Kritiky.cz > Horory > Dog Soldiers (2002)

Dog Soldiers (2002)

rp Dog Soldiers 28200229.jpg
rp Dog Soldiers 28200229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mělo jít jen o rutin­ní vojen­ské cvi­če­ní. To však ješ­tě nikdo z nich neměl tuše­ní, že se na skot­ské vrcho­vi­ně skrý­vá rodi­na nena­syt­ných vlkodla­ků…
Na skot­skou vrcho­vi­nu při­lé­tá jed­not­ka ser­žan­ta Wellse, aby se zde zúčast­ni­la běž­né­ho vojen­ské­ho cvi­če­ní. Což někte­ří jeho muži nene­sou pří­liš licho­ti­vě. Přece jenom zdej­ší nehos­tin­né lesy nejsou tím neji­de­ál­něj­ším mís­tem na strá­ve­ní něko­li­ka příš­tích nocí. Nikdo z nich však nemá ani tuše­ní, že jejich mise má úpl­ně jiné opod­stat­ně­ní, než jaké jim bylo řeče­no. Velmi záhy to však pocí­tí na vlast­ní kůži. Již po pár hodi­nách nara­zí na opuš­tě­ný tábor, všu­de jen samá krev, zbra­ně a nevy­pá­le­ná muni­ce. Jediný kdo pře­žil je kapi­tán Ryan, veli­tel spe­ci­ál­ní jed­not­ky, se kte­rým Cooper nemá zrov­na nej­vře­lej­ší vztah. Když tu náh­le zazní z lesa prv­ní vlčí zavy­tí a vojá­ci se záhy stá­va­jí lov­nou zvě­ří něko­li­ka vlkodla­ků…

Český název: Psí vojá­ci
Režie: Neil Marshall
Rok výro­by: 2002
Délka: 105 min
Země: Velká Británie / Lucembursko / USA
Hrají:
Kevin McKidd...(Cooper)
Sean Pertwee...(Harry G. Wells)
Emma Cleasby...(Megan)
Darren Morfitt...(„Spoon“ Witherspoon)
Liam Cunningham...(Ryan)
...a dal­ší
Neila Marshalla mám coby reži­sé­ra doce­la rád, hlav­ně díky jeho Pádu do tmy, ale tomu­to vlkod­la­čí­mu fil­mu jsem nikdy nepři­šel na chuť. Viděl jsem už hezkou řád­ku horo­rů s vlkod­la­čí téma­ti­kou, ale tohle byl při tro­še dob­ré vůle jen oby­čej­ný prů­měr, kte­rý mě navíc ani moc neba­vil. Dokud se děj ode­hrá­val ješ­tě v lese, dalo se to pře­žít bez úho­ny a to hlav­ně díky něko­li­ka tref­ným hláškám a zají­ma­vým cha­rak­te­ris­ti­kám někte­rých postav (vojá­ků). Navíc se dalo ale­spoň obdi­vo­vat pro­stře­dí. Jenže ve chví­li kdy zača­li úto­čit vlkod­la­ci a násle­do­val pře­sun do bará­ku, zača­lo pro mě hoto­vé utr­pe­ní.
Ty nepři­ro­ze­né vlkod­la­čí pohy­by a nepří­liš pove­de­né mas­ky byli sice způ­so­be­ny nevel­kým roz­poč­tem a fak­tem, že se pod kos­týmy ukrý­va­li her­ci na chů­dách, ale to nebyl jedi­ný důvod, proč se mi to nelí­bi­lo. Nelogické cho­vá­ní někte­rých postav a pře­mrš­tě­ná „chytrost/nebo to byla blbost?“ vlkodla­ků, zača­la zavá­nět paro­dií na tyto fil­my. Pižlaní nožem do ruky, neko­neč­né čeká­ní kdy koneč­ně urve něko­mu vlkodlak hla­vu (váž­ně jsem nechá­pal, na co pořád čeka­li, když stá­li od obě­ti ani ne půl met­ru) a k tomu totál­ní vylí­za­nost vět­ši­ny vojá­ků.
Úplně si však doká­žu před­sta­vit, že se během natá­če­ní muse­li všich­ni zúčast­ně­ní dob­ře poba­vit. Kdyby někdo obsa­dil do toho­to fil­mu mě samot­né­ho, asi bych se stu­pi­di­tě scé­ná­ře taky chech­tal. Ono to ostat­ně bylo vidět i na samot­ných her­cích, kte­ří vesměs neje­vi­li žád­né znám­ky stra­chu. Abych však jen neha­nil, dalo se tu nara­zit i na něko­lik slib­ných momen­tů. Krve tu bylo dost, vět­ši­na důle­ži­tých oka­mži­ků (mor­dů) se ode­hrá­la stej­ně mimo zábě­ry kame­ry, ale ale­spoň to tvůr­ci vyna­hra­di­li tro­chou toho gore. Když zavřu obě oči dám tomu prů­měr­né hod­no­ce­ní, ale roz­hod­ně Psí vojá­ky nepo­tře­bu­ji hod­ně dlou­ho dobu vidět zno­vu. Nebo si to ješ­tě roz­mys­lím…!
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Třináctka - Thirteen4. prosince 2008 Třináctka - Thirteen Tracy chce být cool. Evie je cool. Tracy se skamarádí s Evie. Tracy to nezvládá, Evie se směje. "Bejt IN" nemusí být zas […] Posted in Recenze
  • Citrus Springs (2016)7. března 2022 Citrus Springs (2016) Obyvatele městečka Citrus Springs začne terorizovat brutální sériový vrah.Obyvatelé městečka Citrus Springs jsou znepokojeni sérií brutálních vražd. Policie zatím nemá žádné stopy, které […] Posted in Horory
  • Westworld - Zhuangzi (S04E05)25. července 2022 Westworld - Zhuangzi (S04E05) Čtvrtá sezóna se nám překlopila do druhé půlky. Předchozí epizody byly neslané, nemastné, ale připravovali příběh pro velká překvapení v předchozím dílu a samozřejmě i v tom zatím  […] Posted in TV Recenze
  • One Percenter19. března 2024 One Percenter Japonská pocta filmovému natáčení i akčním filmům jako takovým se zkušeným martial arts expertem Takem Sakagučim, který si ve filmu zahrál hrdinu akčních filmů, který je nespokojen s […] Posted in Krátké recenze
  • Václav Kaplický - Nalezeno právem18. srpna 2020 Václav Kaplický - Nalezeno právem Václav Kaplický je celkem známý český autor, který se ve svých románech zabýval historickou tematikou, zvláště pak husitským hnutím. Paradoxně je ale asi nejvíce znám za své dílo "Klapo na […] Posted in Recenze knih
  • Killing Kind, The (1973)27. srpna 2012 Killing Kind, The (1973) John Savage v roli psychopatického zabijáka, který k smrti nenávidí ženy. Terry se po dvou letech vrací z vězení za hromadné znásilnění místní dívky. Opět začne bydlet v ubytovně své […] Posted in Horory
  • One Direction: This Is Us - 55 %29. srpna 2013 One Direction: This Is Us - 55 % Když se v létě 2010 Naill Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles a Louis Tomlinson přihlásili do britské talentové soutěže The X-Factor, toužili po sólové dráze zpěváků. Jako jedinci […] Posted in Filmové recenze
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […] Posted in Speciály
  • Déjá Vu15. června 2010 Déjá Vu Déja Vu je stav, kdy máte pocit, že znovu prožíváte stejnou situaci. Déja Vu je také film, který se sice podle tohoto pocitu jmenuje, ale příliš s ním […] Posted in Recenze
  • S31E01: The Winter of Our Monetized Content3. října 2019 S31E01: The Winter of Our Monetized Content První české titulky  pro 1. epizodu 31. sezóny seriálu Simpsonovi. Stahujte z webu Simpsonovi.Blog. Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51186 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71962 KB. | 24.04.2024 - 01:11:41