Kritiky.cz >

Podzim 2022: Seriálové novinky

Během roku při­šlo do našich tele­vi­zí mno­ho seri­á­lů. Seriálové kle­no­ty ale nehle­dej­te v čes­kých tele­vi­zích jako je ČT, Nova nebo Prima. Opravdové kle­no­ty hle­dej­te v onli­ne služ­bách. Velká troj­ka HBO Max,... Read more »

Přízraky domu Carrowů

Na kni­hu „Přízraky domu Carrowů“ od Darcy Coates, jež vydal DOBROVSKÝ s.r.o., jsem se moc těši­la. Od autor­ky jsem již dří­ve čet­la kni­hu „Duch domu Ashburnů“ a byla jsem jí... Read more »

Do Xbox Game Pass 21. ledna zamíří Control a Desperados III,...

Do Xbox Game Pass 21. led­na zamí­ří Control a Desperados III, 28. led­na je pak dopl­ní horor The Medium a Yakuza Remastered Collection. Read more »

Polský horor The Medium odhaluje HW nároky.

Polský horor The Medium odha­lu­je HW náro­ky. Read more »

První pohled na remasterovaný Observer System Redux pro novou...

První pohled na remaste­ro­va­ný Observer System Redux pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí a PC. Značně omla­ze­ný kyber­pun­ko­vý horor od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Blair Witch, Layers of Fear, The Medium) dora­zí... Read more »

Horor The Medium má příběhový trailer, který představuje...

Horor The Medium má pří­bě­ho­vý trai­ler, kte­rý před­sta­vu­je hlav­ní posta­vy Read more »

Next-gen horor The Medium a vývojářský deníček

Next-gen horor The Medium a vývo­jář­ský dení­ček Read more »
Stránka načtena za 2,95060 s | počet dotazů: 189 | paměť: 46826 KB. | 17.06.2024 - 21:44:36