Kritiky.cz > Fotbal > Kam za dokonalým fotbalem?

Kam za dokonalým fotbalem?

412a858abcd0b6b0659d5a1e895ecda3 700
412a858abcd0b6b0659d5a1e895ecda3 700
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také jste roz­ča­ro­vá­ni z výko­nů někte­rých fot­ba­lo­vých týmů v naší lize a říká­te si, proč se na ni vůbec dívá­te? Pokud ano, roz­hod­ně není důvod fot­bal zce­la zatra­co­vat. Je celá řada jiných evrop­ských týmů, kte­ré za to zce­la urči­tě sto­jí. A dívat se na ně nemu­sí­te jenom v tele­vi­zi, jeli­kož dnes už není pro­blém vidět dané klu­by naži­vo. A co dopo­ru­ču­je­me my?

Anglie roz­hod­ně nezkla­me

Někdo říká, že prá­vě tato země je domo­vem nej­lep­ší­ho evrop­ské­ho fot­ba­lu. Je jed­no, zda sou­hla­sí­te, nebo ne. Faktem zůstá­vá, že roz­hod­ně má co nabíd­nout. Pokud bude­me kon­krét­něj­ší, potom dopo­ru­ču­je­me lev­né líst­ky na FC Chelsea. Tento klub vás zaujme neje­nom svým sta­di­o­nem Stamfort Bridge s kapa­ci­tou více než 40 000 lidí, ale zaujme vás zce­la urči­tě i svý­mi her­ní­mi výko­ny, ke kte­rým hrá­če doká­že vybi­čo­vat pri­már­ně tre­nér Antonio Conte. Pokud jste ten­to slav­ný klub vždy tou­ži­li vidět, máte pří­le­ži­tost.

Zajeďte si na The Gunners

Vyznáte se v názvoslo­ví ang­lic­kých týmů? Pokud ano, roz­hod­ně vám nemu­sí­me při­po­mí­nat, kdo se za pře­zdív­kou The Gunners skrý­vá. Těm ostat­ním pro­zra­dí­me, že nabí­zí­me zájezd na Arsenal, kte­rý je láka­vou mož­nos­tí, jak vidět kva­lit­ní fot­bal pří­mo ze sta­di­o­nu Emirates, kte­rý poj­me více než 60 000 divá­ků. Jelikož je pra­vi­del­ně plno, o doko­na­lou atmo­sfé­ru je posta­rá­no. Daný zájezd navíc potě­ší tím, že máte v ceně:

  • Cestu tam i zpět
  • Vstupenky na sta­di­on
  • Služby dele­gá­ta a plnou orga­ni­za­ci zájez­du

Anglie nezkla­me ani tře­tím týmem

Jaký je tře­tí tým, na kte­rý se zamě­ří­me? Byl zalo­že­ný v roce 1878, jeho tre­né­rem je Jose Mourinho a jeho pře­zdív­ka je Red Devils. Víte, o čem je řeč? Jistě ano. Objednejte si vstu­pen­ky na Manchester United a může­te ho vidět v akci. A to tře­ba pro­ti někte­ré­mu z výše uve­de­ných pres­tiž­ních sou­pe­řů. Nyní však mlu­ví­me o mož­nos­ti vidět utká­ní ze sta­di­o­nu Old Trafford, kte­rý se může pyš­nit tím, že jeho kapa­ci­ta je aktu­ál­ně více než 75 500 divá­ků.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38271 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72251 KB. | 19.05.2024 - 07:54:39