Kritiky.cz > Horory > Embrace of the Vampire (2013)

Embrace of the Vampire (2013)

rp embrace of the vampire.jpg
rp embrace of the vampire.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Být pan­nou na uni­ver­zi­tě není nic leh­ké­ho. Zvláště když začne­te ve spo­leč­nos­ti nadr­že­ných stu­den­tů poci­ťo­vat vlast­ní chtí­če…

Charlotte opouš­tí kato­lic­kou ško­lu a nastu­pu­je na kla­sic­kou uni­ver­si­tu. Tichá a zatím nepo­sk­vr­ně­ná dív­ka si seže­ne prá­ci, začne cho­dit na hodi­ny šer­mu a sna­ží se adap­to­vat mezi ostat­ní stu­den­ty. Jenomže se jí to moc neda­ří. Dívky na ni žár­lí, no chlap­ci by jí nej­ra­dě­ji dosta­li do poste­le (vlast­ně i dív­ky). Nové mís­to sebou však při­ná­ší i podiv­né noč­ní můry, někdy děsi­vé, jin­dy hříš­né) a vydě­še­ná Charlotte začne poma­lu odha­lo­vat hro­zi­vé rodin­né dědic­tví, kte­ré má co do čině­ní s její krví. Brzy navíc začí­na­jí v jejím oko­lí umí­rat lidé, kte­ré údaj­ně roz­tr­ha­lo divo­ké zví­ře…

Režie: Carl Bessai
Rok výro­by: 2013
Délka: 91. min
Země: Kanada
Hrají:
Sharon Hinnendael …………………(Charlotte Hawthorn)
Victor Webster ……………………..(Profesor Cole / Stefan)
Kaniehtiio Horn …………………….(Nicole)
C.C. Sheffield ………………………(Eliza)
Chelsey Reist  ………………………(Sarah Campbell)
…a dal­ší

Tento pokus o nato­če­ní „video rema­ku“ stej­no­jmen­né­ho sním­ku z roku 1995 se svým před­chůd­cem mno­ho spo­leč­né­ho nemá, tedy pokud nepo­čí­tám pod­prů­měr­nou kva­li­tu a pěk­nou hereč­ku v hlav­ní roli. Po horo­ro­vé strán­ce se tato upí­ři­na roz­je­de až ke kon­ci sním­ku a koneč­ně uvi­dí­me i tro­chu té krve, ale jinak je atmo­sfé­ra i záplet­ka dosti bíd­ná. Já však ten­to­krát nebu­du asi moc objek­tiv­ní, pro­to­že bych tomu­to fil­mu musel dát dost níz­ké hod­no­ce­ní. Jelikož však Sharon Hinnendael pat­ří mezi moje oblí­ben­ky­ně, již od kon­tro­verz­ní­ho seri­á­lu Look (2010) – věř­te, že kvů­li herec­kým schop­nos­tem urči­tě ne – musím pros­tě lehce nad­hod­no­tit svůj cel­ko­vý dojem z fil­mu. Ani ten­to­krát se totiž tahle mla­dá hereč­ka roz­hod­ně nesty­dě­la a potě­ši­la muž­ské pub­li­kum svým tělem. Tady však je to ješ­tě dost decent­ní (v seri­á­lu se může­me podí­vat, až jak se říká „do kuchy­ně“), jinak naho­ta a ero­tic­ké scé­ny tu pat­ří asi k tomu nej­lep­ší­mu co nám Carl Bessai nabíd­nul.
Embrace of the Vampire sku­teč­ně neu­ra­zí, ale horo­ro­vé fan­dy ani moc nepo­tě­ší. Začátek nám při­tom nabíd­nul sluš­ný roz­jezd, kte­rý ovšem trval jen chví­li a poslé­ze se musí divák spo­ko­jit s dal­ší tee­nager­skou slad­kou záplet­kou, kterak je sluš­ná dív­ka (ješ­tě pan­na) pokou­še­na svý­mi chtí­či, před­sta­va­mi a nadr­že­nou spo­leč­nos­tí kolem sebe. Ani mi moc ten­to­krát neva­di­ly ony jis­kří­cí sno­vé pasá­že, ale­spoň se bylo na co dívat. K naší smů­le se však tvůr­ci zřej­mě k malé­mu roz­počtu moc do akč­ních scén nepouš­tě­li a tak se musí­me spo­ko­jit s jed­nou boda­cí scé­nou. 
Teprve jak už jsem nazna­čil o pár řád­ků víše ke kon­ci fil­mu, se to koneč­ně posu­ne smě­rem k lep­ší­mu a ost­ré tesá­ky začnou úřa­do­vat. Takže ten­to kou­sek může­te v pokli­du obe­jít a vůbec o nic nepři­jde­te. Snad jen kdy­bys­te zatou­ži­li po naho­tě a ero­tic­kém jis­kře­ní. Nic víc si z toho ani neod­ne­se­te. Pokud vám tedy ke štěs­tí nepo­sta­čí detail­ní záběr na dív­čí krk, po kte­rém sté­ka­jí pra­mín­ky krve. Lepších upí­řin exis­tu­je celá řada, ale ten­to film je jen utvr­dil v tom, že rok 2013 je pros­tě hod­ně sla­bý v oprav­du dob­rých fil­mech. 

Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Památkáři | The Monuments Men [60%]15. června 2014 Památkáři | The Monuments Men [60%] George Clooney neplatí jen za výborného herce ale dokázal si vytvořit i docela solidní režisérskou kariéru. Od jeho posledního snímku, Den zrady, už uběhly tři roky a tak nastal čas pro […] Posted in Filmové recenze
  • Stitches (2012)4. srpna 2018 Stitches (2012) Zemřeli během narozeninové oslavy klaun, můžete očekávat po nějakém čase jeho návrat ze záhrobí… Malý Tommy slaví desáté narozeniny a tak si mohl domů pozvat i několik […] Posted in Horory
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […] Posted in Rozhovory
  • Udělej to jako racek. Vy... se na to! podtitul- Jak jsem (téměř) přestala být milá14. května 2023 Udělej to jako racek. Vy... se na to! podtitul- Jak jsem (téměř) přestala být milá Přemýšlíte nad svým životem? Jste nespokojeni, nedokážete se bránit druhým lidem, chcete změnu? Neumíte se hádat a raději ustupujete? Právě vám je určena kniha s názvem Udělej to jako […] Posted in Recenze knih
  • 3D záznamy z koncertů? U2 už s nimi začalo!6. července 2018 3D záznamy z koncertů? U2 už s nimi začalo! U2 jako první kapela na světě natočila záznam ze svého turné Vertigo kompletně ve 3D. Podle Bona chce skupina U2 prostřednictvím 3D záznamu dovolit i mladým fanouškům pocítit vřavu a […] Posted in Filmové recenze
  • Robinsonův ostrov - 26. 4. 201728. dubna 2017 Robinsonův ostrov - 26. 4. 2017 30. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/O6lAVlT2Tgk Posted in Reality show
  • Warbirds (2008)3. dubna 2021 Warbirds (2008) Ženská posádka bombardéru, tajný náklad k ukončení 2. světové války, hrstka japonských vojáků a obrovské hejno prehistorických ptakoještěrů. To vše pod hlavičkou Syfy…Poté co […] Posted in Horory
  • Wisher, The (2002)2. srpna 2017 Wisher, The (2002) Ve stromech prý žijí bytosti, která vám splní vaše přání. Ovšem poněkud drastičtějším způsobem, než vám bude milé… Studentka Mary je vášnivou milovnicí hororových filmů, což […] Posted in Horory
  • Rawmania10. září 2017 Rawmania Raw recepty jsou trendy, o tom není pochyb. Co se ale na tento způsob stravování podívat pěkně pomalu, zapomenout na nádherné fotky raw dortů na instagramu a zkusit raw pokrmům porozumět […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33858 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72227 KB. | 19.05.2024 - 06:41:05