Kritiky.cz > Recenze knih > Malé tečky světla

Malé tečky světla

429865570 10223313828426072 5630478332458454877 n
429865570 10223313828426072 5630478332458454877 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „Malé teč­ky svět­la“, od mé oblí­be­né autor­ky kni­hy „Štědrý byli­ná­řův rok“ Zuzany Švédové, si mě zís­ka­la hned na prv­ní pohled pro svo­jí kou­zel­nou moud­rou obál­ku s náde­chem něhy a oče­ká­vá­ní.

A na co se může­te těšit? Každopádně na poho­do­vé čte­ní, od kte­ré­ho si může­te kdy­ko­liv odsko­čit a začít prak­tic­ky číst na jaké­ko­liv strán­ce, neboť kni­ha obsa­hu­je cel­kem pade­sát pří­bě­hů tzv. malých teček svět­la, jež pohla­dí pře­váž­ně na lid­ské duši.

„... ale náš svět, ten je pře­ce i o těch dob­rých a las­ka­vých věcech. O těch malých teč­kách svět­la... “

Malé teč­ky svět­la jsou roz­dě­le­ny do pěti vět­ších kapi­tol obsa­hu­jí­cí samo­stat­né pří­běhy věno­va­né jed­né u oblas­tí lid­ské­ho živo­ta, a to s názvy: O lidech, O dětech, O duši, O odva­ze, O podi­vu­hod­ných a mimo­řád­ných pro­žit­cích.

Všechny pří­běhy jsou autor­či­ny auten­tic­ké vzpo­mín­ky, svět­lé zábles­ky z minu­los­ti, jež jí utkvě­ly v hla­vě, a v kte­rých nechy­bí vel­ká por­ce empa­tie a lás­ky nejen k živo­tu, ale hlav­ně k lidem samot­ným. Jsou to jakési malé, drob­né, titěr­né až nepa­tr­né pří­běhy, ze kte­rých autor­ka doká­za­la vytáh­nout pod­sta­tu a vytě­žit z nich maxi­mum.

„V mém živo­tě se čas­to sta­nou malé, nepa­tr­né momen­ty, kte­ré však mají sílu nebes. Takové chví­le, kdy se náh­le zasta­vím, oči upou­ta­jí ply­nu­le postu­pu­jí­cí stí­ny, jež na zdi malu­je zvol­na putu­jí­cí slun­ce.

Po pře­čte­ní této kni­hy si sami odne­se­te ono poslá­ní „Malých teček svět­la“ a vne­se­te je do svých všed­ních kaž­do­den­ních živo­tů, stej­ně tak jako autor­ka. Ony nepa­tr­né a prch­li­vé oka­mži­ky štěs­tí, kte­rých sice je v živo­tě poskrov­nu, ale exis­tu­jí a je jen na nás, abychom na ně neza­po­mí­na­li.

„Jako malé děti tou­ží­me po lás­ce, něze, poro­zu­mě­ní, pocho­pe­ní a také dla­ních, kte­ré nám pomo­hou posta­vit se na nohy. Toužím po dla­ních, kte­ré nás popo­str­čí, budeme-li váhat. Možnost si poví­dat, sdí­let, smát se i pla­kat. Dočkat se pochva­ly, pokud se něco krás­né­ho pove­de, a my tak dosáh­ne­me dal­ší­ho stup­ně potřeb­né sebe­úcty.“

Malé teč­ky svět­la jsou skvě­le napsa­né povíd­ky, jež sfouk­ne­te jed­ním dechem. Jsou nejen chytla­vé, kou­zel­né, ale zane­cha­jí ve vás hlu­bo­kou sto­pu a donu­tí vás k zamyš­le­ní a pře­hod­no­ce­ní žeb­říč­ku svých hod­not.

Jsou napsá­ny svě­žím jazy­kem, sro­zu­mi­tel­ně a dopl­ně­né o mno­há život­ní moud­ra, k nimž autor­ka dospě­la během své život­ní pou­tě. Povídky jsou mnoh­dy úsměv­né a zane­cha­jí ve vás hře­ji­vý pocit. 

Kniha je navíc dopl­ně­ná o kou­zel­né a bar­vi­té obráz­ky od Petry Škopacm, jež dokres­lu­jí kouz­lo celé kni­hy v ony „Malé teč­ky svět­la“. A kdo ví, mož­ná se prá­vě takhle kni­ha, sta­ne záři­vým majá­kem ve vaší knihov­ně.

 

MALÉ TEČKY SVĚTLA

Napsala: Zuzana Švédová

Ilustrace: Petra Škopac

Vydala: Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Cosmopolis

Vydání prv­ní, 2023

Počet stran: 192

ISBN: 978-80-271-5038-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
  • Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina29. června 2021 Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina Klarissa neměla moc v lásce svoje jméno. Mnohem raději používala Klára. Nyní byla ještě nešťastnější. Musela totiž odjet k tetě a jejímu muži na venkov. Její nejlepší kamarádka Alvina ji […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58326 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72081 KB. | 19.04.2024 - 18:28:57