Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Osudový příběh Matthewa Bearda: Cesta od dětských rolí k drogové závislosti a zpět na filmové plátno

Osudový příběh Matthewa Bearda: Cesta od dětských rolí k drogové závislosti a zpět na filmové plátno

Photo © SPI International Polska
Photo © SPI International Polska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matthew Beard hrál před­tím dět­ské role v mno­ha fil­mech, než pode­psal pěti­le­tou smlou­vu na účin­ko­vá­ní v kome­di­ích Our Gang. Na roz­díl od Fariny, posta­vy, kte­rou nahra­dil, byl Stymie uhla­ze­ný pod­vod­ník, kte­rý byl vždy sebe­vě­do­mý, non­ša­lant­ní a při­pra­ve­ný s chyt­rým komen­tá­řem i chyt­rý­mi nápa­dy na řeše­ní pro­blé­mů, s nimiž se potý­kal. Stymie také uměl poskyt­nout rozum­nou radu, kte­rá pomoh­la vyře­šit dile­ma­ta jeho spo­lu­hrá­čů. Jeho cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kem byla pleša­tá hla­va koru­no­va­ná nad­měr­ným klo­bou­kem, kte­rý mu daro­val komik Stan Laurel, jenž také pra­co­val pod vede­ním tvůr­ce seri­á­lu Our Gang Hala Roache. Stymie je jedi­ným čle­nem Our Gangeru, kte­rý jed­nak nahra­dil jed­no­ho z původ­ních čle­nů gan­gu (Allena „Farinu“ Hoskinse), jed­nak byl nahra­zen jed­ním, kte­rý zůstal až do roz­pa­du seri­á­lu, Billie „Buckwheatem“ Thomasem.

Jméno Stymie posky­tl reži­sér seri­á­lu „Our Gang“ Robert McGowan, kte­rý byl vždy frustro­ván („sty­mied“) zvě­da­vým blou­má­ním malé­ho Matthewa po stu­diu; původ­ně se měla posta­va jme­no­vat Herkules. McGowan poz­dě­ji vzpo­mí­nal, že Stymie byl jeho nej­ob­lí­be­něj­ší ze všech dětí z „Our Gang“. Tehdy pěti­le­tý Fousek při­šel do seri­á­lu rok po pře­cho­du z němé/raně mlu­ve­né éry „Our Gang“. Měl výhrad­ní prá­vo být s par­tou od mlu­ve­ných fil­mů „Miss Crabtree“ z počát­ku tři­cá­tých let, přes pře­chod­né obdo­bí polo­vi­ny tři­cá­tých let až do éry zná­měj­ší sku­pi­ny Spankyho, Alfalfy a Buckwheata, kte­ří nako­nec Stymieho v roce 1935 nahra­di­li.

Poté, co Beard v roce 1935 v dese­ti letech seri­ál opus­til, zís­kal něko­lik men­ších rolí v celo­ve­čer­ních fil­mech, napří­klad „Captain Blood“ (1935) s Errolem Flynnem v hlav­ní roli a „Jezebel“(1938) s Bette Davisovou. V pat­nác­ti letech se obje­vil a byl zapsán jako poslí­ček Mose ve fil­mu reži­sé­ra Fritze Langa „Návrat Franka Jamese“ z roku 1940 s Henrym Fondou a dal­ší dět­skou hvězdou (a absol­ven­tem Our Gang) Jackie Cooperem. V době, kdy byl na střed­ní ško­le, už s herec­tvím skon­čil.

Propadl dro­gám a pou­lič­ní­mu živo­tu, Beard se stal závis­lým na hero­i­nu. Většinu své­ho živo­ta v rané dospě­los­ti strá­vil ve věze­ní a ven­ku kvů­li dro­gám a krá­de­žím. V 60. letech se při­hlá­sil do Synanonu, odvy­ka­cí­ho zaří­ze­ní pro dro­go­vě závis­lé v Los Angeles, a úspěš­ně skon­co­val s uží­vá­ním hero­i­nu. Po odcho­du ze Synanonu se vrá­til na scé­nu a obje­vil se v malých rolích v celo­ve­čer­ních fil­mech a epi­zo­dách tele­viz­ních pořa­dů, jako jsou „Sanford a syn“, „Jeffersonovi“, „Maude“ a „Dobré časy“. V roce 1978 se obje­vil ve fil­mu „Příběh Buddyho Hollyho“ jako člen kuli­sá­ků v diva­dle Apollo a měl na hla­vě svou cha­rak­te­ris­tic­kou buřin­ku. (Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Matthew „Stymie“ Beard!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kód Enigmy12. července 2024 Kód Enigmy Někdy právě ti, u kterých by to nikoho nenapadlo, udělají právě to, co by nikoho nenapadlo. Koho by v době, kdy se nejlepší mozky v Británii začaly zabývat tím, jak rozluštit kód […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
  • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
  • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
  • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
  • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pořád jsem to já - 75 %15. července 2024 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01)14. července 2024 Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01) Adaptace knižní série "Píseň ledu a ohně" do podoby televizního seriálu přinesla mnoho změn a úprav. Následující text se zaměřuje na specifické odchylky a nesrovnalosti mezi knihami a […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43886 s | počet dotazů: 243 | paměť: 71877 KB. | 17.07.2024 - 18:33:05