Kritiky.cz >

Black Panther: Wakanda nechť žije

Black Panther: Wakanda nechť žije je film, na kte­rý jsem byla vel­mi zvě­da­vá už jen pro­to, jak si celý fil­mo­vý štáb doká­zal pora­dit s neče­ka­ným úmr­tím hlav­ní­ho hrdi­ny Chaewicka Bosemana,... Read more »

Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království...

Chystá se nový seri­ál, kte­rý bude zasa­zen do krá­lov­ství Wakanda. Pro Disney+ ho skr­ze svou pro­dukč­ní spo­leč­nost Proximity Media vypro­du­ku­je reži­sér Ryan Coogler (Black Panther, Black Panther 2). O čem... Read more »

Activision si mne ruce, značka Call of Duty za rok vydělala 3...

Activision si mne ruce, znač­ka Call of Duty za rok vydě­la­la 3 mili­ar­dy ame­ric­kých dola­rů (65 428 077 966 Kč). Dle posled­ních zpráv, se dob­ře pro­dá­vá i nej­no­věj­ší díl Call of Duty: Black Ops... Read more »

Finální trailer ke Call of Duty: Black Ops Cold War láká na...

Finální trai­ler ke Call of Duty: Black Ops Cold War láká na kam­paň Read more »

Nové zombie promo ke Call of Duty: Black Ops Cold War

Nové zom­bie pro­mo ke Call of Duty: Black Ops Cold War Read more »

Zombie na nových obrázcích z Call of Duty: Black Ops Cold War

Zombie na nových obráz­cích z Call of Duty: Black Ops Cold War Read more »

Call of Duty: Black Ops Cold představuje zombíky

Call of Duty: Black Ops Cold před­sta­vu­je zom­bí­ky Read more »

Ode dneška si na konzoli PlayStation 4 můžete vyzkoušet Call...

Ode dneška si na kon­zo­li PlayStation 4 může­te vyzkou­šet Call of Duty: Black Ops Cold War v alpha ver­zi Read more »

Call of Duty: Black Ops Cold War představuje gameplay z...

Call of Duty: Black Ops Cold War před­sta­vu­je gameplay z kam­pa­ně Read more »

Call of Duty: Black Ops Cold War představuje multiplayer

Call of Duty: Black Ops Cold War před­sta­vu­je mul­tipla­yer Read more »

RTX trailer na Call of Duty: Black Ops Cold War

RTX trai­ler na Call of Duty: Black Ops Cold War Read more »

Unikly další informace o novém Call of Duty, tentokrát o...

Unikly dal­ší infor­ma­ce o novém Call of Duty, ten­to­krát o mul­tipla­ye­ru. Podle zná­mé­ho insi­de­ra TheGamingRevolution Call of Duty: Black Ops Cold War prý půso­bí, jako kdy­by Black Ops 2 a Black Ops... Read more »

Nové Call of Duty bude přímým pokračováním Black Ops a...

Nové Call of Duty bude přímým pokra­čo­vá­ním Black Ops a bude zasa­ze­né do 80. let. Podíváme se na iko­nic­ká mís­ta stu­de­né vál­ky, včet­ně Východního Berlína, Vietnamu, Turecka, sovět­ské­ho veli­tel­ství KGB atd.... Read more »

Upoutávka na čtvrteční digitální Gamescom, který...

Upoutávka na čtvr­teč­ní digi­tál­ní Gamescom, kte­rý začí­ná ve 20:00 naše­ho času a potr­vá tři dny. Čekat může­me něko­lik svě­to­vých pre­mi­ér jako Age of Empires 3: Definitive Edition, Call of Duty:... Read more »
Stránka načtena za 2,59713 s | počet dotazů: 203 | paměť: 47885 KB. | 25.04.2024 - 05:53:38