Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Paroží – legenda se probouzí ze zapomnění

Paroží – legenda se probouzí ze zapomnění

Photo © Searchlight Pictures
Photo © Searchlight Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kvalitních horo­rů je jako šafrá­nu. Snad je to tím, že tenhle žánr je při­nejmen­ším pře­hlí­že­ný, ale ješ­tě čas­tě­ji ozna­čo­va­ný za úpad­ko­vý. Jeho hlav­ním cílem totiž je vyvo­lat u divá­ků pocit stra­chu a děsu. Nejde tedy o obsah, ale este­ti­ku – for­mu podá­ní. Přesto se najdou tvůr­ci, kte­ří umí horor pový­šit. Filmfanatic si však vysta­čí s tím, když je skvě­lá atmo­sfé­ra. A tu Paroží roz­hod­ně má!

Režisér Scott Cooper už za sebou má něko­lik nad­stan­dard­ních fil­mů. Namátkově tře­ba atmos­fe­ric­kou kri­mi Pryč od pece nebo gan­gs­ter­ku Black Mass: Špinavá hra. Pravda, ani jeden z těch­to fil­mů není úpl­ný TOP, ale roz­hod­ně jde o sním­ky, kte­ré by Filmfanatic s kli­dem dopo­ru­čil. Ostatně, stej­ně jako Paroží.

MĚSTEČKO NA KONCI SVĚTA
Zapadlé měs­teč­ko kde­si v Oregonu neče­ká žád­ná záři­vá budouc­nost. Odlehlá těžař­ská komu­ni­ta je zvyk­lá, že si musí vysta­čit sama a spě­je ke své­mu záni­ku. Jenže tem­ná tajem­ství vedou k pro­bu­ze­ní pra­sta­ré bytos­ti, kte­rá pře­ží­va­la v míst­ních legen­dách a teď se stá­vá nepří­jem­nou rea­li­tou. Pokud máte rádi ori­gi­nál­ní mon­stra, pak věz­te, že tady si při­jde­te na své. Filmfanatic byl nad­še­ný, jako dlou­ho ne!

TAJEMNÁ LEGENDA
Mám rád komor­ní horo­ry, kte­ré sází pře­de­vším na atmo­sfé­ru a méně na lekač­ky. Paroží nešo­ku­je bru­tál­ním úvo­dem, ale spo­lé­há se prá­vě na ponu­rost a násled­ně i poma­lé tem­po. Oboje doko­na­le ilu­stru­je už zmi­ňo­va­nou odleh­lost měs­teč­ka kde­si v ore­gon­ských horách. Ústřední bytost je pat­řič­ně tajem­ná a pře­de­vším ori­gi­nál­ní. Dovedu si před­sta­vit, že s vět­ším roz­poč­tem a zvuč­něj­ším týmem by z toho moh­lo vznik­nout nové iko­nic­ké mon­strum. Ale tím by ztra­ti­lo něco ze své­ho ducha, ze své­ho tajem­ství.

To se čás­teč­ně odha­lí až v samot­ném závě­ru, kdy tvůr­ci pře­ce jen neo­do­la­li a divá­ko­vi napl­no uká­za­li, co tero­ri­zo­va­lo zapo­me­nu­té těžař­ské měs­teč­ko upro­střed niče­ho. Výsledný dojem tím však nezka­zi­li, pro­to­že i tri­ka­ři odved­li vel­mi sluš­nou prá­ci. Pokud se tedy rádi sezna­mu­je­te s pří­še­ra­mi, tady vám Filmfanatic dává jed­no­znač­né dopo­ru­če­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
  • Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení20. prosince 2023 Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení Režisér Martin Scorsese patří k mým velkým oblíbencům. Vlastně je v režisérské branži asi tím úplně největším. Na jeho novinku, kterou realizoval pod hlavičkou Apple TV+, jsem se tedy […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • Problém tří těles (1. série NETFLIX)28. března 2024 Problém tří těles (1. série NETFLIX) Netflix se pustil do seriálové adaptace nejlepšího sci-fi několika posledních dekád. Knižní trilogie Problém tří těles je doslova generační dílo a Filmfanatic vám ho vřele doporučuje. […] Posted in TV Recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Dozvuky – sveďme to na okupanty21. března 2024 Dozvuky – sveďme to na okupanty Filmfanatic dlouhodobě propaguje polskou kinematografii. Jednoduše proto, že naši severní sousedé točí opravdu skvělé filmy a postupem času prokázali kvalitu i v žánrech, které nestojí jen […] Posted in Filmové recenze
  • Out of Darkness – pravěký survival horor19. března 2024 Out of Darkness – pravěký survival horor V hororovém žánru je celkem obtížné přijít s něčím netradičním. Nejsnazší cestou alespoň k nějaké originalitě však zůstává, nabídnout divákům netradiční prostředí. To se tvůrcům Out of […] Posted in Filmové recenze
  • Chudáčci – Frankensteinova nadržená sestřenice14. března 2024 Chudáčci – Frankensteinova nadržená sestřenice Řecký režisér Yorgos Lanthimos si udělal jméno především artovými filmy. Humrem i Zabitím posvátného jelena Filmfanatica zaujal, ale ani z jednoho jsem nebyl úplně nadšený. Naštěstí má […] Posted in Filmové recenze
  • Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru5. března 2024 Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru Jednou za čas není od věci doplnit si klasická díla z historie světového filmu a Netvor z Černé laguny patří přesně mezi takové případy. Kdo by však čekal směšné béčko, které pobaví svou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22147 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72029 KB. | 23.04.2024 - 19:56:15