Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Grinch: Vánoční klasika s odstupem času - Milovaný průměr plný sarkasmu a vánoční atmosféry

Grinch: Vánoční klasika s odstupem času - Milovaný průměr plný sarkasmu a vánoční atmosféry

Photo © 2000 Universal Studios
Photo © 2000 Universal Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Grinch je pro mě Vánoční kla­si­kou, kte­rou jsem milo­val jako dítě a i jako dospě­lé­ho mě mno­ho scén baví. Má nej­ob­lí­be­něj­ší posta­va je pej­sek Max, ali­as Rudolf, ali­as pako s čer­ve­ným nosem, kte­rý dělá z kaž­dé scé­ny zla­to. Na někte­ré scé­ny už nahlí­žím kri­tič­tě­ji, pro­to­že je to až moc pře­hna­né, ale v cel­ko­vém finá­le to zřej­mě zapa­dá do kon­cep­tu fil­mu, kte­rý má sice nést to hlub­ší vánoč­ní posel­ství, ale při­tom se nebrat až pří­liš váž­ně.

Grinch je sám oso­bě skvě­lý cha­rak­ter a má pár úžas­ných sar­kas­tic­kých hlá­šek, napří­klad “Vy dvě jste ješ­tě naži­vu ?” Jinak se Jim Carey utrh­ne pár­krát ze řetě­zu a je totál­ně šíle­ný. Interakce s malou Cindy také fun­gu­je a s Grinchem vytvá­ří skvě­lou dvo­ji­ci. S odstu­pem času a odkou­ka­ný­mi léty v obdo­bí Vánoc musím říci, že už to není tako­vé, jako když jsem byl děc­ko. Je to oso­bi­tý vánoč­ní fan­ta­sy film ze sně­ho­vé vloč­ky, kte­rý má krás­nou atmo­sfé­ru a na prv­ní pohled s namas­ko­va­ný­mi her­ci, kte­ří vypa­da­jí směš­ně, jsou oble­če­ní extra­va­gant­ně a přes­to hra­jí vše pře­svěd­či­vě, že to vůbec hlou­pě nevy­pa­dá a zapa­dá do tónu fil­mu.

Určitě to není pro kaž­dé­ho. Myslím si, že buď to bude­te milo­vat i s těmi mou­cha­mi a nebo to bude­te nená­vi­dět. Ale i když to mám za svou vánoč­ní kla­si­ku, kte­rou nevy­ne­chám, reál­ně jde o dob­ře odve­de­ný prů­měr.

⭐⭐⭐


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13352 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72341 KB. | 28.05.2024 - 04:13:22