Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Eva Holubová

Eva Holubová

Holubova
Holubova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedna z nej­zná­měj­ších tvá­ří čes­ké­ho fil­mu roku 1986 dokon­či­la stu­di­um herec­tví na DAMU, načež se anga­žo­va­la na něko­li­ka avant­gard­ních scé­nách (Sklep, Mimóza), násled­ně i v Divadle Na zábrad­lí nebo praž­ských diva­dlech Milenium a Kalich. Poprvé se před kame­rou obje­vi­la v roce 1981 ve fil­mu Kopretiny pro zámec­kou paní, výraz­ně­ji se před­ved­la až o deset let poz­dě­ji v dra­ma­tu Requiem pro panen­ku Filipa Renče. Pravý herec­ký prů­lom zazna­me­na­la až kon­cem deva­de­sá­tých let, kdy byla nomi­no­vá­na na cenu Český lev za povíd­ko­vou kome­dii Knoflíkáři Petra Zelenky. Od té doby byla na Českého lva nomi­no­vá­na ješ­tě čty­ři­krát za sním­ky Pelíšky, Ene bene, Skřítek a Účastníci zájez­du, při­čemž za Ene bene svou nomi­na­ci pro­mě­ni­la. Herecké ceny se jí dosta­lo i na Mezinárodním fes­ti­va­lu Tribeca za výkon ve fil­mu Účastníci zájez­du. V Pustině ztvár­ni­la Jitku Vašíčkovou.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

 Silné emo­ci­o­nál­ní momen­ty se nehra­jí špat­ně, zvláš­tě když jsou dob­ře napsa­né a máte režij­ní vede­ní, jemuž věří­te, skvě­lé herec­ké kole­gy apod. Samozřejmě, že vží­vá­ní do růz­ných pro­blé­mu vás osob­ně vyčer­pá­vá, někdy deptá. To už pat­ři k pro­fe­si. V Pustině toho neby­lo málo. Ale díky štá­bu, kapi­tá­no­vi Honzovi Bílkovi a her­cům, kte­ří jsou neje­nom skvě­lí ve své pro­fe­si, ale i úžas­ní lidé, jsem se cíti­la bez­peč­ně a že na to nejsem sama. Ovšem sme­kám před ostat­ní­mi, obzvláš­tě Zuzanou Stivínovou, Eliškou Křenkovou, Jardou Duškem – ti měli vět­ší nálož.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 Musím říci, ze záze­mí, kte­ré vytvo­ři­lo HBO, bylo hod­ně cit­li­vé, pozor­né, lid­ské, a to všech­no taky hod­ně při­spě­lo k tomu, že jsme se na sebe vždyc­ky těši­li. A jak říkal výkon­ný pro­du­cent Honza Bílek, všich­ni jsme děla­li Pustinu, všich­ni. Už od nased­nu­tí do auta v Praze jsem měla pocit, že jsem mezi svý­mi, svo­bod­ná, milo­va­ná a v bez­pe­čí. A pak hned slun­ce celé­ho natá­če­ní Zuzanka Bílková… Za to moc děku­ju. Ostatním se omlou­vám, že je nejme­nu­ju. Nebralo by to kon­ce. Ale ješ­tě jed­nu věc musím zmí­nit. S vět­ši­nou lidí jsem se už „na pla­ce“ někdy setka­la. Poprvé jsem ovšem pra­co­va­la s Ivanem Zachariášem a pra­co­va­lo se mi moc dob­ře. Moc si ho vážím, uctí­vám ho a mám ho ráda.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 %12. listopadu 2023 Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 % Český animovaný snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo, natočený v koprodukci se Slovenskem a Maďarskem, upomíná sice na tradici československé loutkové animace z dob Jiřího Trnky, zároveň […] Posted in Filmové recenze
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové10. února 2021 To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové Vnitřní život každé ženy je bohatší, než by se mohlo zdát. Některé ženy během fádního nákupu zvládnout zažít romantické zamilování, první rande, prožít svatbu se všemi drobnými detaily a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi19. listopadu 2020 Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi I když počasí zatím vánočně příliš nevypadá, rozběhlo se před pár dny natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Jde o vánoční příběh odehrávající se během jednoho dne, ve kterém se […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98626 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69786 KB. | 06.12.2023 - 09:20:12