Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Psí ostrov | Isle of Dogs

Psí ostrov | Isle of Dogs

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Wes Anderson si tak tro­chu jede pro­ti prou­du. Díky své fil­mo­gra­fii si může dovo­lit expe­ri­men­to­vat, což se mu zatím vždy poda­ři­lo. Po úspěš­ném Grandhotelu Budapešť se vra­cí do kin s dal­ším lout­ko­vým fil­mem, se kte­rým dou­fá v navá­zá­ní na úspě­chy Fantastického pana Lišáka.  Zadařilo se mu i ten­to­krát při­jít do kin s jedi­neč­nou podí­va­nou? 

Atari (Koyu Rankin) se nechce smí­řit s tím, že jeho čtyř­no­hé­ho maz­líč­ka a záro­veň psí­ho body­gu­ar­da Spotse (Liev Schreiber) spo­leč­ně s dal­ší­mi čtyř­no­hý­mi maz­líč­ky jeho ple­me­ne sta­ros­ta Kobajaši (Kunichi Nomura) nechal depor­to­vat na ost­rov odpad­ků. Ukradne tedy něko­lik měsí­ců poté letoun a vydá se na odříz­nu­tý ost­rov jej vypá­t­rat. Zatímco se však za pomo­ci smeč­ky býva­lých maz­líč­ků sna­ží na ost­ro­vě své­ho psa vypá­t­rat, sta­ros­ta měs­ta Megasaki při­pra­vu­je dal­ší část své­ho plá­nu... 
Je fajn vidět, že Wes Anderson ani po letech neztrá­cí svo­ji oso­bi­tost a jeho fil­my zkrát­ka pozná­te na dál­ku, ať už se jed­ná o hra­ný či ani­mo­va­ný film. Psí ost­rov není vyjím­kou, nao­pak, je v něm zna­tel­ný ruko­pis tvůr­ce kaž­dou vte­ři­nu. To ostat­ně i tak nějak shr­nu­je, co se na vás v kině chys­tá. Nová ander­so­nov­ka, kte­rá je ve všech ohle­dech typic­ká pro fil­my toho­to tvůr­ce, s tím roz­dí­lem, že si vypůj­ču­je ani­ma­ci z Fantastického pana Lišáka a její­mi hrdi­ny jsou japon­sky mlu­ví­cí chla­pec a roz­ma­ni­tý ansám­bl čtyř­no­hých stvo­ře­ní, kte­ré boju­jí o své pře­ži­tí. 
Film samot­ný je sym­pa­tic­kou smě­si­cí podiv­nos­tí, oso­bi­té ani­ma­ce a opět hvězda­mi napě­cho­va­né­ho ansám­blu her­ců, kte­ří pro­půj­či­li své hla­sy ústřed­ním posta­vám. Jistě, lid­ští hrdi­no­vé až na urči­té vyjím­ky mlu­ví japon­sky, což tro­chu situ­a­ci kom­pli­ku­je (a doteď si nejsem jis­tý jak moc sym­pa­ti­zu­ji s tím­to tvůr­čím postu­pem) přes­to nebo mož­ná prá­vě díky tomu vyni­ka­jí pře­de­vším psí hrdi­no­vé. Ti sice vyni­ka­jí pře­de­vším v díl­čích scé­nách, ale pama­to­vat si je bude­te i po pro­jek­ci ať už na jejich pří­bě­hu najde­te něko­lik vad a nedo­ko­na­los­tí. Oproti ostat­ním kous­kům z Andersonovy fil­mo­gra­fie totiž tahle novin­ka (i přes veš­ke­rou hra­vost a nápa­di­tost) jen sotva drží po hro­ma­dě jako jeden celist­vý pří­běh na více jak hodi­nu a půl. 
Díky skvě­lé ani­ma­ci a již zmí­ně­né hra­vos­ti, s jakou se Anderson pus­til do téhle lát­ky, vám to ale ve výsled­ku zase až tak neva­dí. To co se na vás v kinosá­lech chys­tá je totiž dal­ší sym­pa­tic­ká kra­so­jíz­da pocti­vé fil­ma­ři­ny, kte­rou si roz­hod­ně s jiným fil­mem v nabíd­ce nesple­te­te. Ačkoliv jsem asi od téhle novin­ky čekal tro­chu více, z výsled­ku roz­hod­ně nelze být zkla­ma­ný. Pokud chce­te vyra­zit na tak tro­chu jiný film u kte­ré­ho se budou bavit všech­ny věko­vé kate­go­rie, pak v sou­čas­né nabíd­ce nemá­te ide­ál­něj­ší vol­bu.           

 Psí ost­rov je nápa­di­tou a hra­vou zába­vou pro celou rodi­nu, kte­rá v sobě DNA Wese Andersona jed­no­du­še neza­pře. Rozmanitý ansám­bl herec­kých pro­půj­ču­jí­cích hla­sy psím hrdi­nům a jed­no neza­mě­ni­tel­né dob­ro­druž­ství za záchra­nou nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Fantasitcký pan Lišák zůstal sice nepře­ko­nán, i tak se ale jed­ná o dal­ší vyda­ře­ný kou­sek kte­rý si nebu­de­te chtít nechat ujít. Škoda jen, že film je sil­něj­ší v díl­čích momen­tech než jako jeden celist­vý pří­běh.  

Psí ost­rov
(Isle of Dogs, Ataris Reise)
Animovaný / Loutkový / Dobrodružný / Komedie / Drama / Sci-Fi / Fantasy

USA / Německo, 2018, 101 min

Režie: Wes Anderson
Scénář: Wes Anderson
Kamera: Tristan Oliver
Hudba: Alexandre Desplat
Hrají: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Bob Balaban, Yoko Ono, Courtney B. Vance, Frances McDormand, Harvey Keitel, Liev Schreiber, Greta Gerwig, Kara Hayward, Nidžiró Murakami, Mari Nacuki, Jódžiró Noda, Jake Ryan, Fisher Stevens, Ken Watanabe, Frank Wood, Edward Bursch
Producenti: Wes Anderson, Jeremy Dawson, Steven Rales, Scott Rudin
Střih: Ralph Foster, Edward Bursch
Scénografie: Adam Stockhausen, Paul Harrod

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 10.05.2018 CinemArt
Slovensko V kinech od: 10.05.2018 CinemArt SK
Německo V kinech od: 10.05.2018 Fox Deutschland
USA V kinech od: 23.03.2018 Fox Searchlight Pictures US

https://www.csfd.cz/film/61512-psi-ostrov/
https://www.imdb.com/title/tt5104604/Podívejte se na hodnocení Psí ostrov na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Dreamland - Další film "nepošlušné holky" Margot Robbie.3. prosince 2020 Dreamland - Další film "nepošlušné holky" Margot Robbie. Během Velké hospodářské krize sní Eugene Evans (Finn Cole) o útěku z malého jižanského města v Texasu, kde žije se svojí rodinou. Plány mu však překazí nečekaný objev – zraněná bankovní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Poruchy spánku6. března 2020 Poruchy spánku Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Guy Pearce slaví 55 let5. října 2022 Guy Pearce slaví 55 let Guy Edward Pearce (narozen 5. října 1967) je australský herec. Pearce zahájil svou kariéru ztvárněním postavy Mikea Younga v australském televizním seriálu Neighbours. Mezinárodní […] Posted in Profily osob
  • Utržený ze řetězu20. března 2021 Utržený ze řetězu Utržený ze řetězu budiž důkazem, že ani exhibice mistra bojových umění nemusí být nutně plytká nuda s nenápaditým dějem. Danny, kluk asijského původu, není vychováván zrovna standardním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […] Posted in Filmové premiéry
  • Zemřel hlavní designér Horizon Zero Dawn Mike Andrew Nash. V...26. ledna 2021 Zemřel hlavní designér Horizon Zero Dawn Mike Andrew Nash. V... Zemřel hlavní designér Horizon Zero Dawn Mike Andrew Nash. V Guerrilla Games se podílel například na mechanických stvořeních, zbraních a různých předmětech. O jeho smrti informoval jeho […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Grantchester S07E05 - Episode #7.513. dubna 2022 Titulky k Grantchester S07E05 - Episode #7.5 Geordie a Will dnes vyšetřují vraždu v pečovatelském domě. Cathy a její kolegyně protestují za stejné mzdy, jako mají muži. Will se opět uvidí s Mayou. Titulky pro vás přeložila […] Posted in Titulky
  • Letní praxe - Profesionální deformace23. března 2021 Letní praxe - Profesionální deformace Posted in Komiks

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47924 s | počet dotazů: 264 | paměť: 69480 KB. | 05.12.2023 - 13:35:22