Kritiky.cz >

DoJÍT k sobě

V posled­ní době se vel­mi roz­má­há kro­mě běhu i trend „chůze, cho­ze­ní, pro­chá­ze­ní se“. Pokud hle­dá­te vhod­né­ho rád­ce, jež by vás blí­že zasvě­til do této akti­vi­ty, a záro­veň se podě­lil i o své... Read more »
Stránka načtena za 2,51051 s | počet dotazů: 173 | paměť: 47134 KB. | 21.04.2024 - 22:10:13