Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Mumie

Mumie

f3b19bed35 104263467 o2
f3b19bed35 104263467 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Osmdesát pět let po prv­ní Mumii při­chá­zí do kin rema­ke, kte­rý reží­ru­je debu­tu­jí­cí Alex Kurtzman. Film, kte­rý má slou­žit k roz­jez­du nové­ho vesmí­ru roz­hod­ně nedo­pa­dl špat­ně.
Nová Mumie pojed­ná­vá o lsti­vé prin­cezně Ahmanet (Sofia Boutella), kte­rá díky Nicku Mortonovi (Tom Cruise) povsta­ne ze své­ho věze­ní a vydá se pře­tvo­řit svět k obra­zu své­mu. Proti jsou ved­le Mortona hlav­ně Dr. Henry Jekyll (Russell Crowe) a jeho asi­s­tent­ka Jenny Halsey (Annabelle Wallis). Bitva může začít.
Film sto­jí na úžas­ných efek­tech, kte­ré dopl­ňu­je pří­jem­ný humor, jenž v někte­rých čás­tech půso­bí jako bal­zám na duši, neboť jas­ně pozve­dá kva­li­tu celé­ho díla. Jestli má v podob­ném duchu fil­mo­vý vesmír Dark Universe pokra­čo­vat, nejsem pro­ti.
Herci se poved­li! Boutella jde ve sto­pách slav­ných před­chůd­ců Borise Karloffa Christophera Leeho a roli tem­no­tou posed­lé mani­ač­ky zahrá­la per­fekt­ně. Tom Cruise coby dob­ro­druh Morton hra­je podob­ně jako ve své slav­né pen­ta­lo­gii Mission Impossible a Russell Crowe vcel­ku zda­ři­le násle­du­je odka­zu Fredrica Marche.
Jak to už u podob­ných fil­mů bývá, nej­ví­ce mi vadi­la fatál­ní nezna­lost egypt­ské myto­lo­gie. Sutech totiž roz­hod­ně nebyl bohem smr­ti, tuto funk­ci vyko­ná­va­la v Egyptě Nebthet. Je oprav­du zají­ma­vé, že i když má Sutech spous­tu funk­cí (bůh pouš­tí, bou­řek tem­no­ty, atd.), fil­ma­ři mu čas­to­krát udě­lí jed­nu z mála, co v mýtech nemá.
Na závěr bych rád vyzdvi­hl scé­nu, jež uka­zu­je bojov­ní­ky Islámského stá­tu, kterak ničí sta­ré asyr­ské památ­ky. Tento výjev je totiž smut­nou ukáz­kou toho, co ohav­ná tero­ris­tic­ká ver­bež v Iráku a Sýrii pro­vá­dí.
Mumie je per­fekt­ním star­tem do nové­ho uni­ver­sa­lov­ské­ho vesmí­ru. Uvidíme, jak na něj navá­že chys­ta­ná Frankensteinova nevěs­ta.
Hodnocení: 80 %
Foto: Universal Pictures

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45865 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71746 KB. | 29.02.2024 - 13:21:07