Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera

The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera

Photo © Focus Features
Photo © Focus Features
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic milu­je gan­gs­ter­ky. To je zná­má věc a při­po­mí­nám to snad u kaž­dé dru­hé recen­ze. Je to zkrát­ka můj nej­ob­lí­be­něj­ší žánr, a i když už jsem v tomhle ran­ku viděl leda­cos, pořád mohou při­chá­zet pře­kva­pe­ní. Třeba jako je sní­mek The Outfit, kte­rý bych nej­lé­pe popsal slov­ním spo­je­ním diva­del­ní gan­gs­ter­ka.

STARÉ DOBRÉ CHICAGO
Děj fil­mu hos­tí koléb­ka všech ame­ric­kých gan­gs­te­rů – Chicago. Nejde sice o zla­tá 20. nebo 30. léta 20. sto­le­tí, ale ani ta 50. nejsou k zaho­ze­ní. V krej­čov­ské díl­ně ang­lic­ké­ho při­stě­ho­val­ce se čas od času zasta­ví míst­ní gan­gs­te­ři a jed­no­ho zasně­že­né­ho veče­ra si budou mít o čem poví­dat.

VYPRÁVĚJ, GANGSTERE
The Outfit je kon­ver­zač­ní gan­gs­ter­ka ode­hrá­va­jí­cí se v jedi­ném krej­čov­ství s účas­tí mini­ma postav. Pokud tedy hle­dá­te roz­mách­lý opus ve sty­lu Scorseseho Casina, tak tady nepo­cho­dí­te. Jestli ale máte chuť na vytří­be­né dia­lo­gy, neče­ka­né dějo­vé zvra­ty, impro­vi­za­ci a hut­nou atmo­sfé­ru, jste na správ­né adre­se.

NA NŮŽKY
Režisér Graham Moore má na svě­do­mí scé­nář k pove­de­né­mu Kódu Enigmy a The Outfit je jeho reži­sér­skou prvo­ti­nou. Troufám si tvr­dit, že na prv­ní reži­sér­ský počin jde od hod­ně sluš­né řemes­lo, kte­ré­mu prak­tic­ky nic nechy­bí. Pokud se vám zamlou­val tře­ba před­loň­ský hit Na nože, tak věz­te, že podob­né atrak­ce i uspo­ko­je­ní najde­te také v tom­to chi­cagském krej­čov­ství.

Zkrátka a dob­ře, The Outfit je hod­ně pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, kte­ré do gan­gs­ter­ské­ho žán­ru vra­cí kon­ver­za­ce v původ­ním sty­lu gan­gs­ter­ských zla­tých let. Žádné post­mo­der­ní Tarantinovské rádo­by­co­ol dia­lo­gy. Tady vás kaž­dé slo­vo může stát život.


Podívejte se na hodnocení The Outfit na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73312 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72290 KB. | 25.05.2024 - 22:36:43