Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane!

Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane!

OspDira
OspDira
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Legenda o Sleepy Hollow je krát­ký pří­běh Washingtona Irvinga vyda­ný popr­vé v roce 1820. V něm jde o sou­pe­ře­ní dvou mužů o jed­nu dív­ku. Důležitější je ale legen­da o bez­hla­vém jezd­ci, kte­rá je tam zakom­po­no­vá­na. Ten padl v bitvě poblíž ves­nič­ky Tarry Town během Americké vál­ky o nezá­vis­lost v letech 1775 -1783, pak jej bylo mož­né občas vidět jak v míst­ních lesích jako pří­zrak se svým koněm vyrá­ží do bitvy (samo­zřej­mě už bez hla­vy 🙂 ). A prá­vě tato legen­da se zalí­bi­la Timu Burtnovi a prá­vě na ní vysta­věl svůj dal­ší vele­ú­spěš­ný film.

Historický horor. Toto ozna­če­ní mu při­řkli fil­mo­ví recen­zen­ti a já s nimi v pod­sta­tě sou­hla­sím. Jen bych dodal, že je to i detek­tiv­ka, pro­to­že více než o pros­tý sou­boj dob­ra se zlem (tady bez­hla­vým jezd­cem) jde o hle­dá­ní vra­ha. A v tom­to pří­pa­dě dost děsu­pl­né hle­dá­ní...

Někdo v mís­tí obci totiž use­ká­vá hla­vy poklid­ným oby­va­te­lům, kam se jen podí­vá­te, a kon­stá­bl Ichabod Crane odmí­tá uvě­řit té „pohád­ce“ o bez­hla­vém jezd­ci. Chce vypá­t­rat vra­ha, je to muž moder­ních postu­pů a vědy. Proto byl díky své­mu pří­stu­pu zkost­na­tě­lou poli­cií a sou­dem poslán na toto Bohem zapo­me­nu­té mís­to vyšet­řit míst­ní vraž­dy.

Tim Burton opět nato­čil podí­va­nou plnou pře­kva­pe­ní a sil­ných zážit­ků. Jít na jeho film je sko­ro jako sáz­ka na jis­to­tu. Pokud jste tak náho­dou ješ­tě o ten­to záži­tek ochu­ze­ni, urči­tě to, až bude­te mít nála­du na sko­ro až pohád­ko­vě ladě­ný horor, naprav­te.

Víte, že...

  • sko­ro po celou dobu fil­mu měla kame­ra přes sní­mač mod­rý fil­tr? Proto nemoh­la být pou­ži­ta sku­teč­ná krev :-D, ale muse­li pou­žít mís­to ní jas­ně oran­žo­vou teku­ti­nu.
  • Christopher Walken, kte­rý hra­je bez­hla­vé­ho jezd­ce, hrál ve fil­mu Mrtvá zóna (1983) uči­te­le a ten na začát­ku fil­mu svým žákům čte z Legendy o Sleepy Hollow.

Photo © 1999 Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Ospalá díra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40847 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72120 KB. | 16.04.2024 - 20:09:39