Kritiky.cz >

Kouzlo a nebezpečí Monty Pythonova humoru: Příběhy Terryho Jonese z natáčení „Svatého grálu“

Terry Jones v prv­ní epi­zo­dě „Monty Pythonova léta­jí­cí­ho cir­ku­su“: „Měli jsme pub­li­kum slo­že­né z důchod­ců, kte­ří si mys­le­li, že se při­šli podí­vat na cir­kus. S Grahamem jsme děla­li prv­ní skeč - skeč... Read more »

Monty Python a Svatý Grál

Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recen­ze. Svatý Grál ale roz­hod­ně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sle­do­vá­ní... Read more »

Život Briana

A vra­cí­me se k seri­á­lu Monty Python. Kdybych měl vybrat film, kte­rý mír­ně vyční­vá nad vše­mi jejich díly, byl by to asi Brian. Je svým způ­so­bem geni­ál­ní. Vrátit se do... Read more »

Monty Pythonův smysl života

Monty Pythona, nebo spíš sku­pi­nu komi­ků, kte­ří jsou za něj zod­po­věd­ní, nej­spíš není tře­ba blí­že před­sta­vo­vat. Tihle páno­vé sto­jí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náho­dou... Read more »

Terry Jones

Terry Jones (1. úno­ra 1942, Colwyn Bay, Wales - 22. 1. 2020) byl velšský komik a reži­sér, jeden z šes­ti čle­nů kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python. Spolurežíroval fil­my Monty Python a Svatý Grál, Monty Python: Život... Read more »
Stránka načtena za 2,49705 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47589 KB. | 25.04.2024 - 12:18:28