Kritiky.cz > Domácí rady > Recept na vánoční makronky konečně odhalen!

Recept na vánoční makronky konečně odhalen!

qa 300x216 1
qa 300x216 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vánoční makron­ky jsou dal­ší ze řady makron­ko­vých recep­tů, kte­ré může­te na Tvojechvilka nalézt. V návaz­nos­ti na před­cho­zí vanil­ko­vé makron­ky dnes při­dá­vá­me recept, kte­rý se hodí do vánoč­ní poho­dy, jako lahod­ný dárek pod štedro­ve­čer­ní stro­me­ček nebo jako záku­sek ke kávě. Čím jsou vánoč­ní makron­ky výji­meč­né?

Recept na 16 kousků
 • 3/4 hrn­ku mle­tých mand­lí
 • 1 hrnek mouč­ko­vé­ho cuk­ru
 • 1 lžič­ka mle­té­ho nové­ho koře­ní
 • 2 bíl­ky z vel­kých vajec
 • 1/4 hrn­ku kru­pi­co­vé­ho cuk­ru
 • 1/2 lžič­ky čer­s­tvě nastrou­ha­né­ho mušká­to­vé­ho oříš­ku
 • 1 lžič­ka zla­té­ho cuk­rář­ské­ho zdo­be­ní (kuli­ček)

Náplň

 • 60 g změk­lé­ho más­la
 • šťá­va a najem­no nastrou­ha­ná kůra z 1/2 pome­ran­če
 • 1/2 lžič­ky nové­ho mle­té­ho koře­ní
 • 1 hrnek pro­sá­té­ho mouč­ko­vé­ho cuk­ru
 • 2 lží­ce nadrob­no nakrá­je­ných kan­do­va­ných třeš­ní
Vánoční makron­ky jsou pas­tva pro oči i žalu­dek

Mleté man­dle, mouč­ko­vý cukr a mle­té nové koře­ní nasy­pe­me do mixé­ru a zpra­co­vá­vá­me 15 sekund. Směs násled­ně pro­se­je­me do mísy. Dva ple­chy vylo­ží­me peči­cím papí­rem.

Bílky nali­je­me do mísy a ušle­há­me je do nepří­liš pev­né­ho sně­hu. Postupně do něj zašle­há­me kru­pi­co­vý cukr, aby vznik­la pev­ná lesk­lá hmo­ta.

Pomocí stěr­ky zapra­cu­je­me osmič­ko­vým pohy­bem po tře­ti­nách man­dle s cuk­rem a novým koře­ním. Když budou všech­ny suché pří­sa­dy rov­no­měr­ně zapra­co­va­né v bíl­ko­vé hmo­tě, pokra­ču­je­me v míchá­ní stej­ným způ­so­bem, aby byla hmo­ta lesk­lá a hus­tá a ze stěr­ky sté­ka­la jako stu­ha.

kan­do­va­né třeš­ně kou­pí­te v kaž­dém běž­ném obcho­dě

Hmotu pře­ne­se­me do cuk­rář­ské­ho sáč­ku s hlad­kou tru­bič­kou s otvo­rem o prů­mě­ru 1 cm.

Na ple­chy vytvo­ří­me 32 kole­ček o prů­mě­ru 3 cm.

Pečlivě vytvoř­te 32 kole­ček

Oběma ple­chy klep­ne­me o pult, abychom hmo­tu zba­vi­li vzdu­cho­vých bub­li­nek. Polovinu kole­ček posy­pe­me nastrou­ha­ným mušká­to­vým oříš­kem a cuk­rář­ským zdo­be­ním.

Necháme odpo­čí­vat 30 minut při poko­jo­vé tep­lo­tě. Troubu roze­hře­je­me na 160 °C.

Pečeme 10 minut. Poté nechá­me 10 minut vychla­dit na ple­chu, pak kor­pu­sy opa­tr­ně sloup­ne­me z peči­cí­ho papí­ru a nechá­me zce­la vychlad­nout na mříž­ce.

Na náplň vyšle­há­me más­lo s pome­ran­čo­vou šťá­vou a kůrou do pěny.

Postupně zašle­há­me nové koře­ní a mouč­ko­vý cukr, aby vzni­kl hlad­ký krém. Vmícháme kan­do­va­né třeš­ně a nápl­ní spo­jí­me po párech makron­ko­vé kor­pu­sy.

Podáváme ke kávě, čaji nebo s limo­ná­dou!

Obdivujete krá­su a chuť makro­nek? Jaké jsou ty vaše oblí­be­né?


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47705 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71614 KB. | 14.06.2024 - 02:33:56