Kritiky.cz > Krátké recenze > Ready Player One: Hra začíná (2018)

Ready Player One: Hra začíná (2018)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spielberg je po hod­ně dlou­hé době zpát­ky ve for­mě a nato­čil moc pěk­ný Nerdgasm, kte­rý vás vrá­tí nejen do 80´s a 90´s, ale také do dět­ství, kdy jste paři­li prv­ní hru na nin­ten­du či pla­ystati­o­nu.

Ten film má už teď poten­ci­ál­ní kul­tov­ní sta­tus a mož­ná nás čeká nový fil­mo­vý roz­květ ve video­her­ním módu.

Hlavní hrdi­na Tye Sheridan s Olívií Cooke jsou vel­mi sym­pa­tič­tí jak v reál­ném svě­tě tak v Oasis a solid­ní je i zápo­rák nesou­cí jmé­no Nolan, což se mi nezdá jako náho­da.

Graficky je to nato­če­no vel­mi dob­ře, akce je pes­t­rá a zábav­ná, byť jí moh­lo být mno­hem více, ta nej­lep­ší nás čeká hned v úvo­du v podo­bě závo­du, kde nás čeká King kong s Tyranosaurusem Rexem, potom vlast­ně už jen vel­ké finá­le, pokud nepo­čí­tám něja­ké men­ší akč­ní odboč­ky.

Hodně pove­de­né jsou odka­zy a Easter Eggy, kte­rých je zde dosta­tek a při prv­ním zhléd­nu­tí je téměř nemož­né si všech všim­nout. ( Shining defi­ni­tiv­ně vede).

Jedná se o pove­de­ný ori­gi­nál­ní film, kte­rý je zábav­ný, sviž­ný a hez­ky barev­ný, ale k úpl­né­mu uspo­ko­je­ní bych urči­tě při­dal více humo­ru a roz­hod­ně vět­ší množ­ství bláz­ni­vé akce.

Přesto se těším na dru­hé zhlédnutí.80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28725 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71900 KB. | 13.04.2024 - 14:21:54