Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Problém tří těles (1. série NETFLIX)

Problém tří těles (1. série NETFLIX)

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Netflix se pus­til do seri­á­lo­vé adap­ta­ce nej­lep­ší­ho sci-fi něko­li­ka posled­ních dekád. Knižní tri­lo­gie Problém tří těles je doslo­va gene­rač­ní dílo a Filmfanatic vám ho vře­le dopo­ru­ču­je. Knihy jsou natřís­ka­né fyzi­kál­ní­mi teo­ri­e­mi, nápa­dy na vyu­ži­tí nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých obje­vů a děje se v nich tolik zají­ma­vé­ho, že po pře­čte­ní jsem byl doslo­va uchvá­cen. Zároveň se mě zmoc­ni­la myš­len­ka, že tahle lát­ka je zkrát­ka nezfil­mo­va­tel­ná. Takže jak Netflix ne/uspěl se svým poku­sem o zdán­li­vě nemož­ný úkol?

TENKRÁT V ČÍNĚ
Po celém svě­tě dochá­zí k záhad­ným sebe­vraž­dám elit­ních věd­ců. Proč se to děje? A může to sou­vi­set s roz­hod­nu­tím, kte­ré padlo v šede­sá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí v Číně? To jsou pou­ze základ­ní otáz­ky, kte­ré brzy pře­ros­tou v dale­ko slo­ži­těj­ší a důmy­sl­něj­ší pro­blémy.

NEPŘENOSITELNÁ VELKOLEPOST
Jako fil­mo­vý fana­tik jsem si už dáv­no při­pus­til fakt, že kni­ha má opro­ti fil­mo­vé nebo seri­á­lo­vé adap­ta­ci mno­ho před­nos­tí, kte­ré jed­no­du­še nelze vyvá­žit. I v pří­pa­dě o pozná­ní méně kom­plex­ních látek, než je Problém tří těles, si tvůr­ci musí vybrat, na jakou rovi­nu pří­bě­hu se sou­stře­dí, nebo jakou myš­len­ku roz­ve­dou dál. Velkolepost někte­rých svě­tů a pro­blé­mů je totiž nepře­no­si­tel­ná. Filmové potaž­mo seri­á­lo­vé médi­um má jiná pra­vi­dla, než kni­hy. Přesto může vzá­jem­ná inspi­ra­ce fun­go­vat výbor­ně. Netflix zatím nezkla­mal a jsem moc zvě­da­vý, jak si pove­de v dal­ších séri­ích, kte­ré bude čelit výzvě adap­to­vat sku­teč­ně vel­ko­le­pé scé­ny a časo­vé hori­zon­ty.

Photo © Netflix

NEJSME SAMI
V prv­ní sérii Netflix divá­ky zda­ři­le vta­hu­je do svě­ta, ve kte­rém lid­stvo zjiš­ťu­je, že ve vesmí­ru nejsme sami. Logicky na to jde skr­ze osob­ní vzta­hy, pro­to­že jinak by to byla podí­va­ná pro fyzi­kál­ní nad­šen­ce a ti kašič­ku nena­pl­ní. Tady je vše v pořád­ku. Zkratkovitostí sice může namích­nout fanouš­ky kniž­ní před­lo­hy, ale ani ti nejsou cílo­vou sku­pi­nou. Tou je main­stre­a­mo­vý divák a jemu je vše pod­ří­ze­no. On je pán. Nedalo se čekat nic jiné­ho a Filmfanatic je s tím v míru.

Coby čte­ná­ři kniž­ní před­lo­hy mi seri­ál při­jde jako vel­mi sluš­ný tea­ser, jenž může k před­lo­ze při­táh­nout dal­ší fanouš­ky. A roz­hod­ně bych to dopo­ru­čo­val. Zážitky z čet­by vám totiž nic nena­hra­dí. Pokud ale nejste pří­z­niv­ci vědec­kých a hard sci-fi, klid­ně zůstaň­te u seri­á­lu. Nepochybuji, že ke stě­žej­ní teo­rii celé tri­lo­gie dojde s pat­řič­nou gra­da­cí a dopl­ní ji vybra­ný­mi úchvat­ný­mi mik­ro­pří­běhy. Netflix ten­to­krát nezkla­mal, i když měl před sebou oprav­du obtíž­ný úkol. Těším se na dal­ší série.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu1. února 2024 UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu Dospívající rebelka Denise žije v pěstounské rodině. Její otec totiž zmizel, když byla malá. Ona je však přesvědčená, že ho uneslo UFO a pro své tvrzení hledá důkazy. Příběh je inspirován […] Posted in Filmové recenze
  • Yellowstone (1. a 2. série)21. ledna 2024 Yellowstone (1. a 2. série) John Dutton (Kevin Costner) je sedmou generací svého rodu. Ten vlastní největší dobytčí ranč v USA, který se nachází v sousedství prvního amerického národního parku, indiánské rezervace a […] Posted in TV Recenze
  • Těla – nová klasika o cestování časem?26. října 2023 Těla – nová klasika o cestování časem? Filmfanatic miluje filmy o cestování časem. Proto není důvod nemilovat také seriály na toto téma. Zaslouží si novinka od Netflixu doporučení, nebo byste se jí měli raději vyhnout? ČTYŘI […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71713 s | počet dotazů: 276 | paměť: 71932 KB. | 23.07.2024 - 17:44:26