Kritiky.cz > Horory > Tusk (2014)

Tusk (2014)

rp Tusk14 cover.jpg
rp Tusk14 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi mro­že? Tak si dávej­te dob­rý pozor, aby jej z vás někdo nechtěl udě­lat!

Podcaster Wallace se vydá­vá do Kanady, aby zde poří­dil inter­view s mla­dí­kem, jehož video se sta­lo hitem inter­ne­tu. Po svém pří­le­tu však zjis­tí, že roz­ho­vor nelze usku­teč­nit a tak se chce zkla­ma­ný vrá­tit zpát­ky domů. Na záchod­cích jed­né z restau­ra­cí ho však zaujme při­pích­nu­tý dopis nezná­mé­ho námoř­ní­ka, kte­rý je ochot­ný vyprá­vět své dob­ro­druž­né pří­běhy. Wallace vycí­tí šan­ci a roz­hod­ne se staré­ho podi­ví­na navští­vit v jeho domě na samo­tě. Netuší však, že se dostal do spá­rů šíle­né­ho psy­cho­pa­ta, kte­rý hod­lá stvo­řit lid­ské­ho mro­že a on se prá­vě stal vhod­ným kan­di­dá­tem…

Český název: Mroží muž
Režie: Kevin Smith
Rok výro­by: 2014
Délka: 102 min
Země: USA
Hrají:
Justin Long…(Wallace Bryton)
Michael Parks…(Howard Howe)
Genesis Rodriguez…(Ally Leon)
Johnny Depp…(Guy Lapointe)
Haley Joel Osment…(Teddy Craft)
…a dal­ší

Ti co mě zna­jí tro­chu lépe z horo­ro­vých strá­nek, vědí, že jsem vel­kým fan­dou nej­růz­něj­ších bizarních/morbidních sním­ků a tak jsem si samo­zřej­mě nesměl Mrožího muže nechat ujít. Slyšel jsem na něj sice růz­no­ro­dé ohla­sy, ale jeli­kož ten­to film mno­zí dost čas­to při­rov­ná­va­jí k mému oblí­be­né­mu The Human Centipede neo­do­lal jsem. Bohužel jsem dost zkla­mán z toho co mi zde bylo nabíd­nu­to, pro­to­že ačko­liv je Kevin Smith veli­ce dob­rý reži­sér, tak na Toma Sixe nemá ani omy­lem (tím mys­lím jeho uje­tost a zvrá­ce­nou před­sta­vi­vost). Popravdě se ani moc nedi­vím, že Johnny Depp nechtěl, aby jeho jmé­no figu­ro­va­lo v závě­reč­ných titul­cích. Vlastně ani moc nechá­pu, proč se zde roz­ho­dl účin­ko­vat – no málem jsem jej ani nepo­znal.
Tusk urči­tě nemá neza­jí­ma­vý děj, ale vlaž­né (sko­ro) až uspá­va­jí­cí tem­po zvláš­tě v prv­ní polo­vi­ně fil­mu, mě dost nudi­lo. Nepomohly ani rádo­by vtip­né hlášky/narážky, kte­rý­mi se nás sna­žil scé­náris­ta potaž­mo Justin Long uchlá­cho­lit. Každopádně ta vyzvá­ně­cí mobil­ní melo­die (The Margarita Song) byla dost chytla­vá. Pořád jsem tak nějak zůstá­val v oče­ká­vá­ní, kdy se koneč­ně dosta­ne­me k těm nechut­ným, bizar­ním scé­nám, ale jak­si se u mě minu­ly účin­kem. Ten na prv­ní pohled gumo­vý kos­tým mro­že a usek­nu­tá noha zabo­ře­ná v ledu – To mělo být ono??? Hm tak já jsem jak­si zvyk­nu­tý na troš­ku jiný (lep­ší) level. Chyběly mi tu všech­ny ty srač­ky, zvrat­ky, vyvře­lé stře­va, lid­ský řev a utrpení…Prostě Kevin Smith zůstal jen u samot­né myš­len­ky, kte­rou nedo­ká­zal lépe zužit­ko­vat.
Justin Long se sice sna­žil v tom svém mro­žím kos­tým­ku hekat, co to jen šlo, ale jak­si jsem mu tu jeho bez­moc­nost nevě­řil. To už mě víc pře­svěd­čil svým zkla­má­ním, že mu jeho děv­če nechce vyho­nit. Prostě a jed­no­du­še, měly se zde mno­hem více zapo­jit emo­ce, jen­že to by se muse­lo něko­mu chtít. Tusk na mě po celou dobu půso­bil hod­ně roz­pa­či­tě, jako­by si reži­sér říkal, jest­li už neza­šel moc dale­ko a při­tom byl tepr­ve na prv­ním roz­ces­tí v puto­vá­ní za uzná­ním a dobrou podí­va­nou. Musím ho ovšem pochvá­lit za obsa­ze­ní Genesis Rodriguez, pro­to­že tahle klis­nič­ka byla váž­ně k sežrá­ní. Jen ško­da, že si v těch poste­lo­vých scé­nách tro­chu více nezasko­ta­či­la. Určitě by to neby­lo na ško­du. Takže v koneč­ném zúčto­vá­ní musím jít na sla­bý prů­měr, kte­rý dávám oprav­du jen se zatnu­tý­mi zuby.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kitchen & the City - kniha6. srpna 2017 Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na několik kategorií. Začíná se saláty, předkrmy a přílohy. Je zde mnoho zvláštností a neobvyklých […] Posted in Recenze knih
  • Karel Gott2. října 2019 Karel Gott Dnes umřel v 80. letech po dlouhé nemoci zpěvák Karel Gott. Připomeňme si jeho umění v jeho pěti nejslavnější písních. Trezor https://www.youtube.com/watch?v=Mcf_dekZPzk Lady […] Posted in Zajímavosti
  • NHL 16 - recenze - 95 %17. září 2015 NHL 16 - recenze - 95 % Tak už několik dní hraji. Pro normální uživatele je dnešní premiéra NHL 16 oslavou. Pro ty s předplacenkou (EA Access) už několik dní (pro maximální dobu hraní 10 hodin) je hra dostupná. […] Posted in Recenze her
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Sony představilo nové ovladače pro PlayStation VR. Kulatý...20. března 2021 Sony představilo nové ovladače pro PlayStation VR. Kulatý... Sony představilo nové ovladače pro PlayStation VR. Kulatý tvar a skvělá ergonomie dovolí hráči při hraní vysokou míru volnosti bez omezení. Posted in Krátké herní aktuality
  • Hellhounds (2009)7. února 2021 Hellhounds (2009) Kleitos se musí vydat do Hádovy říše, aby zachránil duši milované Demetrie.Hrdina a válečník Kleitos si bere za svou manželku princeznu Demetrii. To nemůže zkousnout jeho nejlepší přítel […] Posted in Horory
  • Launch trailer na Marvel's Avengers. Hra vychází už 4....25. srpna 2020 Launch trailer na Marvel's Avengers. Hra vychází už 4.... Launch trailer na Marvel's Avengers. Hra vychází už 4. 9. na PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (Steam). Posted in Krátké herní aktuality
  • Blade: Trinity (2004)14. prosince 2011 Blade: Trinity (2004) Blade vs. Dracula. Trochu divné zakončení této série a pro většinu fanoušků i jisté zklamání Blade i Whistler se stali celostátně hledanými, poté co "denní chodec" neprohlédne upíří […] Posted in Horory
  • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, […] Posted in Recenze knih
  • Spálené stodoly / Les Granges brûlées25. března 2013 Spálené stodoly / Les Granges brûlées „Vy z města jste divní.“ V zasněžených horách v blízkosti Pontarlier je jedné zimní noci nalezeno tělo brutálně zavražděné ženy. Případ přijíždí vyšetřovat soudce Larcher, který od […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76748 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71553 KB. | 19.06.2024 - 00:19:25