Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Yellowstone (1. a 2. série)

Yellowstone (1. a 2. série)

Photo © Paramount Network
Photo © Paramount Network
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Dutton (Kevin Costner) je sed­mou gene­ra­cí své­ho rodu. Ten vlast­ní nej­vět­ší dobytčí ranč v USA, kte­rý se nachá­zí v sou­sed­ství prv­ní­ho ame­ric­ké­ho národ­ní­ho par­ku, indi­án­ské rezer­va­ce a roz­růs­ta­jí­cí­ho se měs­ta. Je jas­né, že tohle je ide­ál­ní mís­to pro střet hned něko­li­ka svě­tů. Místo, kde mizí lidé, mění se spo­je­nec­tví nebo řeší sta­ré rány. To vše v zájmu zacho­vá­ní těž­ce zís­ka­né­ho respek­tu i země.

Pokud chce­te zjis­tit, jest­li se vám seri­ál Yellowstone bude líbit, pojď­me na to pří­mo. Osoba reži­sé­ra Taylora Sheridana je přes­ně tím, co nej­spíš roz­hod­ne. Pokud máte rádi chlap­skou podí­va­nou, pak nevá­hej­te. S vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí se vám totiž libíl seri­ál Starosta Kingstownu a dost mož­ná také film Wind River. Oba kous­ky mají od Filmfanatica takřka abso­lut­ní hod­no­ce­ní a neji­nak tomu bude také v pří­pa­dě Yellowstonu.

RODINA A TRADICE
První dvě série jsou prak­tic­ky nava­zu­jí­cí, tak­že pro­to je Filmfanatic recen­zu­je spo­leč­ně. Už v pilot­ním dílu se sezná­mí­te s celou rodi­nou Duttonových, jejich byz­ny­so­vý­mi i hod­no­to­vý­mi pro­tiv­ní­ky. Nemusí vám vonět, jak se tahle famí­lie vypo­řá­dá­vá s pro­blémy, ale nemů­že­te jí upřít, že svo­je mís­to pod slun­cem si tvr­dě vypra­co­va­la. A prá­vě pro­to nehod­lá z doby­tých pozic ustou­pit bez boje. Mně je tenhle pří­stup sym­pa­tic­ký. I když je lec­kdy nelo­gic­ký.

KAŽDÉMU DLE ZÁSLUH
Na Yellowstonu oce­ňu­ji (mimo jiné) to, že žád­ná z dějo­vých linek není pou­hou výpl­ní. Každá posta­va je zají­ma­vá, a to i když jí zrov­na nefan­dí­te. Ani jed­na figu­ra vás zkrát­ka nene­chá chlad­ný­mi. Pokud vyzná­vá­te rov­nos­tář­ství a zají­ma­jí vás kul­tur­ní vál­ky, v Yellowstonu si zalí­be­ní nena­jde­te. Tato téma­ta se v prv­ních dvou séri­ích prak­tic­ky neob­je­vu­jí, a když už je do drs­né Montany zavle­če něja­ký měst­ský snob, míst­ní s ním brzy vytřou pod­la­hu míst­ní­ho baru. Přinejlepším.

Kyvadlo fil­mo­vých dějin se zkrát­ka pře­va­žu­je zpát­ky a vypa­dá to, že chlap­ské podí­va­né se zno­vu dostá­va­jí do kur­zu. Yellowstone totiž není osa­mo­ce­nou vlaš­tov­kou, ale potvr­ze­ním tren­du, za kte­rý vdě­čí­me pře­de­vším jed­no­mu muži. Jak už jsem nazna­čil v úvod­ní poklo­ně Tayloru Sheridanovi. Ale také zmi­ňo­va­ný Kevin Costner si v Yellowstonu na závěr kari­é­ry nachys­tal parád­ní figu­ru a pokud by tohle byla teč­ka za jeho fil­mař­ským odka­zem, Filmfanatic by sme­kl kov­boj­ský klo­bouk a hlu­bo­ce se uklo­nil. Mentorská role Johna Duttona je totiž stej­ně defi­nu­jí­cí, jako posta­va Gordona Gekka nebo Franka Underwooda.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Problém tří těles (1. série NETFLIX)28. března 2024 Problém tří těles (1. série NETFLIX) Netflix se pustil do seriálové adaptace nejlepšího sci-fi několika posledních dekád. Knižní trilogie Problém tří těles je doslova generační dílo a Filmfanatic vám ho vřele doporučuje. […] Posted in TV Recenze
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Metoda Markovič: Hojer19. března 2024 Metoda Markovič: Hojer Filmfanaticovi dosud chyběla zkušenost s nováckými sériemi z produkce Voyo. Nenalákal mě Král Šumavy, nepodařilo se to Ivetě, uspěla až Metoda Markovič: Hojer. A padlo hned několik […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení20. prosince 2023 Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení Režisér Martin Scorsese patří k mým velkým oblíbencům. Vlastně je v režisérské branži asi tím úplně největším. Na jeho novinku, kterou realizoval pod hlavičkou Apple TV+, jsem se tedy […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • "Hunger Games" jsou dle mého názoru jedním z nejvíce přeceněných filmů poslední doby9. června 2024 "Hunger Games" jsou dle mého názoru jedním z nejvíce přeceněných filmů poslední doby Přiznám se, že úplně nerozumím tomu, kde tkví jeho úspěch. O mladých pro mladé. Dnes tohle letí. Natočíme film, kde budou teenageři a romantika, jen cudná láska, nic erotického, protože […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58857 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71551 KB. | 23.06.2024 - 04:38:17