Kritiky.cz > Recenze knih > Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 %

Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 %

9788087595367 0
9788087595367 0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhý díl pohád­ky o malém pavou­ko­vi jmé­nem Čenda má podti­tul V lese a ten­to­krát spi­so­va­tel a ilu­strá­tor Pavel Čech kro­mě kres­by sáhl i k pís­mu – rozu­měj­me – je to napros­to plno­hod­not­ný pří­běh. Čenda je pře­stě­ho­va­ný v lese a kaž­dý den si cho­dí pro­hlí­žet oko­lí, kde­že to vlast­ně byd­lí. Občas se cho­dil napít k potůč­ku, ale oprav­du málo­kdy. Jednou u vody zachrá­nil malé­ho mra­ven­ce Jardu, bra­t­ra Ferdy Mravence, před uto­pe­ním.

Jednoho veče­ra se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí sezná­mí s pavou­či­cí Janou a oba k sobě cel­kem brzy zaho­ří jis­tý­mi city. Čenda jí vyprá­ví o růz­ných hrdi­nech z kní­žek, napří­klad o Tarzanovi. Jana zase výbor­ně vaři­la. Tak se cel­kem dopl­ňo­va­li, ale nedo­ká­za­li si říct, co k sobě cítí. Jednou spo­lu zase sedě­li v pří­ro­dě, když se sta­lo něco hroz­né­ho. Nebudu pro­zra­zo­vat, čte­ná­ři se dozví, když si poří­dí tuhle kou­zel­nou drob­něj­ší kni­hu.

Jen dodám, že pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu se dozví­te ve tře­tím díle, kde se bude zachra­ňo­vat. Podle mého hod­no­ce­ní je to výbor­ná pohád­ka, a to nejen pro děti. Nevidím nic špat­né­ho na tom, když pohád­ky čtou i dospě­lí. Na věku pře­ce vůbec nezá­le­ží. Obrázky jsou pěk­né, hned člo­věk ví, že to kres­lil Pavel Čech. Má totiž z mého skrom­né­ho názo­ru tak spe­ci­fic­kou kres­líř­skou tech­ni­ku, že se to dá hned poznat. Kniha dis­po­nu­je 76 stra­na­mi.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Pavel Čech
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2014

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42030 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71496 KB. | 22.06.2024 - 18:37:27