Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Rebecca Campbell: Orákulum posvátné růže

Rebecca Campbell: Orákulum posvátné růže

oraklum posv
oraklum posv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karty jem­né­ho vzhle­du, půvab­ných barev a čis­tě žen­ské­ho téma­tu. Orákulum posvát­né růže se vel­mi poved­lo. Nejen kar­ty pro zary­té kar­tá­ře, ale i kní­žeč­ka, kte­rou může­te při­jmout i jen jako jem­né inspi­ra­tiv­ní čte­ní k poste­li, do kabel­ky nebo na ces­ty. Či jako náhod­ně otví­ra­né­ho rád­ce, pro­to­že i to je meto­da, jak si kníž­ku napl­no užít.

Informace v ní jsou totiž obec­ně plat­né psy­cho­lo­gic­ké pouč­ky, kte­ré bych tady nazva­la jako „hle­dá­ní kous­ku sebe­vě­do­mí, o kte­rém víme, že nám chy­bí, ne že ne.“

Autorka nazva­la kar­ty Orákula posvát­né růže jako kar­ty pomá­ha­jí­cí nám nalé­zat svou roz­kvetlou zahra­du a poe­tic­ky řeče­no je to vlast­ně to samé.

Jak být zase žena? Silná, něž­ná…

Jak mít úspěch a spo­ko­je­nost, tako­vou, kte­rou jako žena potře­bu­ji?

TO JSOU POCITY, kte­ré kar­ty mohou vel­mi snad­no navo­dit... a ve kte­rých si může­me na duši odpo­či­nout.

IMG 20230120 101917 resized 20230120 101949608
Barevně tiš­tě­ná je i kní­žeč­ka, což dodá­vá na roz­to­mi­los­ti a chu­ti si číst.

Pod téma­tem „pomo­hu vám nechat roz­kvést vaši vnitř­ní zahra­du“ si může­te před­sta­vit coko­liv a řek­la bych, že pokud to je vaše téma, už asi tuší­te, s jakou otáz­kou bys­te si kar­ty vytáh­li.

A mohu říci, že sta­čí čas­to JEN JEDNA a je jas­no.

Zkusme si to…

Divoká růže tolik mne láka­la takhle kar­ta. „Udělej to po svém. Přijmi svou jedi­neč­nost. Nezkrocená:“ Píše se na kar­tič­ce.

Už nyní mohu vní­mat, že je mojí ces­tou mož­ná zce­la jedi­neč­ná ces­ta, vymys­let si něco své­ho a pro­ra­zit s tím… že nemu­sím kopí­ro­vat něko­ho, ale udě­lat něco úpl­ně mimo vyje­té kole­je. Že se nemám bát být sama sebou.

Když pak ote­vřu kníž­ku, ke kar­tě Divoká růže ješ­tě zjis­tím, že: „Když ti někdo říká, že nejsi nor­mál­ní, podě­kuj mu“. Že věci, kte­ré mne drží zkrát­ka, pros­tě ubli­žu­jí. Minimálně v tom téma­tu, ve kte­rém se ptám… ano, je mož­né, že stá­lým pře­mí­tá­ním „co tomu řek­nou lidi, co tomu řek­ne ten a ten“, si brz­dím ces­tu vpřed. Logicky. Karta je tedy povr­ze­ním, že se nemu­sím bát, že mé oba­vy a drže­ní se zkrát­ka je jen výsled­kem názo­rů dru­hých lidí, niko­liv reál­ným nebez­pe­čím.  Nejsem tu prý pro­to, abych zapadla. Ale abych vyční­va­la.
Tak děku­ji!

A co vyjde vám?

Karty bych ohod­no­ti­la jako vel­mi jem­né, leč vel­mi důraz­né a pří­mé ve svých sdě­le­ních, to jste ostat­ně už moh­li poznat na ukáz­ce výkla­du.

Krásně se s nimi pra­cu­je, budí už od pohle­du jem­nou nála­du, vyta­ho­vat si je může­te ze sto­ján­ku, kte­rý vytvo­ří­te jen ote­vře­ním vrch­ní­ho dílu karet­ní­ho balíč­ku. Knížečka je barev­ná, tak­že voňa­vá do očí ješ­tě víc.

Báječná tře­ba do kabel­ky…
Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2022, www.synergiepublishing.com

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ellen Vallandares: Karty kolibříků6. listopadu 2023 Ellen Vallandares: Karty kolibříků Nádherné karty nesoucí snad jedině výtečné zprávy.  Nenašla jsem tam žádnou, která by na nás byla přísná, zlá a brala nám naději. Někdy prostě tento med pro duši potřebujeme. Kolibříci […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Knihovnička
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Rebecca Campbell: Karty hvězdných duší9. února 2021 Rebecca Campbell: Karty hvězdných duší Je lidská duše jemná, nebo přímočará? Potřebuje rozum, nebo intuici? Je jen málo karet, které umí v jedné větě shrnout všechno, co potřebujete. Na jednu stranu působí na city, emoce a […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti21. září 2020 RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti Autorka umí spojit symboliku karet, i-ťingu, run a další symboly tak mistrně, že nám před očima vzniká příběh moudrosti. Životní situace, na kterou se díky tomuto jejímu povídání […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot18. června 2020 TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot Snad za to mohou jednotvárné a stále se opakující barvy, snad ten havraní pohyb, který je na obrázcích zřetelný, leč stále nechává místo pro intuici a fantazii. Každý další výklad je […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24030 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71971 KB. | 24.02.2024 - 19:19:37