Kritiky.cz > Recenze knih > Noční dům

Noční dům

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nesbo, jak ho ješ­tě nezná­te - thriller s horo­ro­vý­mi prv­ky. Upřímně jsem byla zvě­da­vá, zda se tato kníž­ka při­blí­ží ale­spoň tro­chu úrov­ni sérii detek­ti­vek s Harrym Holem, a musím říct, že roz­hod­ně nezkla­ma­la. Takže pokud ješ­tě váhá­te, již nemu­sí­te, smě­le se pusť­te i do čet­by Nočního domu.

Úvodní část pří­bě­hu se ode­hrá­vá v malém měs­teč­ku, do kte­ré­ho se po rodin­né tragé­dii k tetě a strý­ci při­stě­hu­je mla­dist­vý Richard a kte­ré rázem po jeho pří­jez­du oží­vá. Postupně začnou mizet Richardovi spo­lu­žá­ci, kte­ří byli vidě­ni napo­sle­dy prá­vě s ním. Proč si vymýš­lí báchor­ky, co se sku­teč­ně sta­lo? Anebo tvr­dí Richard prav­du, že jeho spo­lu­žá­ka sežral tele­fon? V měs­teč­ku je neklid a tak jedi­ným mož­ným řeše­ním, jak uči­nit nápra­vu a vrá­tit do měs­teč­ka opět bez­pe­čí, je poslat Richarda do náprav­né­ho zaří­ze­ní pro mla­dist­vé, kde si tře­ba vzpo­me­ne, co se sta­lo s jeho spo­lu­žá­ky. Má Richard šan­ci doká­zat, že se sta­lo sku­teč­ně to, co vypo­ví­dá, nebo se věci mají jinak, než se na prv­ní pohled může zdát?

Tato úvod­ní část je vyso­ce čti­vá, napí­na­vá, mís­ty i stra­ši­del­ná s prv­ky horo­ru. Zároveň zahra­je i na vaši fan­ta­zii a vy se ocit­ne­te ve svě­tě, kde není rad­no být sám a pokou­šet osud. Vtáhne vás do děje a stup­ňu­je se napě­tí, kde s kaž­dou dal­ší strán­kou trne­te, co se ješ­tě při­ho­dí a záro­veň jste zvě­da­ví, jak se to bude vyví­jet.

V pro­střed­ní čás­ti jsem měla tak tro­chu pro­blém vstře­bat děj, stej­ně tak v počát­ku tře­tí čás­ti, celé se to mís­ty zdá­lo až moc ulít­lé, ale až celek dotvo­řil kom­plet­ní obrá­zek celé­ho pří­bě­hu, kde vše zapadlo, jak mělo. Proto nao­pak vyzve­dá­vám důmy­sl­nost, s jakou autor ten­to pří­běh pojal, jak si pohrál s napě­tím a horo­ro­vý­mi prv­ky a záro­veň tomu vtis­kl i mož­nost něče­ho podob­né­ho v našich živo­tech. Hodnotím kníž­ku roz­hod­ně klad­ně - čti­vost, napí­na­vost, smys­lu­pl­nost a vta­že­ní do děje, kdy nechce­te kníž­ku odlo­žit. Prostě parád­ní pří­běh.


Autor: Jo Nesbo

Nakladatelství: Kniha Zlín

Žánr: Thriller

Počet stran: 240

Hodnocení: 93 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65139 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71844 KB. | 22.07.2024 - 21:37:36