Kritiky.cz > Recenze knih > DoJÍT k sobě

DoJÍT k sobě

342699517 769303371272639 9118898179248144762 n
342699517 769303371272639 9118898179248144762 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V posled­ní době se vel­mi roz­má­há kro­mě běhu i trend „chůze, cho­ze­ní, pro­chá­ze­ní se“. Pokud hle­dá­te vhod­né­ho rád­ce, jež by vás blí­že zasvě­til do této akti­vi­ty, a záro­veň se podě­lil i o své tipy, urči­tě sáh­ně­te po novin­ce „DoJÍT k sobě“ od Jarmily Mandžukové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Vyšehrad.

Když jsem popr­vé spat­ři­la tuto kni­hu, hned jsem vědě­la, že ji musím mít, neboť běh je pro oso­bu bez fyzič­ky vyčer­pá­va­jí­cí a namá­ha­vý, a nao­pak chůze je dob­rý kom­pro­mis, jak se pohy­bo­vat, a záro­veň si užít pohyb v pří­ro­dě.

Kniha se zabý­vá chůzí jako tako­vou, ostat­ně je to nej­jed­no­duš­ší ces­ta ke zdra­ví: „Chůze je pro­ti­lé­kem na uspě­cha­nost, kte­rá ovlád­la naše živo­ty“. Po pře­čte­ní této vel­mi zají­ma­vé pub­li­ka­ce jsem se dozvě­dě­la, nejen to, jak správ­ně cho­dit, jak čas­to a hlav­ně jak „dale­ko“, ale i to jak moc může chůze pro­spí­vat naše­mu tělu a hlav­ně zdra­ví.

Autorka si sku­teč­ně dala vel­kou prá­ci, aby vyjme­no­va­la všech­ny před­nos­ti chůze, a to jak pro­spí­va­jí naše­mu zdra­ví. U kaž­dé oblas­ti se zasta­vi­la a vel­mi sro­zu­mi­tel­ně a dopo­drob­na vysvět­li­la tak, že člo­vě­ku nezbý­vá, než si „CHŮZI“ oprav­du zami­lo­vat a apli­ko­vat ji do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta.

„Není pro­to ani tak důle­ži­té, kam jde­me nebo jak dale­ko jde­me. Je důle­ži­té jít. Prostě jít pěš­ky, to do naše­ho živo­ta při­ná­ší klid, radost a spo­ko­je­nost. Chuť někam se dostat, něco vidět. Najít si čas na sebe, poro­zu­mět si sám se sebou, se svo­jí vlast­ní duší.“

Pět vel­kých kapi­tol a i pod­ka­pi­tol oži­vu­jí jed­not­li­vé výro­ky slav­ných osob­nos­tí, kte­ré se v minu­los­ti vyjá­d­ři­li k chůzi, cho­ze­ní, pro­chá­ze­ní se a kro­kům. Je to vel­mi milé zpes­t­ře­ní, jež vás donu­tí na chví­li se zasta­vit a popře­mýš­let nad vyřče­ný­mi sta­rý­mi prav­da­mi.

Kromě širo­kých infor­ma­cích  sou­vi­se­jí­cích s chůzí se v může­te těšit na inspi­ra­ci a moti­va­ci pro­střed­nic­tvím pout­ních cest, na les­ní tera­pii, ale i na to, jak pečo­vat o své nohy a cho­di­dla, jak si dopřát reflex­ní tera­pii, vodo­léčbu či otu­žo­vá­ní pro­střed­nic­tvím cho­ze­ní nabo­so v pří­ro­dě.

Kniha je napsá­na vel­mi sro­zu­mi­tel­nou for­mou a autor­ce se sku­teč­ně poda­ři­lo vytvo­řit sku­teč­né­ho prů­vod­ce na „cho­ze­ní“, ať už bosky nebo v botách. 

Malinko mě však při čte­ní ruši­lo, že někte­ré myš­len­ky, i když jiný­mi slo­vy se v kni­ze čas­to opa­ko­va­ly, ale na kva­li­tě kni­hy to nijak neu­bí­rá, prá­vě nao­pak - „opa­ko­vá­ní je mat­kou moud­ros­ti“.

Navíc se mi líbi­la závě­reč­ná slo­va autor­ky a dou­fám, že všich­ni, kdo si najdou chvi­lič­ku a pře­čtou si tuto kni­hu, najdou stej­nou život­ní filo­zo­fii jako paní Jarmila: „Když jdu, ovlá­dá mě pocit leh­kos­ti a krá­sy pří­ro­dy a pros­tou. Život se stá­vá plněj­ší, vědo­měj­ší, živěj­ší, plno­hod­not­něj­ší, pros­tě LEPŠÍ. Chůze for­mu­je můj život, můj vztah k pří­ro­dě, vesmí­ru, ale pře­de­vším můj vztah k sobě....“

DoJÍT k sobě

Napsala: Jarmila Mandžuková

Vydalo nakla­da­tel­ství Vyšehrad v Praze roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Stran: 112

ISBN: 978-80-7601-752-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • BYLINKY KOLEM NÁS3. srpna 2023 BYLINKY KOLEM NÁS Bylinková sezóna je v plném proudu, ta proč si k ruce nevzít tak trochu nevšedního pomocníka v podobě praktické publikace "Bylinky kolem nás" od autorky Markéty Růženky Vopičkové, jež […] Posted in Recenze knih
  • Atlas rostlin – kvetoucí byliny12. ledna 2024 Atlas rostlin – kvetoucí byliny Jste milovníci květin, které můžete najít v přírodě? Nebo vás jen zajímá, jak se jmenuje kvetoucí rostlina, kterou spatříte při procházce po louce? Pak by vás mohla zaujmout právě tato […] Posted in Recenze knih
  • Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme5. srpna 2023 Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme Hledáte zajímavou knihu pro sebe i své blízké? Chcete prožít zajímavý myšlenkový proces týkající se vašeho života? Máte rádi knihy, které vás nutí přemýšlet nad vlastním životem? Tak právě […] Posted in Recenze knih
  • Nádhera být ženou4. srpna 2023 Nádhera být ženou Umění být vždy a za každé situace "nádhernou a přitažlivou" ženou, je velmi náročná disciplína, na které se vyplatí pracovat každičký den. Ovšem ne pro chtivá jiná oka, ale především sama […] Posted in Recenze knih
  • Bylinky kolem nás-čtyřicet nejrozšířenějších bylin s recepty na kosmetiku, čaje i dobroty25. července 2023 Bylinky kolem nás-čtyřicet nejrozšířenějších bylin s recepty na kosmetiku, čaje i dobroty Máte rádi bylinné čaje? Chcete se naučit, jak bylinky sbírat a dále je zpracovávat? Chcete si vyrobit svůj smrkový med či petrklíčové víno? Právě vám, milovníkům bylinek, možná […] Posted in Recenze knih
  • Balení kufru na dovolenou na horách - kompletní průvodce11. července 2023 Balení kufru na dovolenou na horách - kompletní průvodce Dovolená na horách je pro milovníky přírody a outdoorových aktivit skutečným zážitkem. Nezapomenutelné výhledy, dobrodružné stezky a posilující vzduch - to jsou jen některá lákadla, která […] Posted in Domácí rady
  • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
  • Stromy – Do kapsy20. března 2023 Stromy – Do kapsy Máte rádi přírodu, rádi ji zkoumáte a chtěli byste umět určit pojmenovat strom či keř, který na své procházce, výletě či toulkách potkáte? Pak by vás tato útlá knížečka mohla […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života5. února 2023 Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života Najděte svůj vlastní Lagom a osvojte si šťastný a spokojený způsob života, ve kterém budete mít všechno "tak akorát". A abyste na této cestě byli skutečně úspěšní, s tím vším Vám pomůže […] Posted in Recenze knih
  • Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením31. prosince 2022 Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením Pro mnoho lidí je lékařský termín pro otravu alkoholem znepokojivým pojmem. Když člověk pije příliš mnoho, jeho tělo se otráví alkoholem. To může vést ke zranění, nemoci nebo smrti. […] Posted in Ze života
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66508 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72000 KB. | 22.02.2024 - 14:50:37