Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Drsňačky - 95 %

Drsňačky - 95 %

Drsnacky
Drsnacky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bláznivou kome­dii Drsňačky reží­ro­val Paul Feig, kte­rý také reží­ro­val doce­la úspěš­ný film Ženy sobě. V hlav­ní roli ve fil­mu hra­je Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa McCarthy, jako Shannon Mullins (pře­zdív­ka Mullinsová), kte­rou zná­me ze seri­á­lu Mike a Molly. Další zná­me tvá­ře, kte­ré ve fil­mu zahléd­ne­te, jsou: Taran Killam, Michael Rapaport, Marlon Wayans a dal­ší.

Paul Feig se z vel­ké čás­ti se podí­lí na kome­di­ích a ten­to film není výjim­ka. Postavil ved­le sebe dvě úpl­ně odliš­né hereč­ky, čímž dal fil­mu šmrnc. Sandra Bullock povět­ši­nou hra­je ambi­ci­óz­ní agent­ky, kdež­to Melissa McCarthy hra­je vět­ši­nou v kome­di­ích. V herec­kém výko­nu více bodo­va­la Sandra Bullock, i když byla více ušlápnu­tá, než obvykle, nebýt ale Melissy McCarthy neby­la by tato kome­die, tak pove­de­ná, co se vti­pu týče, vtip­né scé­ny táh­la nej­ví­ce buran­ská Mullinsová.  Vedle sebe vypa­da­jí jako Velká a malá.

Děj se ode­hrá­vá v tvr­dé rea­li­tě Bostonu, kde obě dvě agent­ky, jed­na moc chyt­rá a dru­há moc uke­ca­ná si mají vypo­mo­ci a vyře­šit pří­pad něko­li­ka vražd. Podle ztvár­ně­ných odliš­ných osob­nos­tí měly ze začát­ku vel­ký pro­blém najít si mezi sebou ces­tu, jak by se aspoň nad jed­ním názo­rem nebo spí­še poli­cej­ním postu­pem shod­ly, což se, ale i v nor­mál­ním běž­ném živo­tě stá­vá, tak­že něco do prav­dy nádech pří­bě­hu má. Pozor, o spros­tá slo­va v tom­to fil­mu není nou­ze, a to že tyto dvě dámy mají oprav­du vel­kou slov­ní záso­bu těch­to slov J.

U fil­mu se nudit nebu­de­te, ale roz­hod­ně to není nic na vel­ké pře­mýš­le­ní, pro­to­že pokud bude­te pře­mýš­let nad smys­lem toho­to fil­mu, nedo­be­re­te se jej. Jakýsi pří­běh sice má, ale jde spí­še o sna­hu divá­ka roze­smát. Kritikům a nároč­ným divá­kům se roz­hod­ně líbit nebu­de. Jde o kome­dii, u kte­ré nemu­sí­te pře­mýš­let a je spí­še urče­na dám­ské­mu pub­li­ku, mno­ho vtip­ných scén je sko­ro jako ze živo­ta žen, pros­tě jen kou­ká­te na to, jak se těm dvou nic neda­ří a jed­na dru­hou štvou a u toho se bez­hla­vě smě­je­te a neví­te, kdy pře­stat. No o vtip roz­hod­ně nou­ze není, sice někte­ré scé­ny, při­zná­vám, jsou pře­hna­né, napří­klad s nepo­ve­de­nou tra­che­o­to­mií, kdy si Sandra Bullock hra­je na záchra­nář­ku, to mi už doce­la při­šlo nechut­né a moc vtip­ně poja­té to tedy roz­hod­ně neby­lo. Toto jed­no malé škobrt­nu­tí se dá, ale tvůr­cům odpus­tit. Film byl nato­čen dob­ře, žád­né efek­ty navíc v něm, ale nehle­dej­te, nejde o vel­ký trhák. Hudební pod­klad odpo­ví­dá vtip­ným scé­nám. Tato akč­ní kome­die má šan­ci bodo­vat pou­ze u úzké sku­pi­ny divá­ků, což je ško­da, ale sna­ha reži­sé­ra byla ale­spoň tro­chu úspěš­ná.


Podívejte se na hodnocení Drsňačky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […] Posted in Filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […] Posted in Filmové recenze
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […] Posted in Filmové recenze
  • Špión / Spy - 80%5. června 2015 Špión / Spy - 80% Název filmu zněl zprvu tajuplně, ale už po zhlédnutí filmové upoutávky jsme s holkami na film prostě musely jít. I když se film tváří zdánlivě jako akční bondovka, tohle od něj, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Špión (Spy) – Recenze – 50%26. května 2015 Špión (Spy) – Recenze – 50% Během špionážní akce, v níž má být zadržena dcera překupníka zbraní hromadného ničení, je zastřelen tajný agent CIA Bradley (Jude Law). Protože protivník zná totožnosti i všech ostatních […] Posted in Filmové recenze
  • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […] Posted in Speciály
  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […] Posted in Speciály
  • Krotitelé duchů: Nedotažený, nepříliš vtipný a plný stereotypek11. dubna 2024 Krotitelé duchů: Nedotažený, nepříliš vtipný a plný stereotypek   Erin (Kristen Wiig) a Abby (Melissa McCarthy) spolu na vysoké škole pracovaly na výzkumu paranormálních jevů, na jehož základech také publikovali knihu. Nyní o několik let […] Posted in Retro filmové recenze
  • Malá mořská víla (The Little Mermaid) – Recenze – 60 %25. května 2023 Malá mořská víla (The Little Mermaid) – Recenze – 60 % Nová Malá mořská víla, volně vycházející z díla Hanse Christiana Andersena, je hranou předělávkou Disneyho stejnojmenné animované klasiky z roku 1989, která započala období označované jako […] Posted in Filmové recenze
  • Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou23. května 2023 Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou Malá mořská víla se vrací na velké plátno s novou filmovou adaptací, která přinese kouzlo podmořského dobrodružství do kin. Tento rodinný a dobrodružný film se odehrává ve světě mořských […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34500 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71681 KB. | 14.07.2024 - 13:06:48