Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MARIKA PROCHÁZKOVÁ

MARIKA PROCHÁZKOVÁ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marika Procházková (nar. 1974 ve Zlíně). Vyrůstala v rodi­ně s boha­tou herec­kou tra­di­cí (otec herec Bořík Procházka, mat­ka hereč­ka Marika Procházková – Skopalová). Po absol­vo­vá­ní Střední peda­go­gic­ké ško­ly v Praze odje­la na rok stu­do­vat do USA. Po návra­tu vystu­do­va­la praž­skou DAMU.  Těžiště její herec­ké prá­ce leží v diva­dle – účin­ko­va­la a účin­ku­je na scé­nách řady praž­ských i brněn­ských diva­del (Divadlo Na zábrad­lí, Divadlo Komedie, Divadlo bez zábrad­lí, Divadlo Kalich, Rokoko, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Palace, Hudební diva­dlo Karlín, Reduta Brno, Dejvické diva­dlo, Národní diva­dlo v Praze, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Bolka Polívky,  Činoherní klub v Praze (zde je v sou­čas­né době v angaž­má), Národní diva­dlo v Brně.) Věnuje se rov­něž roz­hla­so­vé tvor­bě a dabin­gu.

Filmografie (výběr): Fotograf (2015), Obchoďák (TV seri­ál, 2012), Okresní pře­bor – Poslední zápas Pepíka Hnátka (2012), Svatá čtve­ři­ce (2012), Mamas α Papas (2010),  Okresní pře­bor (TV seri­ál, 2010), Smyčka (TV film, 2009),  František je děv­kař (2008), Kuličky (2008), Taková nor­mál­ní rodin­ka (2008), Cesta do Vídně a zpát­ky (TV film, 2007), Skřítek (2005),  Ulice (TV seri­ál, 2005),

Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­va­la svou posta­vu Vendelíny a její vztah s titul­ním hrdi­nou pří­bě­hu Janem?

 Má defi­ni­ce Vendelíny je „bez­pod­mí­neč­ná lás­ka“. Miluje bez náro­ku. Proto je s ní Jan v míru a bez­pe­čí. Možná popr­vé v živo­tě…

 Irena Pavlásková je zná­má tím, že s her­ci vel­mi inten­ziv­ně pra­cu­je na roli. Jak se vám na Fotografovi spo­lu­pra­co­va­lo a co na Irenině pří­stu­pu nej­víc oce­ňu­je­te?

 Požádala jsem paní reži­sér­ku o schůzku ješ­tě v době pří­prav. Ač nevě­dě­la, kam dřív sko­čit, veli­ce ochot­ně svo­li­la. Setkání bylo nesmír­ně milé a obou­stran­ně obo­ha­cu­jí­cí. Vyslechla mé pod­ně­ty, dopl­ni­ly jsme scé­nář a já našla po dlou­hé době pocit, že jsem spo­lu­tvůr­cem pří­bě­hu. To pro mě bylo před natá­če­ním vel­mi osvo­bo­zu­jí­cí a o to víc jsem se na prá­ci těši­la.

 Mohla jste kos­tým­ní výtvar­ni­ci Jarce Pecharové mlu­vit do výbě­ru kos­tý­mů?

 Kostýmy byly před­vy­bra­né a pro­kon­zul­to­va­né s paní reži­sér­kou, tak­že před­sta­va byla na začát­ku jas­ná. Obě výtvar­ni­ce, kte­ré na tom­to fil­mu spo­lu­pra­co­va­ly, jsou poklad. Naslouchaly, radi­ly, kombinovaly…Hlavně, aby se herec cítil dob­ře. Myslím, že to nemě­ly vůbec snad­né.

 Filmu Fotograf vzni­kl vel­mi vol­ně na moti­vy živo­ta zná­mé­ho uměl­ce. O čem pod­le vás je tenhle pří­běh pře­de­vším?

 Scénář jsem zhlt­la na jeden dech a zdá­lo se mi, že je to pří­běh o prav­dě, mani­pu­la­ci a vní­má­ní svě­ta dět­ský­ma oči­ma. Co kdo z nás pova­žu­je za prav­du a své prá­vo a kde jsou hra­ni­ce citu a sou­ci­tu a o při­ro­ze­né ten­den­ci zamě­ňo­vat lás­ku za vlast­nic­tví.

Která scé­na byla pro vás při natá­če­ní nej­ná­roč­něj­ší? 

 Jednoznačně scé­na, kdy jsem snad sedm­krát vybí­ha­la dlou­hé a vyso­ké scho­dy k Janově vile, abych mu ve vel­ké eufo­rii na zahrad­ní par­ty sdě­li­la radost­nou zprá­vu o obrov­ském úspě­chu jeho výsta­vy. Měla jsem čer­s­tvě zlo­me­ný prst na noze a bolest byla téměř k nevy­dr­že­ní…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní...27. ledna 2020 Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní... Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci25. listopadu 2019 Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci Bývalý politický vězeň Vlasta si v pozdním věku a připoután na kolečkové křeslo nepřipouští, že by měl rezignovaně vzpomínat na radosti mládí. Spíš než vzpomínky na mladické období má […] Posted in Filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!16. října 2019 Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák! Nový snímek podivínského Terryho Gilliama, vyprávějící o slavných pohádkářích, se natáčel zejména na pražském Barrandově a vedle hlavních představitelů – Matta Damona a Heatha Ledgera – v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Staříci - O filmu4. října 2019 Staříci - O filmu Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy […] Posted in Speciály
  • Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin4. října 2019 Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin Nový film režisérů a scenáristů Ondřeje Provazníka a Martina Duška se divákům představil již v červnu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve svérázné roadmovie se dva bývalí […] Posted in Filmové premiéry
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25889 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72233 KB. | 09.12.2023 - 06:32:54