnách času Autor Petr Sojka věnoval svou čtvrtou knihu místům, které již v Praze nenajdeme a lidem, které nepotkáme. Stejně jako předchozí publikace oživuje autor příběhy, které jako redaktor […] Posted in Recenze knih
  • Máte dlouhou chvíli? Zaženou ji krokodýli!1. dubna 2020 Máte dlouhou chvíli? Zaženou ji krokodýli! Zažíváme těžké časy, monstra zlepší náladu asi. Než změním žánr v sérii o filmech béčkových, mám tu ještě pár potvůrek fajnových. V tuto chvíli mohu oznámit, že většinu příšer jsem měl tu […] Posted in Zajímavosti
  • Kitchen Sink (1989)28. srpna 2012 Kitchen Sink (1989) Šílené, zvrácené, co na to víc říct. Novozélandská distribuce se zase po dlouhé době vytáhla. Pokud jste milovníky tvorby Davida Lynche a jeho psychologické hry s divákovou myslí, tak […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21695 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71488 KB. | 24.06.2024 - 02:21:50