Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mr. & Mrs. Smith - Vtipná podívaná na sexy hlavní hrdiny, Brada Pitta a Angelinu Jolie

Mr. & Mrs. Smith - Vtipná podívaná na sexy hlavní hrdiny, Brada Pitta a Angelinu Jolie

MrSmith
MrSmith
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mr. a Mrs. Smith jsou názor­nou ukáz­kou toho, jak dlou­ho a v jak vel­kém se dá žít omy­lu. Myslíte si o dru­hém, že vás nemů­že ničím pře­kva­pit, dosta­ne­te se do stá­dia, že váš vztah začne sko­mí­rat, začne­te se nudit.

A pak najed­nou zjis­tí­te, že nic není tak, jak si léta mys­lí­te. Drahá choť vás léta krmí nejen jíd­lem, kte­ré vlast­ně nikdy sama neu­va­ři­la, ale i tře­ba i tvr­ze­ním, že ti lidé na vaší svat­bě byli samo­zřej­mě její rodi­če. Postupně zjiš­ťu­je­te, že ženuš­ka od svých pěti let rodi­če nemá a mís­to u spo­rá­ku trá­ví veče­ry likvi­da­cí lidí. Domů se začne­te dostá­vat přísko­kem a dává­te si bacha, jest­li na vás za rohem man­žel­ka nečí­há s bro­kov­ni­cí.

Pravda, vy taky nejste žád­ný vzor­ňák. Pod kůl­nou máte skrýš s poměr­ně sluš­ným arze­ná­lem a veče­ry taky roz­hod­ně netrá­ví­te u tele­vi­ze. Ale vaši muž­skou hrdost samo­zřej­mě pošra­mo­tí fakt, že dra­há polo­vič­ka zabi­la asi tak šest­krát víc lidí než vy, přes­to­že jste taky uzná­va­ný špi­on a nájem­ný vrah. Mno, tako­vá nor­mál­ní rodin­ka.

Mr. & Mrs. Smith je roz­hod­ně sviž­ná vtip­ná podí­va­ná na sexy hlav­ní hrdi­ny, Brada PittaAngelinu Jolie, u níž se nebu­de­te nudit. Zábavná je zejmé­na ta část fil­mu, ve kte­ré si jdou oba po krku a v zájmu likvi­da­ce toho dru­hé­ho, si napros­to zni­čí pře­py­cho­vý dům. Scény, ve kte­rých se Mrs. Smith pere jako chlap, roz­dá­vá rány hla­va nehla­va a vydr­ží nejed­nu dob­ře míře­nou své­ho cho­tě, člo­vě­ka roz­hod­ně poba­ví.

Přes růz­né peri­pe­tie, kdy chví­li jdou jeden pro­ti dru­hé­mu a pak zase oba pro­ti všem, se Smithovi za dvě hodi­ny pro­stří­le­jí z páru pro­chá­ze­jí­cí­ho apa­tic­kou kri­zí jeden vůči dru­hé­mu zpět k váš­ni­vé­mu vzta­hu, ve kte­rém je opět všech­no „na desít­ku“. Pokud jde o to stří­le­ní, pak posled­ní stří­leč­ka celé­ho fil­mu, ve kte­ré man­že­lé sto­jí sami pro­ti celé­mu koman­du, při­po­mí­ná doko­na­le secvi­če­né vystou­pe­ní na spar­ta­ki­á­dě. To už snad ani nemů­že být fil­mo­vá nad­sáz­ka :-).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94699 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72130 KB. | 22.04.2024 - 07:58:57