Kritiky.cz > Recenze knih > Mýty 2: Farma zvířat - 65 %

Mýty 2: Farma zvířat - 65 %

Myty2
Myty2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po prv­ním díle „Legendy v exi­lu“ při­šel poměr­ně logic­ky díl dru­hý, kte­rý nese název „Farma zví­řat“. Už samot­ný název napo­ví­dá, kde asi bude hlav­ní výcho­dis­ko toho­to pří­bě­hu, což je mož­ná i tro­chu kámen úra­zu. Samozřejmě, že je to reak­ce na Orwellovu „Farmu zví­řat“ a je to reak­ce poměr­ně oso­bi­tá, kte­rá se nám tro­chu kře­čo­vi­tě sna­ží říct, že ty pohád­ko­vé posta­vy se dostá­va­jí mno­hem hlou­bě­ji do lite­ra­tu­ry, než by se nám moh­lo zdát. Tohle je sice hez­ké zjiš­tě­ní, ale nic to nemě­ní na tom, že ten­to­krát Bill Willingham ako­rát vzal před­lo­hu a udě­lal z ní to samé, jen je v ní o něco více pohád­ko­vých bytos­tí a o něco méně toho, co nám mělo být řeče­no myš­len­ka­mi díla.

První díl roz­hod­ně uká­zal, že v sérii „Mýty“ je obrov­ský poten­ci­ál, ale dru­hý díl to nepo­tvr­zu­je. Již prv­ní díl nám sdě­lil, že Mýty mají cel­kem pořád­ný pro­blém - ten není ani v tom, že byly vyhná­ny ze své domo­vi­ny vál­kou, kte­rá se pro ně ani zda­le­ka nevy­ví­je­la dob­ře, ale spí­še v tom, že Mýty vál­čí i mezi sebou. Stejně jako lidé, ani Mýty spo­lu nedo­ká­ží žít v sou­la­du, kte­rý by byl pro všech­ny pro­spěš­ný. Někdo chce více, někdo chce revo­lu­ci. Právě tohle je slo­vo, kte­ré je pro dru­hý pří­běh série „Mýty“ roz­ho­du­jí­cí. Revoluce je to, k čemu má dojít na Farmě, kam jsou ukli­ze­ny všech­ny Mýty, kte­ré nevy­pa­da­jí dost lid­sky. K urči­té revo­lu­ci má také dojít v živo­tě Sněhurky, jed­né z hlav­ních postav této série.

Sněhurka se musí vypra­vit na Farmu, ale ne pro­to, aby zde pří­mo něco řeši­la, ale jen pro­to, aby sem dosta­la svou nezbed­nou sest­ru Růženku, kte­rá celé­mu spo­le­čen­ství nadě­la­la pro­blémy v prv­ním dílu. Má to být vlast­ně for­ma její­ho tres­tu, ale záro­veň Sněhurčina sna­ha, aby se dala se sestrou zase dohro­ma­dy. Jenže jakmi­le při­je­dou, je Růžence hned jas­né, že tady půjde do tuhé­ho. Sněhurka se uká­že jako napros­to neschop­ná a člo­věk se doce­la diví, že doká­že vést tu méně nepři­ro­ze­nou část Mýtova. V jejím pří­pa­dě se o důvti­pu a rych­lém uva­žo­vá­ní oprav­du mlu­vit nedá. Naštěstí má kolem sebe schop­né lidi, tedy Mýty, kte­ří se o ni a o situ­a­ci posta­ra­jí. Bill Willingham se nám sna­ží doká­zat, že jeho pří­běh má hod­ně co nabíd­nout, ale ve sku­teč­nos­ti je to jen akč­něj­ší a z hle­dis­ka pre­zen­to­va­né­ho nási­lí drs­něj­ší ver­ze „Farmy zví­řat“ od George Orwella.

To, že se v komik­su pou­ží­va­jí výra­zy jako sou­druh, revo­lu­ce, pro­le­ta­ri­át je sice hez­ké, ale samo o sobě to z toho­to pří­bě­hu neu­dě­lá sil­né, poli­tic­ky kri­tic­ké dílo. Primárně je tohle fan­ta­sy, kte­ré se sna­ží mít pře­sah do dal­ších žánrů, ale ten­to­krát se to tolik neda­ří. Nakonec je to mno­hem lep­ší jenom jako vyprá­vě­ní, jako dob­ro­druž­ný pří­běh, kte­rý se přes růz­né zají­ma­vé zvra­ty dosta­ne až do své­ho kon­ce, kte­rý je cel­kem úspěš­ným vyře­še­ním situ­a­ce a slib­ným kon­cem pro dal­ší díly. Kam se asi podě­la Zlatovláska? Příběh nám před­sta­vu­je hod­ně nových postav, roz­ta­hu­je se, ale roz­hod­ně se nejed­ná o něco, co by mělo pře­sa­ho­vat hra­ni­ce Farmy. Co se sta­lo na Farmě, sta­lo se, teď se jede dál.


Vydalo nakla­da­tel­ství Netopejr v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2009. Původně vyšlo jako čís­la 6 až 10 v sérii „Fables“ u nakla­da­tel­ství Vertigo (dospě­lej­ší odnož DC Comics). Souborně v ori­gi­ná­le komiks vyšel jako „Animal Farm“ v roce 2003. České vydá­ní má 128 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 389 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou u naše­ho part­ne­ra crew.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna4. července 2018 Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna Oprávněný kult nebo opravdová kokotina? Z titulku je celkem jasné, že dneska nepůjde o recenzi Bessonova filmu, ale kanadského seriálu, který se k nám dostal ve stejné vlně jako Xena, […] Posted in TV Recenze
  • Městečko South Park - Scott Tenorman musí zemřít15. dubna 2022 Městečko South Park - Scott Tenorman musí zemřít Recenze na epizodu Scott Tenorman musí zemřít: Moje nejoblíbenější epizoda South Parku. Tento animák pro dospělé, který společně zplodili Trey Parker a Matt Stone si už za ta léta […] Posted in Krátké recenze
  • #1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 %23. října 2018 #1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 % Živí mrtví 26: Volání do zbraně (The Walking Dead Vol. 26: Call to Arms)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 151 až 156 v sérii "The Walking […] Posted in Recenze knih
  • Americká kletba - An American Haunting4. prosince 2007 Americká kletba - An American Haunting Dnes letí horory ve kterých se parta modelů a prsatých dívek měsíce vydá do lesa, Jeskyně, opuštěného domu, prostě kamkoliv, kde nefunguje mobilní telefon a může je tam v klidu cupovat na […] Posted in Filmové recenze
  • Resident Evil17. listopadu 2002 Resident Evil Film inspirovaný úspěšnou počítačovou hrou…. Tak tuto větu jsme v poslední době mohli slyšet či číst poměrně častokrát. Ovšem takřka stejně častokrát nás čekalo nemilé zklamání a […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž o Steam klíč Dead Rising 427. dubna 2018 Soutěž o Steam klíč Dead Rising 4 Klíč získá získá nejlepší "hláška" v bublině obrázku. Trvání soutěže: 27.4.2018 - 6.5.2018. Soutěž je pouze na našem facebooku. Soutěž naleznete také na největším soutěžním […] Posted in Soutěže
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Torment (2013)5. ledna 2015 Torment (2013) Katharine Isabelle a její rodina budou muset v tomto kanadském „Home invasion“ bojovat o holé přežití… Novomanželé Morganovi chtějí začít nový krásný […] Posted in Horory
  • Dnes vychází Ghost of Tsushima: Legends. Očekávaná...16. října 2020 Dnes vychází Ghost of Tsushima: Legends. Očekávaná... Dnes vychází Ghost of Tsushima: Legends. Očekávaná aktualizace do hry přidá mód NG+ a kooperaci Legends. Update můžete stahovat od 18:00 našeho času. Posted in Krátké herní aktuality
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72301 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71876 KB. | 17.07.2024 - 18:11:56