Kritiky.cz > Fotbal > Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

3uixm3eai1fk wd640
3uixm3eai1fk wd640
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fotbalem se nedá živit done­ko­neč­na a někte­ří fot­ba­lis­té se již v prů­bě­hu kari­é­ry sna­ží najít jinou ces­tu, jak si po skon­če­ní nej­lep­ší­ho obdo­bí vydě­lat. Někteří hrá­či však kon­čí poměr­ně brzy a Royston Drenthe před­sta­vu­je poměr­ně vel­kou výjim­ku, když kari­é­ru ukon­čil ješ­tě před tři­cít­kou a dal se na hudeb­ní dráhu.

Úspěšně nastartovaná kariéra se zadrhla

Drenthe načal vel­kou fot­ba­lo­vou kari­é­ru ve Feyenoordu Rotterdam, ale veli­ce brzy se pře­su­nul do slav­né­ho Realu Madrid. Ani ve špa­něl­ském cel­ku nehrál dru­hé hous­le a v úvod­ní sezó­ně ode­hrál 25 zápa­sů, v nichž nastří­lel tři bran­ky. Další sezó­nu také Drenthe nastu­po­val a cel­kem si zahrál 26 zápa­sů, avšak ten­to­krát žád­nou bran­ku nevstře­lil. O sezó­nu poz­dě­ji již Nizozemec ode­hrál pou­ze deset utká­ní a příští roč­ník strá­vil na hos­to­vá­ní ve špa­něl­ském cel­ku Hércules CF. V dre­su Realu Madrid se již neob­je­vil a pře­su­nul se do Anglie, kde nastu­po­val v bar­vách Evertonu. Po angaž­má v liver­pool­ském klu­bu násle­do­va­la rus­ká ana­bá­ze v Alaniji Vladikavkaz, kde však Drenthe sti­hl pou­ze šest utká­ní, ale zato nasá­zel tři bran­ky. Do dal­ší­ho roč­ní­ku již vybě­hl v dre­su Readingu, ale ani tam se dlou­ho nezdr­žel a pře­su­nul se do Sheffieldu Wednesday. Ročník 2014/2015 strá­vil v turec­kém Erciyessporu, aby se o rok poz­dě­ji vydal do Spojených arab­ských emi­rá­tů do klu­bu Bani Yas Club. Následně měl pokra­čo­vat v Kataru, avšak angaž­má mu nevy­šlo. Drenthe při­tom během kari­é­ry nastou­pil v jed­nom utká­ní i v dre­su nizo­zem­ské­ho národ­ní­ho týmu.

Z Drentheho se stal Roya2Faces

Po skon­če­ní angaž­má ve Spojených arab­ských emi­rá­tech se Drenthe nedo­čkal žád­né­ho zají­ma­vé­ho angaž­má, ale ve sku­teč­nos­ti se ani pří­liš o zís­ká­ní nové­ho fot­ba­lo­vé­ho angaž­má nesna­žil. Nizozemec se roz­ho­dl pře­su­nout na hudeb­ní pole, kde sta­čil vydat debu­to­vý sin­gl nazva­ný Paranoia. Do svě­ta sin­gl vydal pod umě­lec­kým pseu­do­ny­mem Roya2Faces. Jedná se o jeho prv­ní samo­stat­ný hudeb­ní pro­jekt, avšak před­tím se již obje­vil v pís­ních jiných inter­pre­tů. Ostatně spo­leč­ně s Ryanem Babelem již v roce 2009 vystou­pi­li v nizo­zem­ské radi­o­vé show. V roz­ho­vo­ru pro nizo­zem­ská média ozná­mil, že se již ve zbyt­ku živo­ta chce věno­vat pou­ze hud­bě a nevrá­til by se ani do mateř­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho cel­ku. Uvidíme, zda se býva­lý kva­lit­ní fot­ba­lis­ta doká­že pro­sa­dit i na poli hudeb­ní­ho byz­ny­su, pro­to­že to je těž­ko pře­dem odhad­nu­tel­né. K dob­ře nastar­to­va­né kari­é­ře se však Nizozemec s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nevrá­tí a jeho nej­vět­ším úspě­chem zůsta­ne půso­be­ní v Realu Madrid, i když ani to se zase toli­ka hrá­čům nepoštěs­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05370 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72267 KB. | 19.05.2024 - 06:00:44