Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Přízraky v Benátkách

Přízraky v Benátkách

401146405 311400411656330 6943954924250987685 n
401146405 311400411656330 6943954924250987685 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Pokud milu­je­te, stej­ně jako já, ztvár­ně­ní oblí­be­ných detek­ti­vek v čele se své­ráz­ným a šar­mant­ním Herculesem Poirotem, urči­tě i nenech­te ujít film Přízraky v Benátkách.

Příběh je zasa­ze­ný do ponu­ré a tís­ni­vé atmo­sfé­ry noč­ních Benátek, kdy ven­ku prá­vě zuří nezkrot­ná bou­ře a vy se po boku slav­né­ho detek­ti­va oci­tá­te ve stra­ši­del­ném domě při pořá­dá­ní Halloweenského večír­ku pro malé siro­ty.

Dům je plný stra­ši­del­ných masek, duchů a pří­zra­ků, to vše umoc­ňu­je i vědo­mí, že ten­to dům je navíc opře­den hro­zi­vou klet­bou, kte­rá si peč­li­vě vybí­rá své dal­ší budou­cí obě­ti.

Později, když zába­va utich­ne, se v domě slav­né oper­ní pěv­ky­ně Roweny Drake, pořá­dá „duchař­ská“ sean­ce, jež díky vyhlá­še­né­mu médiu paní Reynoldsové a jejích dvou rom­ských asi­s­ten­tů z Rumunska , se sna­ží o komu­ni­ka­ci s duchem tra­gic­ky zemře­lé dce­ry Roweny Drake, a to Alice.

Krásná a mla­dič­ká dív­ka, jež měla krát­ce před zásnu­ba­mi, zemře­la díky tomu­to domu a jeho nelí­tost­né klet­bě. Otázkou je, byla to sku­teč­ně sebe­vraž­da, náho­da ane­bo vraž­da?

Seance, při kte­ré měli ducho­vé objas­nit smrt této  mla­dič­ké dív­ky, se však zvr­há v zákla­dech a roz­pou­tá­vá tak dal­ší vraž­dí­cí běs­ně­ní. Podaří se Herculu Poirotu potla­čit raci­o­nál­ní myš­le­ní, a při­pus­tit si, že mož­ná něco mezi nebem a zemí sku­teč­ně exis­tu­je, a odha­lit tak sku­teč­né­ho vra­ha a jeho motiv? Podaří se mu to?

Přízraky v Benátkách jsou pří­bě­hem, jež vás zce­la pohl­tí, a bude­te chtít sami při­jít na to, zda za smr­tí je oprav­du hro­zi­vá klet­ba toho­to stra­ši­del­né­ho domu, ane­bo vypo­čí­ta­vost záhad­né­ho vra­ha. Každopádně na kon­ci bude­te zce­la jis­tě pře­kva­pe­ni roz­luš­tě­ním celé záha­dy.

Prostředí, ve kte­rém se děsi­vý pří­běh ode­hrá­vá půso­bí na všech­ny vje­mo­vé smys­ly, ať pro­střed­nic­tvím půso­bi­vých a emo­tiv­ních obra­zů tj. tma­vý stra­ši­del­ný dům, v noci v záři tlu­me­né­ho svět­la, děsi­vé tajem­né mas­ky, pří­zra­ky, tak i pod­ma­ni­vá hud­ba a záhad­né, mra­zi­vé zvu­ky. Je vidět, že auto­ři sním­ku nepo­ne­cha­li nic náho­dě.

Rozuzlení děje a násled­né roz­lou­če­ní se s jed­not­li­vý­mi pře­ži­vší­mi posta­va­mi jsem vel­mi uví­ta­la, hlav­ně díky nastí­ně­né­mu dal­ší­mu osu­du, kte­rým se dále ubí­ra­jí jejich ces­ty, díky čemuž se celý pří­běh krás­ně uza­vřel.

Přízraky v Benátkách sli­bu­jí sku­teč­ně skvě­lou podí­va­nou se zapekli­tým oříš­kem k roz­lousk­nu­tí, kde se chví­le­mi mož­ná bude­te bát, trnout, ale i bavit a žas­nout. 

Přízraky v Benátkách

Krimi/Drama/Mysteriózní/Thriller/Horor

USA, 2023, 103 minut

Režie: Kenneth Branagh

Předloha: Agatha Christie

Scénář: Michael Green

Kamera: Haris Zambarloéukos

Hudba Hildur Guonadóttir

Hrají: Kenneth Branagh, Tina Fey, Camille Cottin, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Kyle Allen, Jude HIll, Riccardo Scamarcio, Emma Laird, Ali Khan, Michelle Yeoh a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70060 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72426 KB. | 28.05.2024 - 04:16:28