Kritiky.cz > Domácí rady > Sladké svačinky do práce, které si zamilujete

Sladké svačinky do práce, které si zamilujete

img a382083 w2976 t1593591502
img a382083 w2976 t1593591502
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koho by čas od času v prá­ci neho­ni­la mls­ná? Nezdravé tyčin­ky a slad­ké peči­vo, ale nejsou tou nej­zdra­věj­ší mož­nos­tí, jak uko­jit naše chu­tě na slad­ké. Buďte na tako­vé chvil­ky při­pra­ve­ní a měj­te vždy po ruce sva­čin­ku, kte­rá vás zasy­tí, dodá potřeb­né živi­ny a tolik potřeb­né cuk­ry. Ty jsou totiž vel­mi důle­ži­té na sou­stře­dě­ní a cel­ko­vou pozor­nost. Právě ráno a dopo­led­ne bychom měli naše tělo záso­bo­vat sacha­ri­dy, kte­ré pomo­hou nabu­dit po noci una­ve­né tělo. Pojďme se tedy podí­vat na něko­lik sva­či­nek, kte­ré jsou jed­no­du­ché na pří­pra­vu a neu­vě­ři­tel­ně dob­ré.

  1. Oříšky, semín­ka a ovo­ce

Pokud ráno nestí­há­te a nechce e vám nic slo­ži­tě při­pra­vo­vat, sta­čí do uza­ví­ra­tel­né kra­bič­ky nasy­pat hrst oříš­ků a čer­stvé ovo­ce a máte vysta­rá­no. Oříšky jsou skvě­lou záso­bár­nou zdra­vých tuků a ovo­ce obsa­hu­je spous­tu fruk­tó­zy. Velmi oblí­be­né je i suše­né ovo­ce mra­zem, kte­ré se čas­to pro­dá­vá v uza­ví­ra­tel­ných balíč­kách a tak jej může­te mít v kabel­ce a kdy­ko­liv si na něm pochut­nat. Právě lyo­fi­li­zo­va­né ovo­ce si ucho­vá spous­tu vita­mí­nů a je urči­tě zdra­věj­ší než ovo­ce suše­né tep­lem.

  1. Jogurt s chia semín­ky

Chia semín­ka jsou dal­ší super potra­vi­nou, kte­rá sice nemá sko­ro žád­nou chuť, ale je vel­mi pro­spěš­ná pro naše zdra­ví. Chia pudink si může­te hra­vě při­pra­vit i den pře­dem a ráno vás tak nebu­de nic zdr­žo­vat. Stačí nasy­pat semín­ka do uza­ví­ra­tel­né skle­nič­ky a zalít je rost­lin­ným mlé­kem, nechá­me ale­spoň půl hodi­ny semín­ka nabobt­nat, při­dá­me jogurt a ovo­ce a je hoto­vo. No není to snad­né a při­tom neu­vě­ři­tel­ně dob­ré a zdra­vé.Zdravá svačinka

  1. Ovesná kaše

Od teď už žád­né oves­né kaše z pyt­lí­ku! Připravit si jí dom zvlád­ne kaž­dý. Stačí při­pra­vit směs oves­ných vlo­ček a teku­ti­ny 1:2 a za stá­lé­ho míchá­ní při­vést k varu. Kaši nechat zhoust­nout a vychlad­lou jí nalít do skle­nič­ky nebo plas­to­vé dózy, opět ozdo­bit oříš­ky, ovo­cem nebo siru­pem a zdra­vá sva­čin­ka je na svě­tě.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41002 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72010 KB. | 25.04.2024 - 17:15:53