Kritiky.cz > Profily osob > ALDEN EHRENREICH

ALDEN EHRENREICH

Eiden
Eiden
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ALDEN EHRENREICH (Han Solo) spo­lu­pra­co­val s někte­rý­mi z nej­slav­něj­ších holly­wo­od­ských reži­sé­rů, mezi něž pat­ří Francis Ford Coppola, Ron Howard, brat­ři Coenové či Sofia Coppola.

            Letos v létě se Ehrenreich obje­ví ve fil­mu The Yellow Birds v režii Alexe Moorse, kte­rý do kin uve­de spo­leč­nost Saban Films. V tom­to sním­ku ztvár­nil hlav­ní roli mla­dé­ho vojá­ka, jenž byl nucen čelit hrůzám vál­ky v Iráku a násled­ně se roz­hod­ne uta­jit smrt své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le. V roce 2016 na sebe upo­zor­nil kri­ti­ku svým výji­meč­ným výko­nem v roli Hobieho Doylea ve fil­mu brat­ří Coenových Ave, Caesar!Joshem BrolinemRalphem Fiennesem.

            Ehrenreich na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val v roce 2009, kdy na sebe vel­mi výraz­ně upo­zor­nil kri­ti­ku hlav­ní rolí v čás­teč­ně auto­bi­o­gra­fic­kém fil­mu Francise Forda Coppoly Tetro. Kromě toho­to sním­ku má na svém kon­tě také film Warrena Beatyho Pravidla nepla­tí, sní­mek Jasmíniny slzy, film Nádherné bytos­ti, sní­mek spo­leč­nos­ti Focus Features Odnikud nikam v režii Sophie Coppola, film Twixt Francise Forda Coppoly a sní­mek Stoker spo­leč­nos­ti Fox Searchlight.

            Ehrenreich se reží­ro­vá­ní a herec­tví začal popr­vé věno­vat na střed­ní ško­le, kdy natá­čel stu­dent­ské fil­my. Poté navště­vo­val pres­tiž­ní Gallatin School na Newyorské uni­ver­zi­tě. Během stu­dia zalo­žil spo­lek The Collectin, kte­rý se věno­val tvor­bě diva­del­ních her a fil­mů, šitých na míru svých her­ců a sce­náris­tů. Společně vytvo­ři­li cel­kem šest původ­ních diva­del­ních her, pět krát­kých fil­mů a jeden celo­ve­čer­ní film s názvem Running Wild.

            Ehrereich v sou­čas­né době žije v Los Angeles.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63257 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72047 KB. | 20.07.2024 - 11:47:38