Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nositel Oscara Mark Rylance: Spielbergův muž pro všechno od Lincolna po Most špiónů“

Nositel Oscara Mark Rylance: Spielbergův muž pro všechno od Lincolna po Most špiónů“

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mark Rylance je díky Oscarovi za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za film Most špi­ó­nů (2015) jed­ním ze tří lidí, kte­ří zís­ka­li Oscara za herec­ký výkon ve fil­mu Stevena Spielberga. Dalšími dvě­ma jsou Daniel Day-Lewis za film „Lincoln“ (2012) a Ariana DeBose za film „West Side Story“ (2021).

Spielberg obsa­dil Rylance do fil­mu „Most špi­ó­nů“ poté, co viděl jeho výkon ve hře „Dvanáctá noc“, za kte­rý Rylance zís­kal svou tře­tí cenu Tony.

„Steven je vel­mi otcov­ská posta­va. Dokud jsme spo­lu nepra­co­va­li, neu­vě­do­mo­val jsem si, jak je pro něj rodi­na důle­ži­tá a kolik času jí věnu­je. Nevím, jak si najde čas při všech těch věcech, kte­ré dělá, ale je to oprav­du doce­la rodin­ný typ a udr­žel si to, což je na tak vytí­že­né­ho člo­vě­ka zce­la mimo­řád­né.“

Skutečný Rudolf Ivanovič Abel byl ve sku­teč­nos­ti vel­mi zdat­ným uměl­cem, na což se Spielberg roz­ho­dl zamě­řit v úvod­ní scé­ně fil­mu a vysvět­lu­je: „Jak vidí­me sami sebe a jak nás vidí ostat­ní lidé, co skrý­vá­me, aby ostat­ní obje­vi­li něco skry­té­ho... to všech­no bylo sou­čás­tí té myš­len­ky, kte­rou jsem chtěl film začít.

Rylanceho tvá­ři, kte­rý hra­je Rudolfa Abela, pak se stáh­nout a zjis­tit, že vlast­ně stu­du­je svou tvář, pro­to­že dělá auto­por­trét.“ Spielberg pokra­čo­val: „Dalo mi to jakési sty­lis­tic­ké téma, o kte­rém jsem mohl dál pře­mýš­let, tře­ba jak se vidí­me... je to vlast­ně to, kým jsme, když malu­je­me, jak vypa­dá­me, nebo je to naše před­sta­va něko­ho, koho chce­me, aby ostat­ní vidě­li, což děla­jí špi­o­ni. Aby byli úspěš­ní, musí se přestro­jit, sply­nout s oko­lím a vlast­ně zmi­zet. Prostě jsem si mys­lel, že to je dob­rý způ­sob, jak začít pří­běh na správ­né tema­tic­ké notě.“ (Wikipedia/IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Marku Rylancei!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50017 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72384 KB. | 21.05.2024 - 11:29:21