Kritiky.cz >

John Schuck: Pionýr filmových vulgarismů a nezaměnitelný charakter herecké scény

Podle Roberta Altmana byl film MASH (1970) prv­ním fil­mem s ratingem R, ve kte­rém bylo pou­ži­to jis­té slo­vo začí­na­jí­cí na pís­me­no „F“ a rýmu­jí­cí se s „truck“, ale tvr­dil, že to nebyl... Read more »

V tento den roku 1970 byl uveden film „M*A*S*H“

Robert Altman, v té době rela­tiv­ně nový fil­mař, neměl dosta­teč­né refe­ren­ce, kte­ré by ospra­ve­dl­ni­ly jeho neor­to­dox­ní fil­mař­ský postup, a v minu­los­ti radě­ji odmí­tal prá­ci, než aby vytvo­řil nekva­lit­ní pro­dukt. Altman: „Měl jsem... Read more »
Stránka načtena za 3,02664 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47644 KB. | 23.05.2024 - 15:22:43