Kritiky.cz > Horory > Black Cat, The (1934)

Black Cat, The (1934)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svatební ces­ta se pro mla­dou dvo­ji­ci sta­ne oprav­do­vou noč­ní můrou. Zvrácený sata­nis­ta si totiž nebo­hou ženu vybral jako oběť pro svůj ritu­ál…


Mladí novo­man­že­lé Peter a Joana vyrá­ží vla­kem na sva­teb­ní ces­tu. Jejich cílem se má stát malé měs­teč­ko v Maďarsku. Během jízdy k nim při­sed­ne do kupé dok­tor Werdegast, kte­rý jim začne vyprá­vět svůj veli­ce podiv­ný život­ní pří­běh. Všichni spo­leč­ně násled­ně nastou­pí do auto­bu­su, kte­rý je má odvést k vytou­že­né­mu měs­tu. Během prud­ké­ho deš­tě však dojde k auto­ne­ho­dě a mla­dá žena utr­pí leh­ké zra­ně­ní. Werdegast obě­ma dopo­ru­čí pře­čkat noc v domě své­ho pří­te­le archi­tek­ta Poelziga, kte­rý byd­lí neda­le­ko. Dočkají se vře­lé­ho při­je­tí a dokon­ce i tep­lých poste­lí. Nikdo z nich však nemá ani tuše­ní, že se jejich hos­ti­tel zrov­na chys­tá pro­vést sata­nis­tic­ký ritu­ál, ke kte­ré­mu je potře­ba obě­to­vá­ní mla­dé ženy…

Český název: Černá kočka
Režie: Edgar G. Ulmer
Rok výro­by: 1934
Délka: 65. min
Země: USA
Hrají:
Boris Karloff ………………(Hjalmar Poelzig)
Bela Lugosi ………………..(Dr. Vitus Werdegast)
David Manners …………….(Peter Alison)
Julie Bishop ………………..( Joan Alison)
Harry Cording ………………(Thamal)
… a dal­ší
Obě herec­ké iko­ny Boris Karloff i Bela Lugosi mají na svém kon­tě mno­ho neza­po­me­nu­tel­ných záře­zů v horo­ro­vém žán­ru a díky spo­leč­nos­ti Universal se jim poda­ři­lo spo­leč­ně nato­čit něko­lik z nich. Tento film se stal jejich „pre­mi­é­rou“ ve kte­ré je moh­li divá­ci vidět hrát spo­leč­ně. Díky vychyt­ra­lé­mu mar­ke­tingo­vé­mu tahu reži­sé­ra a scé­náris­ty v jed­né oso­bě Edgara G. Ulmera, kte­rý pou­žil jako rekla­mu stej­no­jmen­nou povíd­ku E. A. Poea (přes­to­že s ní film nemá prak­tic­ky nic spo­leč­né­ho).
Černobílý sní­mek vzhle­dem k době své­ho vzni­ku sice nena­bí­zí nějak vel­kou por­ci hrů­zy, ale ono hod­ně zále­ží, jak se na to člo­věk dívá. Skvělé herec­ké umě­ní obou pánů (Karloff, Lugosi) je již samo oso­bě pas­tvou pro oči. Především pak Boris díky své­mu vzhle­du a uhran­či­vé­mu pohle­du doká­zal pošimrat na zádech nejed­no­ho fanouš­ka a to i bez mas­ky. Tady ho sta­či­lo navléct do čer­né­ho hábi­tu, neby­lo potře­ba něja­kých zdlou­ha­vých dia­lo­gů a i přes­to doká­zal navo­dit doce­la sluš­nou por­ci mra­zi­vé atmo­sfé­ry. Bela mu však zdat­ně kon­ku­ro­val, přes­to­že mi mís­ty při­šlo, že hrál až „dru­hé hous­le“. To však bylo zapří­či­ně­no cha­rak­te­ris­ti­kou jeho posta­vy.  
Co mně však dosta­lo na sním­ku nej­ví­ce, byl samot­ný ate­li­ér archi­tek­to­va domu. Propracované kuli­sy, tajem­ství ukry­té ve skle­pe­ní a vhod­ně zvo­le­ný hudeb­ní dopro­vod doká­za­li v této kom­bi­na­ci vytvo­řit sluš­nou dáv­ku napí­na­vé atmo­sfé­ry. Asi nej­vět­ší třeš­nič­kou byly ony „úmrt­ní“ scé­ny, kte­ré sice u někte­rých jedin­ců mohou vyvo­lat posměš­né úškleb­ky, ale v době vzni­ku zapří­či­ni­ly, že v někte­rých zemích byl film zaká­zán. Kupříkladu ona scé­ny, při kte­ré mělo dojít mimo kame­ru ke svlé­ká­ní z kůže. No dneš­ní reži­sé­ři by si zřej­mě teh­dy vůbec nevrz­li. Podobné kla­si­ky mám veli­ce rád a tak dám z úcty nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní, přes­to­že znám i lep­ší fil­my z oné doby.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rammbock (2010)5. listopadu 2022 Rammbock (2010) Německá zombie jednohubka, která se ve svém subžánru rozhodně neztratí a má co nabídnout.Michael přijíždí do Berlína, aby vrátil klíče od bytu své bývalé přítelkyni Gabi a pokusil se jí […] Posted in Horory
  • Večerníček 5018. května 2023 Večerníček 50 Posted in Videa
  • Karel May – fakta nebo fikce?9. července 2020 Karel May – fakta nebo fikce? Letos vzpomínáme 178. výročí narození Karla Maye a 100. výročí jeho smrti (*Ernsthall, 25. února 1842 – 30. března 1912, zemřel na nachlazení po přednášce ve Vídni). A také 119. výročí […] Posted in Speciály
  • Kevine?!14. června 2022 Kevine?! Posted in Komiks
  • Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby7. května 2018 Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby Michael patří mezi nejtalentovanější komiky slovenské standupové scény. Teď je na nejlepší cestě získat si i české publikum. V současnosti si můžete jeho skeče užít v pořadu Comedy Club na […] Posted in Rozhovory
  • Slunce, seno, jahody16. června 2022 Slunce, seno, jahody Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) přijíždí do vesnice Hoštice na prázdninovou praxi. Chce tu v místním kravíně experimentovat na téma dojivosti krav v souvislosti s kulturou prostředí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Google chce zatrhnout stahování filmů načerno11. října 2012 Google chce zatrhnout stahování filmů načerno Provozovatel internetového vyhledávače Google se domluvil s americkým filmovým studiem na možnosti uvedení filmů na kanálech YouTube a ke stažení na Google Play.   Praha, 11. říjen […] Posted in Články
  • Survivor - 15. díl (SK-25, 26.) - Inspirace Pokémonem14. března 2022 Survivor - 15. díl (SK-25, 26.) - Inspirace Pokémonem Díl začínáme debatami po Adamově vyřazení v kmeni Azua a v kmeni Mao debatami o tom, kdo asi vyhrál souboj. Jak víme, zvítězil Vladimir. SK-25. díl Hned na začátku vidíme, jak Aylin […] Posted in Reality show
  • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […] Posted in Rozhovory
  • Grimsby - Obsah/O filmu7. března 2016 Grimsby - Obsah/O filmu             OBSAH               Na Oscara nominovaný držitel Zlatého glóbu Sacha Baron Cohen – tvůrce postav Borata, Bruna a Aliho G – se vrací se zcela novou postavou: přichází Nobby […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11112 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71832 KB. | 22.07.2024 - 06:11:44