Kritiky.cz > Horory > Hive, The (2008)

Hive, The (2008)

rp Hive The 2008.jpg
rp Hive The 2008.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dá se vůbec vyjed­ná­vat s mra­ven­ci? V tom­to céč­ko­vém bra­ku urči­tě!

Z nebes spad­ne nepo­zo­ro­va­ně nezná­mé vesmír­né těle­so a nežá­dou­cí účin­ky na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat. Obyvatelé malé­ho asij­ské­ho ost­ro­va musí čelit obrov­ské mra­ven­čí inva­zi a tak je na mís­to povo­lán spe­ci­ál­ní tým spo­leč­nos­ti Thorax pod vede­ním věd­ce Lena. Ti mají vel­ké zku­še­nos­ti s bojem pro­ti hmy­zu po celém svě­te, jeli­kož dis­po­nu­jí „ taj­ným recep­tem /zbraněmi, vyba­ve­ním“, jenž jim dosud při­ná­še­li úspě­chy, na dru­hou stra­nu zase vel­kou kri­ti­ku odbor­ní­ků, věd­ců a ento­mo­lo­gů kvů­li vli­vu na pří­ro­du a taj­nůst­ka­ře­ní. Ve spo­lu­prá­ci s míst­ní armá­dou se jim poda­ří zpo­čát­ku mra­ven­ce zasta­vit, ovšem zara­zí je jejich podiv­né cho­vá­ní, cel­ko­vý počet i zvlášt­ní úka­zy, na kte­rý roz­hod­ně neby­li při­pra­ve­ni. I z toho důvo­du na mís­to dora­zí expert­ka, ento­mo­lož­ka a Lenova sta­rá zná­má Claire. Je totiž patr­né, že zdej­ší mra­ven­ci nejsou zce­la nor­mál­ní, jsou mno­hem chytřej­ší a nebez­peč­něj­ší…

Český název: Pomsta mra­ven­ců

Režie: Peter Manus

Rok výro­by: 2008

Délka: 90 min

Země: USA

 

Hrají:

Kal Weber...(Len)

Elizabeth Healey...(Claire)

Tom Wopat...(Bill)

Mark Ramsey...(Cortez)

Jessica Reavis...(Debs)

...a dal­ší

Horory se zví­ře­cí téma­ti­kou pat­ří dlou­ho­do­bě mezi moje vel­mi oblí­be­né a své­ho času jsem je i vědo­mě dost nad­hod­no­co­val. Dokážu hod­ně při­mhou­řit oko nad stu­pi­di­tou scé­ná­ře i laci­ný­mi tri­ky – zvláš­tě když jde o céč­ko­vé tele­viz­ní kous­ky, ovšem mra­ven­čí kous­ky jsem nikdy moc v obli­bě neměl – přes­to­že mezi nimi exis­tu­je oprav­du pár svět­lej­ších výji­mek. Tento film je samo­zřej­mě sou­čás­tí Maneater film series, nicmé­ně z těch kte­ré jsem dosud viděl, je pro­za­tím tím jed­no­znač­ně nej­hor­ším – dokon­ce před­čil už tak sla­bý Croc (2007) na kte­rý jsem tu rov­něž před časem psal recen­zi.

 

Prvních něko­lik minut vypa­da­lo ješ­tě doce­la dob­ře a mělo to i náznak zají­ma­vé atmo­sfé­ry a samot­né­ho pří­bě­hu. Jenže na to co násle­do­va­lo, jsem už nadá­le čuměl jen v tichém úža­su nad abso­lut­ní stu­pi­di­tou scé­ná­ře i reži­sé­ra. Manus nikdy nebu­de pat­řit mezi top reži­sé­ry, ale tře­ba tako­vý film 999-9999 (obdo­ba Nezvratného osu­du) se mi doce­la líbil. Ale tohle? To snad ti blb­ci nemoh­li mys­let ani váž­ně. To už i ten díl ze seri­á­lu MacGyver (kdy hlav­ní hrdi­na čelí mra­ven­čí inva­zi) měl mno­hem lep­ší atmo­sfé­ru i tri­ky, než ten­to céč­ko­vý paskvil.

 

Mravenci tvo­ří­cí živá cha­padla, ruky, počí­tač a obráz­ky ze svých těl? To jako váž­ně? Kdo to neu­vi­dí, tak ten neu­vě­ří! Do toho tro­ji­ce drs­ňá­ků se spe­ci­ál­ní­mi zbra­ně­mi, kte­ří něko­li­krát laci­ně pad­nou do pas­ti – i když kdo by čekal mimo­zem­sky inte­li­gent­ní mra­ven­ce, že jo…Ženské tu byly leda tak pro okra­su – stej­ně jako ta při­pi­to­mě­lá roman­tic­ká vlož­ka a něko­lik rádo­by vtip­ných drs­ňác­kých nebo inte­lek­tu­ál­ních hlá­šek, ze kte­rých vás bude pře­pa­dat zrak, stej­ně jako ze samot­né­ho finá­le.

 

Už hod­ně dlou­ho jsem neměl tako­vou chuť to pros­tě vypnout. To i náš nej­zná­měj­ší mra­ve­nec Ferda by nej­spí­še dostal infarkt z toho, co nám tu tvůr­ci nabíd­li. Jediný důvod proč tomu nedám čis­tý odpad (nulu) je prv­ních pár minut a útok na ves­ni­čan­ku s dítě­tem.


Hodnocení:

10%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • KAREL RODEN3. ledna 2015 KAREL RODEN Karel Roden (nar. 18. 5. 1962, České Budějovice) patří k nejrespektovanějším českým hercům své generace. Po absolvování DAMU hrál v několika divadlech (DISK, Divadlo na Vinohradech, […] Posted in Rozhovory
  • Black as Night (2021)19. února 2023 Black as Night (2021) Už i černoši mají svou variaci na Buffy…Shawna žije se svým otcem a bratrem v New Orleans. Po ničivých následcích hurikánu Katrina se jejich matka psychicky zhroutila, propadla […] Posted in Horory
  • Christine Kaufmannová: Od mladé baletky k mezinárodní filmové hvězdě a úspěšné podnikatelce11. ledna 2024 Christine Kaufmannová: Od mladé baletky k mezinárodní filmové hvězdě a úspěšné podnikatelce Christine Kaufmannová vyrůstala v bavorském Mnichově a stala se baletkou mnichovské opery. Svou filmovou kariéru zahájila v sedmi letech ve filmu Hostinec u bílého koně (1952), ve stejném […] Posted in Zajímavosti
  • Ta známá Bettie Page30. června 2006 Ta známá Bettie Page Na letošním MFF v Karlových Varech bude v sekci Jiné pohledy uveden originalní film HBO Ta známa Bettie Page (The Notorious Bettie Page). Notorious znamená v angličtině známý či neblaze […] Posted in Filmové recenze
  • Murder Mystery20. června 2019 Murder Mystery Adam Sandler se už v kinech v posledních letech moc nepohybuje. Jeho komedie byť stále zvládají vydělávat peníze, zase tolik jako v minulosti netáhnou. Před pár lety tedy podepsal […] Posted in Filmové recenze
  • Hastrman - Rozhovor s Milošem Urbanem, autorem románu Hastrman20. dubna 2018 Hastrman - Rozhovor s Milošem Urbanem, autorem románu Hastrman Vnímat krajinu srdcem Těžko můžeme začít jiným než zvědavým dotazem po vašem hodnocení filmového Hastrmana. Líbí se mi hodně. Myslím, že je to hodně jiný film, než jaké tu běžně […] Posted in Rozhovory
  • Tremors 5: Bloodlines (2015)30. září 2015 Tremors 5: Bloodlines (2015) Burt Gummer se tentokrát vydává bojovat proti Graboidům do Jižní Afriky. Burt Gummer se po posledních událostech v Graboid  zábavním parku u městečka  Perfection […] Posted in Horory
  • Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra21. března 2024 Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra Manželé Barbara a Adam žijí spokojeným životem ve svém domě na venkově. K úplnému štěstí jim chybí jen jediné a to dítě. Jednoho dne však při jejich návratu domů dojde k autonehodě a oni […] Posted in Retro filmové recenze
  • Super náhradník - She's the Man19. února 2007 Super náhradník - She's the Man Už legendární komedie „Někdo to rád horké“ ukázala, že když vezmete kvalitní herce, pak je scénář může vsadit i do role opačného pohlaví a oni si s tím hravě poradí a ještě vykouzlí […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny - 32. října 2017 Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny - 3 S našim partnerem posters.cz, největším prodejcem plakátů v ČR, vyhlašujeme novou soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny. Partner soutěže: [adrotate banner="66"] Stačí odpovědět správně […] Posted in Soutěže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45870 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72022 KB. | 18.04.2024 - 23:24:47