Kritiky.cz > Recenze knih > Prchavý čas světla

Prchavý čas světla

prchavy cas svetla
prchavy cas svetla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 1929 při­jíž­dí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy pad­ne do oka slav­né­mu surre­a­lis­tic­ké­mu foto­gra­fo­vi Man Rayovi, kte­rý ji chce za model­ku. Lee však pro­hla­šu­je, že by sní­mek radě­ji foti­la, než jím byla, a tak foto­gra­fa pře­svěd­čí, aby ji při­jal jako asi­s­tent­ku a nau­čil ji všech­no, co umí. Během spo­leč­né prá­ce v ate­li­é­ru se jejich živo­ty brzy pro­po­jí, což navždy změ­ní nejen Leeinu, ale i Manovu život­ní dráhu. Prožívají spo­lu Leeiny prv­ní umě­lec­ké kro­ky, hlu­bo­ké poro­zu­mě­ní a vzá­jem­nou sil­nou při­taž­li­vost.

O sedm­náct let star­ší Man ji vel­ko­ry­se zasvě­cu­je do umě­ní foto­gra­fie, ale záro­veň se cho­vá majet­nic­ky – jako uči­tel i mile­nec - a Lee si musí odpo­vě­dět na otáz­ku, jak sklou­bit milost­ný vztah s vlast­ní­mi umě­lec­ký­mi ambi­ce­mi – a kolik je ochot­ná pro lás­ku obě­to­vat.

Román Prchavý čas svět­la napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Whitney Scharerová. Jak sama autor­ka říká, je to pří­běh o umě­ní, lás­ce, Paříži, sexu, jíd­le a dru­hé svě­to­vé vál­ce. Lee je sil­ná a odhod­la­ná hlav­ní hrdin­ka, kte­rá ví, co chce, a jde si za tím. Ano, dělá chy­by, ale doká­že se z nich pou­čit. Man Ray je taky sil­ná a cha­risma­tic­ká osob­nost, a tak není divu, že je jejich vztah občas více než kom­pli­ko­va­ný.

Autorka si důklad­ně pro­stu­do­va­la his­to­ric­ké doku­men­ty, a tak její pří­běh půso­bí rea­lis­tic­ky a auten­tic­ky, a je jed­no, zda popi­su­je umě­lec­ké pro­stře­dí před­vá­leč­né Paříže nebo bojiš­tě ve vál­kou zmí­ta­né Evropě. Kromě toho podrob­ně zachy­cu­je i nové obje­vy foto­gra­fic­kých tech­nik a při­bli­žu­je život váleč­ných zpra­vo­da­jů. Charektery hlav­ních hrdi­nů a samot­ný pří­běh - i když zalo­že­ný na sku­teč­ných udá­los­tech - je však jen výsled­kem autor­či­ny před­sta­vi­vos­ti. I tak si ale po pře­čte­ní řek­ne­te, že se vše moh­lo ode­hrát přes­ně tak, jak je to popsa­né.

Hodnocení: 95%

PRCHAVÝ ČAS SVĚTLA

Autorka: Whitney Scharerová

Originální název: The Age of Light

Překlad: Věra Kotábová

Vydáno: Metafora, 2019

Počet stran: 360


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nepamatuji si nic, ani své jméno15. září 2019 Nepamatuji si nic, ani své jméno Mladí manželé Tony a Laura žijí v pohádkovém domečku v jedné malé whiltshirské vesnici. Jejich poklidný život jednoho dne však naruší nečekaná návštěva. Na dveře jim zaklepe mladá žena, […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • David Michie: Zákon karmy22. května 2023 David Michie: Zákon karmy Před čtenářem se rozprostře rychlý, ale moudrý příběh. Představte si, že svět se najednou změní a vše, co uděláte, nač pomyslíte, projde pověstnou karmou a okamžitě vám vydá výsledek. […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60585 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71932 KB. | 22.02.2024 - 02:08:05