Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nejvyšší nabídka | La Migliore offerta [80%]

Nejvyšší nabídka | La Migliore offerta [80%]

rp The Best Offer.JPG
rp The Best Offer.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Letní sezo­na nám skon­či­la, do kin při­chá­ze­jí sním­ky, na kte­ré nezby­lo mís­to či ve kte­ré stu­dia tolik nevě­ří na to, aby je posla­la pro­ti vel­ké kon­ku­ren­ci. Začínají se ovšem také obje­vo­vat sním­ky, kte­ré mají ambi­ce na zís­ká­ní něja­ké­ho toho oce­ně­ní v poma­lu se blí­ží­cí osca­ro­vé sezo­ně. Jedním z nich je i roman­tic­ké dra­ma Nejvyšší nabíd­ka ital­ské­ho reži­sé­ra Giuseppe Tornatoreho, kte­rá je od 12. září také v našich kinech. Příběh stár­nou­cí­ho samo­tář­ské­ho znla­ce umě­ní  si urči­tě zaslou­ží vaši pozor­nost. 
Virgil Oldman žije poměr­ně samo­tář­ským živo­tem. Jako svě­to­vě uzná­va­ný zna­lec umě­ní a sta­ro­žit­nos­tí má vel­ký maje­tek, nicmé­ně jedi­ný bliž­ší vztah má ke své taj­né sbír­ce nej­vět­ších malíř­ských děl nevy­čís­li­tel­né hod­no­ty. To se však postup­ně začne měnit v momen­tě, kdy jej oslo­ví dědič­ka rodin­né­ho majet­ku Claire Ibbetsonová, kte­rá chce své jmě­ní roz­pro­dat v auk­ci a nechce niko­ho jiné­ho, než Oldmanovu fir­mu. Ten se prv­ně zdrá­há obchod při­jmout díky ne zrov­na zdvo­ři­lé­mu cho­vá­ní mla­dé ženy, avšak když zjis­tí, že ji nikdo již něko­lik let nevi­děl, roz­hod­ne se o auk­ci posta­rat a zatím začí­ná řešit její tajem­ství. Čím víc času jí však věnu­je, tím víc se jeho život začí­ná otřá­sat v zákla­dech a jeho samo­tář­ský styl živo­ta pře­stá­vá být pro něj napl­ňu­jí­cím. Stejně jako je posed­lý doko­na­los­tí umě­ní, začí­ná být posed­lý i Claire. 
Giuseppe Tornatore už má na svém kon­tě něko­lik sním­ků, kte­ré pat­ří k těm, kte­ré by bylo ško­da pře­hléd­nout. A poprav­dě, Nejvyšší nabíd­ka se k nim s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí při­dá. Na plo­še poměr­ně kla­sic­ké­ho roman­tic­ké­ho pří­bě­hu dvou osa­mě­lých duší, kte­ré spo­jí náho­da dohro­ma­dy tu totiž ital­ský reži­sér vytvá­ří sil­ný film, kte­rý z divá­ka ždí­má emo­ce, zatím­co jej konej­ší jeho napros­to skvě­le zpra­co­va­ná vizu­ál­ní strán­ka. O výbor­né hud­bě Ennia Morriconeho ani nemluvě.

V dru­hé půli sice tro­chu ona vybrou­še­nost sním­ku ztrá­cí na své bez­chyb­nos­ti, ovšem napros­to pad­nou­cí role pro vybra­né herec­ké obsa­ze­ní a exce­lu­jí­cí Geoffrey Rush toto dra­ma stár­nou­cí­ho samo­tá­ře s prv­ky roman­ce drží i přes pár ne zrov­na ide­ál­ních momen­tů. Scénář pak v závě­ru vra­cí onu nápa­di­tost, vybrou­še­nost a v pod­sta­tě drže­ní divá­ka se zata­je­ným dechem až do úpl­né­ho kon­ce. A to je vlast­nost, kte­rá mno­ha roman­cím a dra­ma­tům v dneš­ní době až trestu­hod­ně chy­bí. Celé pro­stře­dí vyso­ké­ho umě­ní tomu navíc dodá­vá onen punc něče­ho vyjí­meč­né­ho, ono hle­dá­ní doko­na­los­ti v nedo­ko­na­los­ti.

Nejvyšší nabíd­ka je roz­hod­ně oso­bi­tým sním­kem, kte­rý mož­ná úpl­ně nesed­ne kaž­dé­mu, avšak v sou­čas­né pro­gra­mo­vé nabíd­ce se jed­ná bez pochy­by o nej­lep­ší vol­bu nač zajít do kina. O to více v pří­pa­dě, že jde­te v páru nebo máte pros­tě jen chuť na to, zajít si na něco ne úpl­ně oby­čej­né­ho. Skvělé zpra­co­vá­ní téma­tu, ori­gi­nál­ní roman­ce a pohl­cu­jí­cí herec­ké výko­ny pod­po­ře­né doko­na­lým hudeb­ním pod­kre­sem, co chtít od fil­mu toho­to žán­ru více? 

Osobitý ital­ský tvůr­ce a tako­vá men­ší per­la pod­zi­mu. Skvěle zahra­né a výbor­ně nato­če­né dra­ma s prv­ky roman­ce sází v pod­sta­tě na vše, co by mělo dělat dob­rý film dob­rým fil­mem, kte­rý vám jen tak z pamě­ti nezmi­zí. Hořkosladký pří­běh s exce­lu­jí­cím Geoffreym Rushem a s parád­ní hud­bou Ennia Morriconeho pat­ří ke sním­kům, kte­ré si zaslou­ží vaši šan­ci i v pří­pa­dě, že podob­ný žánr není úpl­ně vaše par­ke­ta.  

 Koktejl:35% Drama
25% Romance
20% Pohlcující hud­ba
20% Neotřelý pří­běh

Nejvyšší nabíd­ka
( La Migliore offer­ta, The Best Offer, Najvyššia ponu­ka )
Drama / Romantický
Itálie, 2013, 124 min

Režie: Giuseppe Tornatore
Scénář: Giuseppe Tornatore
Kamera: Fabio Zamarion
Hudba: Ennio Morricone
Hrají: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald Sutherland, Liya Kebede, Philip Jackson, Dermot Crowley, Brigitte Christensen, Kiruna Stamell

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 12.09.2013 CinemArt
V kinech SR od: 03.10.2013 Barracuda Movie

http://www.csfd.cz/film/322601-nejvyssi-nabidka/
http://www.imdb.com/title/tt1924396/


Podívejte se na hodnocení Nejvyšší nabídka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #DP102: Immortal Hulk: The Threshing Places15. října 2020 #DP102: Immortal Hulk: The Threshing Places Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Jeff Lemire Kresba: Mike Del Mundo Jak jsem kdysi dávno psal v mé starší recenzi na uzavřený one-shot "Immortal Hulk: Great Power" […] Posted in Recenze komiksů
  • Zóna zájmu22. února 2024 Zóna zájmu Zóna nezájmu. Jeden z těch filmů, který učitel pustí na hodině dějepisu, ale 80% žáků radši vytáhne mobil a bude scrollovat instáč, protože je to obdobně nezáživná nuda jako běžná […] Posted in Krátké recenze
  • Šum8. října 2019 Šum Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona.10. ledna 2019 Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona. Internetová televize Stream relativně nedávno zařadilo do své programové nabídky nový pořád s názvem Černota. Ten má pojednávat o drogách, prostituci, bezdomovcích, zkrátka o všem, co […] Posted in TV Recenze
  • UKM: The Ultimate Killing Machine (2006)7. ledna 2012 UKM: The Ultimate Killing Machine (2006) Pořádně si rozmyslete, zda chcete sloužit své vlasti... Výzkumné středisko Millhaven: Doktor Stroheim se svojí asistentkou se pod nátlakem armádního seržanta Blevinse pokouší provádět […] Posted in Horory
  • Boy on the Bridge the director Petros Charalambous invites you to see his film at the Zlin Film Fe21. dubna 2018 Boy on the Bridge the director Petros Charalambous invites you to see his film at the Zlin Film Fe Posted in Videa
  • Slaughter Disc (2005)20. února 2012 Slaughter Disc (2005) Sledování porna sebou přináší nejrůznější nástrahy… Mike miluje sledování porna a jelikož je jeho přítelkyně chladná jako psí čumák, ukájí své sexuální choutky alespoň tímto […] Posted in Horory
  • Flatliners (1990)11. června 2020 Flatliners (1990) Hvězdné obsazení a zkoumání posmrtného života…Student medicíny Nelson Wright společně se svými čtyřmi kamarády ze školy (Rachel, Joe, Randy a David) hodlá provést bláznivý pokus. […] Posted in Horory
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […] Posted in Retro filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57910 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72291 KB. | 18.05.2024 - 19:00:23