Kritiky.cz >

Závěrečná epizoda seriálu Zlatá labuť: Napětí, hrdinství a emocionální závěr

Ve čtvr­tek 6. červ­na čeká fanouš­ky seri­á­lu Zlatá labuť posled­ní epi­zo­da tře­tí série, kte­rá sli­bu­je dra­ma­tic­ký závěr plný napě­tí a emo­cí. Hrdina Lukáš Mašek pro­ká­že svou věr­nost, zatím­co roz­zu­ře­ný veli­tel Prahy... Read more »

Soutěž jednovaječných dvojčat v populárním pořadu Superlov

Tuto sobo­tu ve 20:20 se na obra­zov­kách TV Nova obje­ví dru­há část Superlovu z dru­hé sezó­ny. Kvízová znal­ky­ně pro­zra­dí svou vášeň pro tuto show. Doktor Vševěd se bude chlu­bit infor­ma­ce­mi,... Read more »

Jirka Hanousek ze slavné reality show Survivor odešel v slzách a s výbuchem emocí!

Jak se uká­za­lo, na odchod měl váž­ný důvod. Tajné zprá­vy totiž pro­zra­zu­jí, že Jirka se nejen schá­zel s pro­duk­cí, ale dokon­ce povo­lal své práv­ní­ky! Co se sta­lo? Podle infor­ma­cí, kte­ré... Read more »

Zdeněk Pohlreich bude mít nový pořad na TV Nova dle Ramsay Best Restaurant

Podobně jako Ramsay Best Restaurant ve Spojeném krá­lov­ství bude tato ame­ric­ká tele­viz­ní show sestá­vat z deví­ti epi­zod. Představí dvě restau­ra­ce se stej­nou kuchy­ní, jako je viet­nam­ská, ital­ská nebo ame­ric­ká kuchy­ně.... Read more »
Stránka načtena za 3,08867 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47056 KB. | 21.07.2024 - 17:45:43