Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mayor of Kingstown (1. série)

Mayor of Kingstown (1. série)

Foto: Paramount+
Foto: Paramount+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriálová tvor­ba za sebou má (co se týče kva­li­ty) nej­lep­ší deká­du v celé své boha­té his­to­rii. O tom se Filmfanatic kdy­ko­li rád pohá­dá. A nevy­pa­dá to, že by se blí­žil konec zla­té­ho věku. Jako prv­ní při­nes­lo do seri­á­lů fil­mo­vou kva­li­tu HBO a poz­dě­ji Netflix. Zahanbit se však nechtě­jí nechat ani dal­ší a tak tu máme pře­py­cho­vě obsa­ze­né dosti­hy a star­tov­ní pole se navíc neu­stá­le roz­růs­tá. Jeden z nej­no­věj­ších plno­krev­ní­ků je ze stá­je Paramount+.

ZÁKLADEM JE TESTOSTERON
Mayor of Kingstown má na svě­do­mí reži­sér drs­ných chlap­ských podí­va­ných Taylor Sheridan​. Filmfanatic zachy­til už jeho atmo­sfé­ric­kou prvo­ti­nu Za kaž­dou cenu a dopo­ru­čo­val vám také jeho skvě­lé kri­mi Wind River. Tam se v hlav­ní roli obje­vil Jeremy Renner, kte­rý je ústřed­ní posta­vou seri­á­lo­vé sto­py mého nové­ho reži­sér­ské­ho oblí­ben­ce.

KRIMINÁL JAKO BYZNYS
Pod sprá­vu fik­tiv­ní­ho měs­teč­ka Kingstown spa­dá sedm růz­ných věz­nic, kte­ré záro­veň pohá­ní míst­ní eko­no­mi­ku. Z byz­ny­su s nesvo­bo­dou pro­fi­tu­jí dozor­ci, poli­cie i míst­ní zlo­čin­ci. Své role jsou si vědo­mi také samot­ní věz­ni a křeh­kou rov­no­váhu eko­sys­té­mu udr­žu­jí dva brat­ři. Mike (Jeremy Renner) a Kyle McLuskyovi (Kyle Chandler). Jenže udr­žet v cho­du stroj, do kte­ré­ho sype písek kaž­dá ze zúčast­ně­ných stran, je nad­lid­ský úkol.

PRVOTŘÍDNÍ GRADACE
Dvě úvod­ní epi­zo­dy vás ješ­tě úpl­ně nestrh­nou, ale zře­tel­ně cítí­te, že tady se roz­jíž­dí něco vel­ké­ho. pří­liš se v tom zmat­ku nevy­zná­te, ale jste zaháč­ko­vá­ni a nedo­ká­že­te pře­stat. Odměna při­chá­zí veli­ce záhy a postup­ná gra­da­ce, až ke skvě­lé­mu a nekom­pro­mis­ně krva­vé­mu finá­le sezó­ny, je jed­no­du­še řeče­no bri­lant­ní podí­va­nou. Nepamatuji seri­ál, kte­rý by tak skvě­le stup­ňo­val napě­tí a řadil na vyš­ší rych­los­ti přes­ně v těch správ­ných otáč­kách.

SERIÁL ROKU!
Režie je prvotříd­ní, herec­ké obsa­ze­ní doko­na­le tref­né, posta­vy sliz­ce nejed­no­znač­né a atmo­sfé­ra vězeň­sky špi­na­vá. Vše dokres­lu­je doko­na­le pad­nou­cí soun­d­track. Proto oprav­du vydrž­te prv­ní dvě epi­zo­dy, kdy se bude­te ztrá­cet ve všech kon­spi­ra­cích a pří­bu­zen­ských vzta­zích. Odměnou vám bude řada neza­po­me­nu­tel­ných scén, kte­ré se začnou hro­ma­dit poslé­ze. Vévodit jim bude bru­ta­li­ta, nechut­nost a bez­vý­chod­nost.

Filmfanatic už ani nedou­fal, že se někdy dočká seri­á­lu tak nekom­pro­mis­ně tes­to­te­ro­no­vé­ho. Navíc z neo­kou­ka­né­ho vězeň­ské­ho pro­stře­dí, odkud se fil­mo­vě vra­cí zkla­mán jen málo­kdy. Pokud jste ješ­tě nevi­dě­li tře­ba skvě­lé­ho Trestance, klid­ně si ho pusť­te jako před­krm a pak už se vydej­te na exkur­zi do Kingstownu. Já osob­ně se tam urči­tě vrá­tím i v dal­ších sezó­nách.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení20. prosince 2023 Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení Režisér Martin Scorsese patří k mým velkým oblíbencům. Vlastně je v režisérské branži asi tím úplně největším. Na jeho novinku, kterou realizoval pod hlavičkou Apple TV+, jsem se tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Černá výprava – cena za smrt bratra16. listopadu 2023 Černá výprava – cena za smrt bratra Před nedávnem jsem recenzoval skvělou knihu Quentina Tarantina Filmové spekulace, kde ikonický režisér odhalil svoje oblíbené kousky z minulosti. Filmfanatic dal na doporučení a dokoukal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Těla – nová klasika o cestování časem?26. října 2023 Těla – nová klasika o cestování časem? Filmfanatic miluje filmy o cestování časem. Proto není důvod nemilovat také seriály na toto téma. Zaslouží si novinka od Netflixu doporučení, nebo byste se jí měli raději vyhnout? ČTYŘI […] Posted in TV Recenze
  • Bez slitování – revenge suchý jako Martini18. října 2023 Bez slitování – revenge suchý jako Martini Filmfanatic má rád filmy o pomstě. Ať už áčkové, nebo béčkové. Tenhle motor zkrátka dokáže hnát film kupředu a umí divákovi nabídnout silné závěry. Proto jsem bez odkladu skočil po jednom, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?3. října 2023 Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně? Filmfanatic s nadšením vítá každý český pokus o žánrovou podívanou, která narušuje tradiční nabídku tuzemských filmů, kterou v drtivé většině tvoří přihlouplé komedie o obyčejných životech […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Nový svět – korejští gangsteři volí bosse4. května 2022 Nový svět – korejští gangsteři volí bosse Nedávno pěl Filmfanatic chválu na korejský snímek V.I.P., který mě zaujal natolik, že jsem se vydal pátrat, jaké další filmy má režisér Park Hoon-jeong na svědomí. Objevil jsem, že krom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn22. dubna 2022 Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn Čas od času se Filmfanatic s chutí vydá proti proudu času, aby si doplnil filmové vzdělání některým klasickým kouskem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě černobílý film rozhodně není […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06016 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72039 KB. | 21.02.2024 - 16:30:14