Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek’s Thrilling Tales) - 60 %

Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek’s Thrilling Tales) - 60 %

Photo © Dreamworks Pictures
Photo © Dreamworks Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D (2003), Shrekovy Vánoce (2007) a Shrek a hrůza (2010). Pokud nemá­te tedy už přešhre­ko­vá­no, může­te si pře­číst moji mini recen­zi k jed­not­li­vým pří­bě­hům!

Photo © Dreamworks Pictures

Povídka č.1. - Prase, které křičelo „Vlkodlak“

Malá pra­sát­ka při­vá­že­jí své­ho tře­tí­ho bra­t­ra Heimlicha zpět domů na vozí­ku. Cestou mu vytý­ka­jí, že je až moc pode­zří­va­vý vůči ostat­ním, a pro­to se věč­ně dostá­vá do potí­ží. Heimlich jim nako­nec slí­bí, že už bude hod­né pra­sát­ko. To by se však do ved­lej­ší­ho domu nesměl při­stě­ho­vat nový sou­sed - vlk s nádo­bíč­kem. Heimlichovi se jeho cho­vá­ní nelí­bí, a tak jej sle­du­je svým dale­ko­hle­dem v povzdá­lí z okna své­ho domo­va, aby zjis­til co je onen nový sou­sed zač. Pravda je děsi­vá - vlk se totiž za úplň­ku mění v tlus­tou žen­skou, kte­rá má zálusk na nadí­va­ná pra­sát­ka k veče­ři. Podaří se Heimlichovi varo­vat a zachrá­nit své bra­t­ry včas?

Jedná se o nej­krat­ší povíd­ku ze všech, sto­páž cca šest minut. Děj sice moci divá­ka neu­chvá­tí, ale jako pře­de­hra fun­gu­je dob­ře. Animace je cel­kem kva­lit­ně pro­pra­co­va­ná na to, že jde o men­ší kraťas. Smích nebo dokon­ce strach na duši divá­ka to sice nevy­vo­lá, ale ale­spoň se uchecht­ne na bláz­ni­vým nápa­dem 🙂

Hodnocení povíd­ky: 55 %

Photo © Dreamworks Pictures

Povídka č. 2 - Noc živých mrkví

V dal­ší povíd­ce jsou hlav­ní­mi akté­ry hrdi­no­vé z celo­ve­čer­ní­ho ani­má­ku Monstra vs. Vetřelci (2009), kon­két­ně Dr. Šváb, mod­rý rosol B.O.B. a Obojživelník. Děj se ode­hrá­vá v pod­ve­čer o Halloweenu kolem jed­no­ho stra­ši­del­né­ho domu, kde  ze země vylé­za­jí zom­bie mrkve. Na návště­vu při­chá­zí také roso­lo­vi­tý B.O.B., kte­rý je napa­den jed­nou z nich a to mrkve váž­ně nesná­ší. Následuje vel­ká mrkví inva­ze, kte­rá napa­dá nic netu­ší­cí lidi v domě a mění je v zom­bie. Na pomoc při­chá­zí B.O.B.ovi přá­te­lé, aby se vypo­řá­da­li s nesku­teč­ně zákeř­ným zlem...

Tato povíd­ka má zkrát­ka šmrnc a divák se u ní baví od začát­ku až do kon­ce. Je to veli­ce vtip­né, svě­ží a dokon­ce kra­pek i děsi­vé. Odkaz na Shreka sice v ní nena­jde­te, ale zato desít­ky zom­bii mrkví to ano 🙂

Hodnocení povíd­ky: 80 %

Photo © Dreamworks Pictures

Povídka č. 3 - Dych Lorda Farquaada

Děj povíd­ky je zasa­zen mezi prv­ním a dru­hým dílem původ­ní­ho fil­mu, kdy Shrek a Fiona po svat­bě i s oslí­kem jedou v cibu­lo­vém kočá­ře na sva­teb­ní ces­tu. Cestou je však prin­cez­na Fiona une­se­na Theloniusem,přisluhovačem mrt­vé­ho lor­da, kte­rý ji odne­se do pro­kle­té­ho lesa. Shrek a oslík jsou mu v patách. Dostanou se na hřbi­tov duchů, kde stra­ší lord Farquaad i se svým dra­kem...

Shrek i s užva­ně­ným oslí­kem je koneč­ně na scé­ně, ale není to žád­né vele­dí­lo. Scénář je jed­no­du­chý a bez nápa­dů. To čím bavi­li fil­my SHREK 1 a 2 tu pros­tě nena­jde­te.

Hodnocení: 50 %

Photo © Dreamworks Pictures

Shrnutí:

Nový Shrek’s Thrilling Tales (2012) nepři­ná­ší nic nové­ho a nebýt dru­hé povíd­ky se zom­bii mrkve­mi, dalo by se říct, že jde zce­la o zby­teč­né dílo. Kam se poděl ten vtip a nápa­dy z prv­ních dvou fil­mů? Úpřímně, já už mám tolik přešhre­ko­vá­no, že zlo­b­ra a jeho baži­nu na něja­ký čas nemůžu ani cítit. Celkově mu dávám 60 %, i když si mys­lím, že jde o zby­teč­ný sní­mek. Děti snad potě­ší!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13064 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71598 KB. | 24.06.2024 - 15:13:20