Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sám doma – vánoční legenda

Sám doma – vánoční legenda

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic nikdy pří­liš nepod­lehl módě vánoč­ních pohá­dek. Naopak jsem si ale zami­lo­val vánoč­ní kome­die! A do své­ho zla­té­ho fon­du dnes uve­du jed­nu z nej­lep­ších. Sám doma.

Pro moji gene­ra­ci a vlast­ně všech­ny, kdo v deva­de­sá­tých letech zača­li hltat nově naby­tou svo­bo­du, je tenhle film doslo­va iko­nou. Spojené stá­ty totiž ten­krát dosáh­ly jed­no­ho ze svých vrcho­lů a jakou lep­ší kuli­su si přát k pádu Sovětského sva­zu, než pořád­nou řachan­du z Chicaga, kte­ré má ve své his­to­rii také význam­nou čes­kou sto­pu?!

RODINNÁ POUTA
Široká rodi­na McCallisterových se chys­tá vyra­zit na Vánoce do Evropy. V před­ve­čer odle­tu se koná vel­ká rodin­ná veče­ře a na ní ztro­pí malý Kevin tako­vou paseku, až je vyká­zán na půdu. Shodou okol­nos­tí na něj v ran­ním sho­nu všich­ni zapo­me­nou a blon­ďa­tý ďábel se tak oci­tá sám doma.

DOSPÍVÁNÍ
Prvotní idyl­ku si Kevin nále­ži­tě uží­vá a přes fázi osvo­jo­vá­ní si nových doved­nos­tí postup­ně spě­je k dra­ma­tic­ké­mu finá­le, kdy svůj dům musí ochrá­nit před dvo­ji­cí zlo­dě­jíč­ků. Ti si dům jeho rodi­ny vyti­po­va­li a vidí v něm pověst­ný zla­tý důl. Znáte to. Video, ste­reo, něja­ký ten šperk a taky hrač­ky.

Krom ústřed­ní posta­vy Kevina v podá­ní Macaulay Culkina jsou nej­lep­ší­mi posta­va­mi fil­mu prá­vě zmi­ňo­va­ní lupi­či. Vlastně dlou­ho­prs­tí ban­di­té nebo­li dlou­ho­prs­ťá­ci v podá­ní Joea Pesciho a Daniela Sterna. Casting, kte­rý je pro che­mii celé­ho fil­mu stě­žej­ní, se zkrát­ka vyda­řil na jed­nič­ku!

BITVA O ZLATY DŮL
Dál už to nej­spíš zná­te. Jedna legen­dár­ní hláš­ka stří­dá dru­hou a jed­na scé­na, kte­rá vám trhá brá­ni­ci nava­zu­je na dal­ší. Neoddiskutovatelným vrcho­lem je finál­ní bitva o obra­nu domu McCallistrů, kte­rá legen­dár­ní film uza­ví­rá s pat­řič­nou noble­sou.

Sám doma je jed­nou z nej­lep­ších vánoč­ních kome­dií všech dob a skvě­le fun­gu­je i po více než tři­ce­ti letech. Lepší důkaz o kva­li­tě nee­xis­tu­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51059 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72358 KB. | 22.05.2024 - 14:27:44