Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Tosha Silver: Myšlenky hojnosti

Tosha Silver: Myšlenky hojnosti

IMG 20221018 152346
IMG 20221018 152346
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máme se dle těch­to karet stát nástro­jem toho, co se chce pro­je­vit... nechat ode­jít to, co už nepo­tře­bu­je­me a vejít to, co nás sku­teč­ně obo­ha­tí a uči­ní šťast­ný­mi. Je to doce­la hez­ké men­tál­ní roz­po­lo­že­ní, co říká­te? Ostatně v rám­ci očis­ty duše prá­vě tako­vou pod­po­ru někdy potře­bu­je­me kaž­dý.
Kdo by nechtěl už úna­vou čas­to slo­žit dla­ně do klí­na a říct osu­du, ať si tedy dělá to, co chce?

Ať nám tu ces­tu tedy uká­že, když mys­lí.

Protože  my už váž­ně zku­si­li všech­no a nic nefun­gu­je.

Tak prá­vě pro tako­vé chví­le jsou tyto kar­ty urče­ny.

MYŠLENKY HOJNOSTI

Karty jsou to do ruky vel­mi pří­jem­né, malé, oblé, pří­jem­ně barev­né, do sty­lu teč­ko­va­cí­ho, roz­to­mi­lé­ho a man­da­lo­vé­ho.

Umím si je před­sta­vit na józe, v tera­pi­ích nebo jako pod­po­ru na rela­xač­ním poby­tu. ÚPLNĚ A DOKONALE.

Pro běž­né pou­ži­tí bych se s rados­tí drže­la toho, co auto­ři dopo­ru­ču­jí.

Ptejme se jimi na kon­krét­ní otáz­ky nebo je tahej­me pro inspi­ra­ci ráno nebo večer. A zkou­mej­me, co nám den při­ne­se, kar­ty nám jen nazna­čí, kde máme zvý­šit svou pozor­nost.

Jak to pak vypa­dá v pra­xi?

Třeba tak­to:

Na dneš­ní den jsem si vytáh­la kar­tič­ku Božské ply­nu­tí (Nakonec v tobě nade vším pře­vá­ží vel­mi jem­ná tou­ha násle­do­vat Tao, bož­ské ply­nu­tí, až už to obná­ší coko­liv).

A mám mož­ná i kon­krét­ní otáz­ku, něco se mi líh­ne v hla­vě, moc ráda bych si spl­ni­la dět­ský sen, je to dob­rý nápad?

Rozpínání (Věčnost je mno­hem tvo­ři­věj­ší než upja­té, svá­za­né a vyčer­pa­né ego)

Nu dob­rá, tak je prav­dou, že rea­li­ta mne vel­mi vyčer­pá­vá, načež při tom spl­ně­ném snu, o kte­rém jsem jako dítě sni­la, cítím i dnes ohrom­ný zdroj ener­gie. Té men­tál­ní, té fyzic­ké, toho štěs­tí, kte­ré jsem již roky neza­ži­la... je to tak správ­ně? A chce se mi vytáh­nout ješ­tě jed­nu kar­tu.

Intuice (Jak úžas­ně osvo­bo­zu­jí­cí je naslou­chat vnitř­ní­mu hla­su a vní­mat kaž­dou chví­li to, co je potře­ba!)

Hm... tak ano!

IMG 20221018 152516
IMG 20221018 152516

Karty jsou tvo­ře­né vel­mi jem­ně a význa­mo­vě nás vlast­ně neu­stá­le pobí­zí k tomu zahle­dět se do sebe, do volá­ní své duše a u toho pozo­ro­vat oko­lí. Jak nám naslou­chá, jak se mění a kam nás vede.

A tak se stát do vel­ké míry i tvůr­ci své­ho vlast­ní­ho osu­du.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2022, www.synergiepublishing.com

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […] Posted in Recenze knih
  • Robinsonův ostrov - 13.3.201714. března 2017 Robinsonův ostrov - 13.3.2017 17. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/7KObT7zo7WM Posted in Reality show
  • Papežův vymítač18. dubna 2023 Papežův vymítač Nejlepší vymítačský film od Exorcism of Emily Rose? Dost možná. Exorcism žánrovek vzniklo za poslední roky spousta, a většinou to je spíš Miss než Hit, tady zkrátka nic moc nového […] Posted in Krátké recenze
  • Keep, The (1983)10. března 2018 Keep, The (1983) Nacisté se v rumunské pevnosti potkají s mnohem těžším protivníkem, než jsou obyčejní partyzáni… Během druhé světové války, se dostane nacistická jednotka pod […] Posted in Horory
  • Zombik – 2428. října 2018 Zombik – 24 Posted in Komiks
  • Sedm psychopatů - 60 %19. listopadu 2012 Sedm psychopatů - 60 % Jestli se scénáře píšou podle receptu, který nám předvádí scénárista Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost strastiplná práce. Teprve vlastní drsné zážitky, hromada mrtvol a […] Posted in Filmové recenze
  • Disenchantment - S01E01: A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar18. srpna 2018 Disenchantment - S01E01: A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar Stahujte první titulky k první epizodě seriálu Disenchantment  Verze / Rip:WEB-DL (351 433 295 b) Stahujte z webu Serialzone.cz Posted in Titulky
  • Černobylské deníky | Chernobyl Diaries [25%]5. července 2012 Černobylské deníky | Chernobyl Diaries [25%] Černobylské deníky http://www.csfd.cz/film/314550-chernobyl-diaries/ http://www.imdb.com/title/tt1991245/ Alternativní názvy: Chernobyl Diaries, Černobyľské deníky V kinech SR od: […] Posted in Filmové recenze
  • Nepříliš šťastná rodina12. ledna 2023 Nepříliš šťastná rodina Pokud máte zálusk na oddychovou detektivku, tak si určitě nenechte ujít knihu "Nepříliš šťastná rodina" od kanadské spisovatelky Shari Lapeny, jež vydalo nakladatelství Euromedia Group, […] Posted in Recenze knih
  • Devil's Rejects, The (2005)14. září 2016 Devil's Rejects, The (2005)  Zvrácená rodinka ještě neskončila se svým řáděním, ale tentokrát má v patách drsného šerifa, který rozhodně s nikým nejedná v rukavičkách… Po událostech v prvním díle […] Posted in Horory

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70352 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72051 KB. | 18.04.2024 - 06:47:48